kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Český standard smlouvy pro výstavbu - Příloha BIM PROTOKOL

29.3.2021

   + přílohy: 

Příloha č. 1 - Požadavky objednatele na informace
Příloha č. 2 Požadavky na společné datové prostředí (CDE)
Příloha č. 3 Šablona plánu realizace BIM (BEP)
Příloha Zvláštních smluvních podmínek Českého smluvního standardu

 

Účelem přílohy smlouvy je podpora spolupráce projektového týmu.

 

Cílem je zavedení společných standardů, zásad spolupráce a pracovních metod při použití Informačních modelů staveb (IMS) a Společného datového prostředí (CDE).

BIM protokol je určen jako podpora koordinace účastníků výstavby při informačním modelování staveb a správě společného datového prostředí ve stanovených fázích přípravy a realizace díla.

 

Předmětný dokument je ve vztahu přílohy k tzv. Českého standardu smlouvy pro výstavbu, resp. Smlouvy pro výstavbu a zavádí povinnosti, závazky a omezení související s používáním IMS a CDE, čímž je zajištěna povinnost a vymahatelnost dodržování standardu jejich používání.

 

Použitelnost dokumentu  
Fáze Příprava a realizace (stavby)
Vývojový stupeň projektu Příprava stavby k zahájení, Výstavba, Předávání dokončené stavby

Související články

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky