kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Nepouž. Společné datové prostředí (CDE) zavedení a využívání v organizaci veřejného zadavatele

11.12.2020

 

Dokument je určen pro organizace zadavatele výstavbových projektů, kteří chtějí implementovat do svých procesů využívání společného datového prostředí (CDE).

 

Cílem metodiky je poskytnout základní obecné znalosti v oblasti digitalizace procesů a doplnit je konkrétními příklady z praxe. Metodika je navržena s variabilní osnovou a náplní dokumentu, který bude průběžně aktualizován s postupem poznání a praktických zkušeností získaných z pilotních projektů realizovaných českými zadavateli.

 

V rámci vládní Koncepce zavádění metody BIM v České republice je využívání CDE zadavatelem jednou z podmínek pro splnění povinnosti pro určené výstavbové projekty. Smyslem CDE je zaměřit pozornost zadavatelů na digitalizaci procesů tak, aby mohli reálně získat očekávanou efektivitu a snížení nákladů. Metodika konkrétně navazuje na obecné zastřešující technické normy pro oblast BIM série ČSN EN ISO 19650.

 

Metodika ve své obecné části popisuje koncept digitálního dvojčete, jehož základním principem je udržet průběžně digitální obraz skutečné stavby co nejvěrohodnější a nejaktuálnější. Další kapitola zachycuje jednotlivé oblasti informací, které spadají do kompetence CDE a jejich specifika v rámci výstavbových projektů, aby byl zajištěn hlavní cíl systému - “jediný zdroj pravdy”. 

 

 

 

 

Následně je popis obecných procesů, které je v současné době možné digitalizovat a převést do prostředí CDE. Na obecné procesy navazuje kapitola s konkrétními příklady z praxe, a to jak veřejných, tak soukromých zadavatelů, které jsou popsány obecně bez ohledu na jakékoliv konkrétní softwarové řešení.

 

Metodika doplňuje konkrétně obecné metodiky vydané agenturou ČAS ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu z oblasti projektového řízení a change managementu. Zároveň navazuje na dokument “CDE - atributy pro výběr”, který popisuje základní aspekty pro provoz systému CDE na výstavbových projektech z pohledu zadavatele.

 

Použitelnost dokumentu  
Fáze Plánování a příprava (investičního) záměru, Studie a návrh (stavby), Příprava a realizace (stavby), Užívání, provoz a údržba (stavby)
Vývojový stupeň projektu Idea (vize), Studie příležitostí, Studie proveditelnosti, Povolování stavby, Zpracování projektových řešení, Příprava stavby k zahájení, Výstavba, Předávání dokončené stavby, Provozování stavby

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky