kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Nepouž. Metodika pro řízení změn při výstavbě

30.12.2020

Účelem zavedení projektového řízení v rámci digitalizace stavebnictví je zavedení standardizovaných postupů a dokumentů (např. standardizovaných smluv) do výstavbových projektů. Tak jako například metodika časového řízení řeší klíčový aspekt Řízení času, tak tento dokument se zabývá řešením odchylek, resp. Řízením změn.

 

Kromě zapracování řízení změn do smluvních standardů je nutné stanovit metodické pokyny a detailní návody k jednotlivým procesům řešení změn v návaznosti na smluvní a zákonnou úpravu.

 

Pro veřejné zadavatele jsou odkazy na zákon o zadávání veřejných zakázek jedním z velkých přínosů tohoto dokumentu.

 

 

Metodika je opět praktickým návodem, který předkládá témata jako způsob určení ceny díla a její změny a smluvní mechanismy změn. Ve vztahu ke smluvním ujednáním a zákonným předpisům jsou řešeny pojmy, resp. témata variací, zlepšení, tzv. claimů (tzn. kompenzačních nároků) apod.

 

Metodika navazuje, resp. je v souběžném vztahu k metodice o řízení času, ale i ke smluvním vzorům apod.

 

Použitelnost dokumentu  
Fáze Příprava a realizace (stavby)
Vývojový stupeň projektu Příprava stavby k zahájení, Výstavba, Předávání dokončené stavby

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky