kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Datový standard staveb (DSS)

20.8.2020

Datový standard staveb (DSS) je obecné zastřešení celé řady standardů pro různé specifické oblasti informací, které stavba v rámci svého celého životního cyklu potřebuje. Vybudování takového standardu a především jeho uvedení do každodenní praxe je úkol velmi dlouhodobý. První částí je nyní připravovaný Datový standard digitálního modelu stavby pro pozemní stavby určený pro pilotní projekty.

 

Datový standard digitálního modelu staveb umožní sdílení a předávání digitálních informací mezi jednotlivými účastníky spolupracujících na přípravě, provádění a především správě staveb. A to nezávisle na druzích a poskytovatelích softwarových řešení.

 

Vybudování tohoto standardu, který bude v budoucnu provázán i na agendy státu v podobě digitálního stavebního řízení a digitálních technických map je klíčovou, ale i dlouhodobou a v podstatě nekonečnou prací. Agentura ČAS spolu s odborníky ze všech odborností a fází životního cyklu stavby organizuje jeho přípravu, testování a podporu při jeho adaptaci do praxe.

 

 

Úvodní „verze 0“ Datového standardu staveb (DSS) bude obsahovat datové šablony vlastností digitálních modelů staveb pokrývající architektonicko-stavební část, TZB část a prostory stavby. Verze bude publikována pro 14 základních užití, ze kterých budou moci veřejní zadavatelé z pilotních projektů vybírat svoje požadavky na popisné informace digitálního modelu stavby. A to vše pro milník životního cyklu stavby odpovídající současnému stupni projektové dokumentace DVZ (dokumentace pro výběr zhotovitele). Verze pro další stupně projektové dokumentace budou postupně dopracovány v nadcházejícím období.

 

Součástí DSS je i otevřený formát pro přenos požadavků na informace podle DSS, který dnes již většina poskytovatelů CAD řešení v ČR ve svých systémech podporuje.

 

Cílem je, abychom veřejným zadavatelům, kteří se rozhodnou ověřovat DSS ve svých projektech, nabídli možnost poskytnout svým dodavatelům definici svých požadavků podle DSS v digitální podobě. Tím jejich dodavatelé získají možnost využít efektivní postupy při plnění a kontrole těchto požadavků.

 

Použitelnost dokumentu  
Fáze životního cyklu stavby Studie a návrh (stavby)
Vývojový stupeň investičních projektů Zpracování projektových řešení

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky