kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Metodika nasazení CDE pro veřejné zadavatele

20.8.2020

Dokument je určen pro organizace zadavatele výstavbových projektů, kteří chtějí implementovat do svých procesů využívání společného datového prostředí (CDE).

 

Cílem metodiky je poskytnout základní obecné znalosti v oblasti digitalizace procesů a doplnit je konkrétními příklady z praxe. Metodika je navržena s variabilní osnovou a náplní dokumentu, který bude průběžně aktualizován s postupem poznání a praktických zkušeností získaných z pilotních projektů realizovaných českými zadavateli.

 

V rámci vládní Koncepce zavádění metody BIM v České republice je využívání CDE zadavatelem jednou z podmínek pro splnění povinnosti pro určené výstavbové projekty. Smyslem CDE je zaměřit pozornost zadavatelů na digitalizaci procesů tak, aby mohli reálně získat očekávanou efektivitu a snížení nákladů. Metodika konkrétně navazuje na obecné zastřešující technické normy pro oblast BIM série ČSN EN ISO 19650.

 

Metodika ve své obecné části popisuje koncept digitálního dvojčete, jehož základním principem je udržet průběžně digitální obraz skutečné stavby co nejvěrohodnější a nejaktuálnější. Další kapitola zachycuje jednotlivé oblasti informací, které spadají do kompetence CDE a jejich specifika v rámci výstavbových projektů, aby byl zajištěn hlavní cíl systému - “jediný zdroj pravdy”. 

Následně je popis obecných procesů, které je v současné době možné digitalizovat a převést do prostředí CDE. Na obecné procesy navazuje kapitola s konkrétními příklady z praxe, a to jak veřejných, tak soukromých zadavatelů, které jsou popsány obecně bez ohledu na jakékoliv konkrétní softwarové řešení.

 

Metodika doplňuje konkrétně obecné metodiky vydané agenturou ČAS ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu z oblasti projektového řízení a change managementu. Zároveň navazuje na dokument “CDE - atributy pro výběr”, který popisuje základní aspekty pro provoz systému CDE na výstavbových projektech z pohledu zadavatele.

 

Použitelnost dokumentu  
Fáze Plánování a příprava (investičního) záměru, Studie a návrh (stavby), Příprava a realizace (stavby), Užívání, provoz a údržba (stavby)
Vývojový stupeň projektu Idea (vize), Studie příležitostí, Studie proveditelnosti, Povolování stavby, Zpracování projektových řešení, Příprava stavby k zahájení, Výstavba, Předávání dokončené stavby, Provozování stavby

Související články

 

Metodika pro projektové řízení s využitím BIM – met. časového řízení
20.8.2020  | Interní organizace zadavatele
Cílem metodiky je vysvětlení základních pojmů souvisejících s časovým řízením.
Katalog BIM cílů
19.8.2020  | Interní organizace zadavatele
Cílem dokumentu je být podkladem či inspirací pro formulaci požadavků investora na projekt, informační modely s ohledem na jejich využití.
Metodika pro řízení změn při výstavbě
19.8.2020  | Interní organizace zadavatele
Metodika se zabývá řešením odchylek, resp. Řízením změn a předkládá způsob určení ceny díla a její změny a smluvní mechanismy změn.
Metodika pro řízení změn při digitální transformaci
30.7.2020  | Interní organizace zadavatele
Seznamuje s pojmem digitalizace organizace a rozpracovává základní postupy nápomocné při přechodu organizace do digitálního světa.
Obecná metodika pro řízení změn – Change Management
12.6.2020  | Interní organizace zadavatele
Cílem dokumentu je popsat metodické základy řízení změny a upozornit na nutnost takového řízení.
Doporučení ke smlouvám a projektovému řízení v BIM
29.5.2020  | Interní organizace zadavatele
Cílem dokumentu je popsat procesy projektového řízení především v realizační fázi výstavbového projektu,případně přípravné fázi.
Společné datové prostředí (CDE) – Přehled atributů pro výběr
31.3.2020  | Interní organizace zadavatele
Cílem dokumentu je seznámit se základními vlastnostmi systému CDE a přehledně a souhrnně popsat atributy výběru systému CDE.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky