kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Oblast využití metodiky - Smluvní oblast

Metodiky jsou určeny k základní orientaci v problematice formálních a obsahových náležitostí smluv na realizaci výstavbových projektů a zajištění souvisejících služeb. Podmínkou pro úspěšnou realizaci takového projektu je pomocí standardizace smluvních ujednání vyjasnit a nastavit práva a povinnosti všech jeho účastníků. Klikněte na metodiky v Souhrnu článků níže.

Metodiky jsou určeny k základní orientaci v problematice formálních a obsahových náležitostí smluv na realizaci výstavbových projektů a zajištění souvisejících služeb. Podmínkou pro úspěšnou realizaci takového projektu je pomocí standardizace smluvních ujednání vyjasnit a nastavit práva a povinnosti všech jeho účastníků. Klikněte na metodiky v Souhrnu článků níže.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky