kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Oblast využití metodiky - Veřejná zakázka

Tato oblast si klade za cíl být metodickou podporou pro zadávání veřejných zakázek, a to za pomoci hodnocení ekonomické výhodnosti, společenské odpovědnosti, ale zejména hodnocení kvality budoucího dodavatele, a tedy jinak než pouze podle nabídkové ceny. Dále pak předkládá praktické vzory pro využití při zadávání standardních veřejných zakázek a rovněž doporučení pro zapracování požadavků na informační model, resp. metodu BIM do zadávací a smluvní dokumentace. Klikněte na metodiky v Souhrnu článků níže.

Tato oblast si klade za cíl být metodickou podporou pro zadávání veřejných zakázek, a to za pomoci hodnocení ekonomické výhodnosti, společenské odpovědnosti, ale zejména hodnocení kvality budoucího dodavatele, a tedy jinak než pouze podle nabídkové ceny. Dále pak předkládá praktické vzory pro využití při zadávání standardních veřejných zakázek a rovněž doporučení pro zapracování požadavků na informační model, resp. metodu BIM do zadávací a smluvní dokumentace. Klikněte na metodiky v Souhrnu článků níže.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky