kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Metodika pro řízení změn při digitální transformaci

30.7.2020

 

Digitální společnost je stav, ve kterém jsou digitální nástroje vetkány do všech, nebo alespoň většiny společenských postupů, nebo postojů. Stavebnictví není výjimkou a metoda BIM je jednou z důležitých součástí celkového konceptu digitalizace stavebnictví.

 

Tato metodika seznamuje s pojmem digitalizace organizace a rozpracovává základní postupy (např. u lidských zdrojů), které mohou být nápomocny při přechodu organizace do digitálního světa.

 

V dokumentu jsou rozpracovány pojmy Digitální organizace, Digitální transformace a Digitální gramotnost. Jsou popsány trendy v řízení lidských zdrojů a nástroje týmové spolupráce. V závěru je popsána implementace IT řešení do organizace právě ve vztahu ke koncepci BIM jako integrální součást digitální transformace organizace.

 

 

 

Text je doplněn grafickým přehledy vzorových postupů pro zavedení IT řešení, resp. transformace organizace. Je popsán proces přechodu – jak začít, pokračovat, dosáhnout úspěchu, a to jak v rovině obecné, tak jsou uvedena i praktická Doporučení, jak postupovat

 

Tato metodika vychází z předchozí Obecné metodiky pro řízení změn – Change management.

 

Použitelnost dokumentu  
Fáze Všechny fáze životního cyklu stavby
Vývojový stupeň projektu Všechny vývojové stupně projektu

 

Související články

 

Metodika pro projektové řízení s využitím BIM – met. časového řízení
20.8.2020  | Interní organizace zadavatele
Cílem metodiky je vysvětlení základních pojmů souvisejících s časovým řízením.
Metodika nasazení CDE pro veřejné zadavatele
20.8.2020  | Interní organizace zadavatele
Cílem metodiky je poskytnout základní obecné znalosti v oblasti digitalizace procesů a doplnit je konkrétními příklady z praxe.
Katalog BIM cílů
19.8.2020  | Interní organizace zadavatele
Cílem dokumentu je být podkladem či inspirací pro formulaci požadavků investora na projekt, informační modely s ohledem na jejich využití.
Metodika pro řízení změn při výstavbě
19.8.2020  | Interní organizace zadavatele
Metodika se zabývá řešením odchylek, resp. Řízením změn a předkládá způsob určení ceny díla a její změny a smluvní mechanismy změn.
Obecná metodika pro řízení změn – Change Management
12.6.2020  | Interní organizace zadavatele
Cílem dokumentu je popsat metodické základy řízení změny a upozornit na nutnost takového řízení.
Doporučení ke smlouvám a projektovému řízení v BIM
29.5.2020  | Interní organizace zadavatele
Cílem dokumentu je popsat procesy projektového řízení především v realizační fázi výstavbového projektu,případně přípravné fázi.
Společné datové prostředí (CDE) – Přehled atributů pro výběr
31.3.2020  | Interní organizace zadavatele
Cílem dokumentu je seznámit se základními vlastnostmi systému CDE a přehledně a souhrnně popsat atributy výběru systému CDE.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky