kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Smluvní oblast - Český standard smlouvy pro výstavbu

20.8.2020

Cílem dokumentu je předložit vzor, resp. standard smluvních ujednání pro provedení stavby.

 

Smluvní standard je určen zadavatelům, pro realizaci stavby.

 

Smluvní standard je zásadním dokumentem pro efektivní vedení výstavbového projektu. Zavádí jednotná pravidla projektového řízení, řízení rizik a smluvních vztahů. Standardizované procesy a pravidla jsou nezbytnou podmínkou spolupráce ve sdíleném datovém prostředí (CDE) a digitalizace procesů obecně.

 

Předmětný Smluvní vzor umožňuje variantní využití vybraných ustanovení podle barevného označení. Červeně označená ustanovení se považují za neměnná, modrá je možné modifikovat, avšak řešení předmětné problematiky se považuje za vhodné či nutné. Zeleně označená ustanovení lze zcela vypustit, změnit či nahradit podle potřeb.

 

Předkládaný standard je ve variantním vztahu k ostatním smluvním vzorům této oblasti. Z pohledu vývojových stupňů projektu je dokument následníkem metodiky Smluvní vzor pro služby – Projektová dokumentace, kterou lze užít při zajištění projektové dokumentace.

 

Použitelnost dokumentu  
Fáze Příprava a realizace (stavby)
Vývojový stupeň projektu Příprava stavby k zahájení, Výstavba, Předávání dokončené stavby

Související články

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky