kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Metodika pro zadávání veřejných zakázek metodou BIM

20.8.2020

V současné době v souladu s vládou schválenou Koncepcí BIM je připravováno legislativní zakotvení povinnosti, na základě kterého bude nutné nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce včetně zakázek na související předprojektové a projektové služby zadávat s využitím metody BIM. Tím budou na zadavatele při výběru vhodného dodavatele kladeny nové nároky.

 

Pro všechny veřejné zakázky v rámci výstavbového projektu s využitím BIM platí, že součástí zadávacích podmínek, konkrétně smlouvy, bude příloha nazvaná BIM protokol. Tato příloha bude zahrnuta ve všech smlouvách výstavbového projektu – od konzultantů, projektanta, přes zhotovitele po podzhotovitele atd. Bude třeba určit kdo, a jak bude zajišťovat role managementu informací. Bude nutné řešit aspekty jako duševní vlastnictví, poskytování licencí k informačnímu modelu, vymezení zodpovědnosti za informace obsažené v informačním modelu atd.

 

Zadavatelé získají díky této metodice základní doporučení, jak veřejnou zakázku s využitím metody BIM zadat. Metodika se proto zaměřuje zejména na definování základních procesů zadávání s důrazem na kvalitu tak, aby mohly být vytvořeny příslušné standardy, které jsou základem pro efektivní spolupráci v rámci informačních modelů staveb. 

 

Metodika vhodně využívá odkazů na existující obecné metodické dokumenty, které jsou již dostupné (metodiky Ministerstva pro místní rozvoj - MMR, nebo Státního fondu dopravní infrastruktury - SFDI). Metodika tyto dokumenty propojuje a doplňuje o problematiku BIM či další dosud metodicky nezpracované otázky. Metodika rovněž integruje další metodické dokumenty vznikající v rámci realizace Koncepce BIM, a to zejména ve vazbě na definici předmětu veřejné zakázky při využití BIM, standardy projektového řízení apod.

 

Použitelnost dokumentu  
Fáze Příprava a realizace (stavby)
Vývojový stupeň projektu Příprava stavby k zahájení

Související články

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky