kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Oblast využití metodiky - Datový standard

Datový standard je jeden z klíčových atributů digitalizace stavebnictví, tedy oblasti práce s digitálními informacemi ve stavebnictví prostřednictvím standardizace. Cílem je vybudovat společný digitální jazyk pro sdílení a přenášení informací mezi jednotlivými rolemi a agendami celého životního cyklu stavby. Budování tohoto standardu bude dlouholetá činnost, která však bude mít velmi pozitivní dopady do všech agend a činností souvisejících se stavbami. Úvodní část Datového standardu staveb (DSS) bude popisovat požadavky na informace pro přípravu a správu digitálních modelů staveb včetně klasifikačního systému. Klikněte na metodiky v Souhrnu článků níže.

Datový standard je jeden z klíčových atributů digitalizace stavebnictví, tedy oblasti práce s digitálními informacemi ve stavebnictví prostřednictvím standardizace. Cílem je vybudovat společný digitální jazyk pro sdílení a přenášení informací mezi jednotlivými rolemi a agendami celého životního cyklu stavby. Budování tohoto standardu bude dlouholetá činnost, která však bude mít velmi pozitivní dopady do všech agend a činností souvisejících se stavbami. Úvodní část Datového standardu staveb (DSS) bude popisovat požadavky na informace pro přípravu a správu digitálních modelů staveb včetně klasifikačního systému. Klikněte na metodiky v Souhrnu článků níže.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky