kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Oblast využití metodiky - Interní organizace zadavatele

Metodiky nabízí především přehled postupů projektového řízení pro možnost standardizace postupů a dokumentů v rámci digitalizace stavebnictví, jako součásti digitální, resp. informační společnosti. Výstavbový proces je v této oblasti metodik a doporučení chápan jako prostor spolupráce. Dokumenty pak mají nabídnout buď inspiraci, nebo být informačním zdrojem pro implementaci jak projektového řízení, tak metody BIM do procesů organizací. Neoddělitelně sem patří i metodiky pokrývající řízení změn, neboť právě promyšleně řízený proces postupné digitalizace organizace je klíčem k očekávaným přínosům. Klikněte na metodiky v Souhrnu článků níže.

Metodiky nabízí především přehled postupů projektového řízení pro možnost standardizace postupů a dokumentů v rámci digitalizace stavebnictví, jako součásti digitální, resp. informační společnosti. Výstavbový proces je v této oblasti metodik a doporučení chápan jako prostor spolupráce. Dokumenty pak mají nabídnout buď inspiraci, nebo být informačním zdrojem pro implementaci jak projektového řízení, tak metody BIM do procesů organizací. Neoddělitelně sem patří i metodiky pokrývající řízení změn, neboť právě promyšleně řízený proces postupné digitalizace organizace je klíčem k očekávaným přínosům. Klikněte na metodiky v Souhrnu článků níže.

Příručka pro aplikaci ČSN EN ISO 19650
Interní organizace zadavatele  |  11.1.2021
Cílem příručky je doplnění textů ze souboru norem, které popisují procesy a zacházení s daty, tzn. managementu informací.
Metodika pro časové řízení
30.12.2020  | Interní organizace zadavatele
Cílem metodiky je vysvětlení základních pojmů souvisejících s časovým řízením.
Metodika pro řízení změn při výstavbě
30.12.2020  | Interní organizace zadavatele
Metodika se zabývá řešením odchylek, resp. Řízením změn a předkládá způsob určení ceny díla a její změny a smluvní mechanismy změn.
Společné datové prostředí (CDE) zavedení a využívání v organizaci veřejného zadavatele
11.12.2020  | Interní organizace zadavatele
Cílem metodiky je poskytnout základní obecné znalosti v oblasti digitalizace procesů a doplnit je konkrétními příklady z praxe.
Katalog BIM cílů
19.8.2020  | Interní organizace zadavatele
Cílem dokumentu je být podkladem či inspirací pro formulaci požadavků investora na projekt, informační modely s ohledem na jejich využití.
Metodika pro řízení změn při digitální transformaci
30.7.2020  | Interní organizace zadavatele
Seznamuje s pojmem digitalizace organizace a rozpracovává základní postupy nápomocné při přechodu organizace do digitálního světa.
Obecná metodika pro řízení změn – Change Management
12.6.2020  | Interní organizace zadavatele
Cílem dokumentu je popsat metodické základy řízení změny a upozornit na nutnost takového řízení.
Doporučení ke smlouvám a projektovému řízení v BIM
29.5.2020  | Interní organizace zadavatele
Cílem dokumentu je popsat procesy projektového řízení především v realizační fázi výstavbového projektu,případně přípravné fázi.
Společné datové prostředí (CDE) – Přehled atributů pro výběr
31.3.2020  | Interní organizace zadavatele
Cílem dokumentu je seznámit se základními vlastnostmi systému CDE a přehledně a souhrnně popsat atributy výběru systému CDE.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky