kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Vzory zadávací dokumentace veřejných zakázek

20.8.2020

Předkládané vzory jsou praktickým doplňkem navazujících metodik pro oblast veřejných zakázek, kterými jsou Doporučení k hodnocení nabídek při zadávání veřejných zakázek a Metodika pro zadávání veřejných zakázek metodou BIM.

 

Jejich cílem je praktické využití při přípravě, zadávání a realizaci veřejných zakázek za účelem užití inovativního přístupu, tedy s důrazem na kvalitu a dále pro zadávání veřejných zakázek metodou BIM.

 

Dokument je určen všem zadavatelům, kteří mají zájem o inovativní přístup, jako inspirační zdroj pro případnou úpravu vlastních interních pravidel a vzorů.

Struktura dokumentů je „formulářového charakteru“ pro možné praktické využití, včetně předpokládaných příloh Zadávací dokumentace v podobě předloh. Jde o předlohy jako Formulář nabídky a dále pak předlohy dokumentů o Odborné úrovni, Rizicích, Pokročilého řešení atd.

 

Smyslem vzorů je především standardizovat formální postupy zadávání u pilotních projektů a v rámci digitalizace.

 

Použitelnost dokumentu  
Fáze Příprava a realizace (stavby)
Vývojový stupeň projektu Příprava stavby k zahájení

Související články

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky