kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Český smluvní standard (Design-Bid-Build)

23.12.2020

 

Smluvní standard je zásadním dokumentem pro efektivní vedení výstavbového projektu. Zavádí jednotná pravidla projektového řízení, řízení rizik a smluvních vztahů. Standardizované procesy a pravidla jsou nezbytnou podmínkou spolupráce ve sdíleném datovém prostředí (CDE) a digitalizace procesů obecně.

 
Předmětný Smluvní vzor umožňuje variantní využití vybraných ustanovení podle barevného označení. Červeně označená ustanovení se považují za neměnná, modrá je možné modifikovat, avšak řešení předmětné problematiky se považuje za vhodné či nutné. Zeleně označená ustanovení lze zcela vypustit, změnit či nahradit podle potřeb.

 

 

 

 

Předkládaný standard je ve variantním vztahu k „Smluvní vzor pro stavby – Design-Build“, který popisuje model, kdy zhotovitel stavbu nejen realizuje, ale i projektuje.

 

Z pohledu vývojových stupňů projektu je dokument následníkem Smluvního vzoru pro služby, který lze použít pro zajištění projektové dokumentace příslušného stupně (DUR, DSP, DPS...), popř. pro jinou konzultační činnost (správce stavby, dozor/dohled stavebníka ap.).

 

 

Související články

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Podmínky