kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Metodika pro řízení změn při výstavbě

30.12.2020

Účelem zavedení projektového řízení v rámci digitalizace stavebnictví je zavedení standardizovaných postupů a dokumentů (např. standardizovaných smluv) do výstavbových projektů. Tak jako například metodika časového řízení řeší klíčový aspekt Řízení času, tak tento dokument se zabývá řešením odchylek, resp. Řízením změn.

 

Kromě zapracování řízení změn do smluvních standardů je nutné stanovit metodické pokyny a detailní návody k jednotlivým procesům řešení změn v návaznosti na smluvní a zákonnou úpravu.

 

Pro veřejné zadavatele jsou odkazy na zákon o zadávání veřejných zakázek jedním z velkých přínosů tohoto dokumentu.

 

 

Metodika je opět praktickým návodem, který předkládá témata jako způsob určení ceny díla a její změny a smluvní mechanismy změn. Ve vztahu ke smluvním ujednáním a zákonným předpisům jsou řešeny pojmy, resp. témata variací, zlepšení, tzv. claimů (tzn. kompenzačních nároků) apod.

 

Metodika navazuje, resp. je v souběžném vztahu k metodice o řízení času, ale i ke smluvním vzorům apod.

 

Použitelnost dokumentu  
Fáze Příprava a realizace (stavby)
Vývojový stupeň projektu Příprava stavby k zahájení, Výstavba, Předávání dokončené stavby

 

Související články

 

Příručka pro aplikaci ČSN EN ISO 19650
Interní organizace zadavatele  |  11.1.2021
Cílem příručky je doplnění textů ze souboru norem, které popisují procesy a zacházení s daty, tzn. managementu informací.
Metodika pro časové řízení
30.12.2020  | Interní organizace zadavatele
Cílem metodiky je vysvětlení základních pojmů souvisejících s časovým řízením.
Společné datové prostředí (CDE) zavedení a využívání v organizaci veřejného zadavatele
11.12.2020  | Interní organizace zadavatele
Cílem metodiky je poskytnout základní obecné znalosti v oblasti digitalizace procesů a doplnit je konkrétními příklady z praxe.
Katalog BIM cílů
19.8.2020  | Interní organizace zadavatele
Cílem dokumentu je být podkladem či inspirací pro formulaci požadavků investora na projekt, informační modely s ohledem na jejich využití.
Metodika pro řízení změn při digitální transformaci
30.7.2020  | Interní organizace zadavatele
Seznamuje s pojmem digitalizace organizace a rozpracovává základní postupy nápomocné při přechodu organizace do digitálního světa.
Obecná metodika pro řízení změn – Change Management
12.6.2020  | Interní organizace zadavatele
Cílem dokumentu je popsat metodické základy řízení změny a upozornit na nutnost takového řízení.
Doporučení ke smlouvám a projektovému řízení v BIM
29.5.2020  | Interní organizace zadavatele
Cílem dokumentu je popsat procesy projektového řízení především v realizační fázi výstavbového projektu,případně přípravné fázi.
Společné datové prostředí (CDE) – Přehled atributů pro výběr
31.3.2020  | Interní organizace zadavatele
Cílem dokumentu je seznámit se základními vlastnostmi systému CDE a přehledně a souhrnně popsat atributy výběru systému CDE.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky