kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Vydána příručka pro aplikaci ČSN EN ISO 19650

Vydáváme příručku, která se věnuje úplným základům, bodům, které si každý, kdo chce začít využívat BIM a postupovat podle doporučených pravidel, musí zvážit a připravit. Jejím cílem je tak doplnit text vlastní normy a vysvětlit, co vlastně zavedení postupů podle této normy znamená.

 

Soubor technických norem ČSN EN ISO 19650 je čím dále více zmiňován při jednáních o zakázkách, které chtějí využívat BIM. Když se v našich končinách začínalo s prvními pokusy o využití metody BIM, často se zadavatelé i účastníci obraceli na britský standard pod označením PAS 1192, nebo BS 1192. Obsahoval v podstatě stejné principy, které nyní můžeme nalézt v aktuálně vydávaných normách ČSN EN ISO 19650. A i samotná Velká Británie nyní převádí své postupy na verzi podle BS EN ISO 19650.

 

Celý soubor norem se zabývá především procesy projektů spojených s výstavbou, které je potřeba pro digitální prostředí v některých případech upravit. Naše stávající zvyklosti jsou často založené na vedení projektů na základě zkušeností a záleží pak na vedoucím celého projektu, jak jsou práce vedeny a dokumentovány. V případě, kdy chceme využívat digitální data a postupy, je však značně nepraktické, pokud jsou jednotlivé projekty od základu vedeny rozdílným způsobem a postupy se liší podle účastníků. Pro stavebnictví platí, že každý projekt je jedinečný, nicméně společný způsob spolupráce je i tak možný. Právě proto se jednotlivé části ČSN EN ISO 19650 zaměřují na různé etapy projektu, navrhují a popisují způsoby předávání informací.

 

Samotný text normy v tomto případě není psán složitým jazykem, je sám o sobě dobrým návodem, což v případě technických norem obecně dnes není úplně běžné. Aby nebylo nutné pročítat všechny dostupné části a hledat souvislosti, vzniká celá řada příruček k této normě. Většinou se zaměřují na různé případy užití a příklady dobré praxe. Jsou z dílny různých asociací, i samotné CEN/TC442.     

Odkaz na Příručku pro aplikaci ČSN EN ISO 19650 zde:

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky