kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

 

Stanovení cílů by mělo být iniciačním krokem k zahájení jakéhokoli – nejen výstavbového, projektu. Vymezení cíle je výchozím předpokladem pro správné zpracování zadávací dokumentace a následný hladký průběh výstavbového projektu s využitím metody BIM.

 

Cílem dokumentu je být podkladem či inspirací pro formulaci požadavků investora na projekt, informační modely s ohledem na jejich využití a rovněž na výslednou stavbu. Od těchto požadavků se v průběhu celého projektu dále odvíjí způsob řízení projektu a přístup jednotlivých účastníků.

 

Dokument je určen především zadavatelům veřejných zakázek jako přehled možných cílů využití metody BIM.

 

 

 

Pojmenovává možné problematické oblasti výstavbových projektů s využitím tradičních postupů a současně navrhuje opatření, která mohou pomoci tyto oblasti zefektivnit. V dokumentu je popsáno uspořádání cílů, je předložena tzv. mapa cílů, která zobrazuje vztah mezi cíli, fázemi projektu a nástroji. Jádro dokumentu předkládá devět základních oblastí, např. Eliminace chyb v projektové dokumentaci, Řízení toku informací atd. 

 

Dokument je jedním ze vstupních zdrojů informací pro rozhodování o volbě účasti v programu pilotních projektů v rámci spolupráce s Agenturou ČAS, ale může sloužit i jako inspirace při vlastním rozhodování zadavatele o inovativním přístupu k přípravě a realizaci výstavbového projektu s využitím metody BIM.

 

Použitelnost dokumentu  
Fáze Všechny fáze životního cyklu stavby
Vývojový stupeň projektu Všechny vývojové stupně projektu

Související články

 

Metodika pro projektové řízení s využitím BIM – met. časového řízení
20.8.2020  | Interní organizace zadavatele
Cílem metodiky je vysvětlení základních pojmů souvisejících s časovým řízením.
Metodika nasazení CDE pro veřejné zadavatele
20.8.2020  | Interní organizace zadavatele
Cílem metodiky je poskytnout základní obecné znalosti v oblasti digitalizace procesů a doplnit je konkrétními příklady z praxe.
Metodika pro řízení změn při výstavbě
19.8.2020  | Interní organizace zadavatele
Metodika se zabývá řešením odchylek, resp. Řízením změn a předkládá způsob určení ceny díla a její změny a smluvní mechanismy změn.
Metodika pro řízení změn při digitální transformaci
30.7.2020  | Interní organizace zadavatele
Seznamuje s pojmem digitalizace organizace a rozpracovává základní postupy nápomocné při přechodu organizace do digitálního světa.
Obecná metodika pro řízení změn – Change Management
12.6.2020  | Interní organizace zadavatele
Cílem dokumentu je popsat metodické základy řízení změny a upozornit na nutnost takového řízení.
Doporučení ke smlouvám a projektovému řízení v BIM
29.5.2020  | Interní organizace zadavatele
Cílem dokumentu je popsat procesy projektového řízení především v realizační fázi výstavbového projektu,případně přípravné fázi.
Společné datové prostředí (CDE) – Přehled atributů pro výběr
31.3.2020  | Interní organizace zadavatele
Cílem dokumentu je seznámit se základními vlastnostmi systému CDE a přehledně a souhrnně popsat atributy výběru systému CDE.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky