kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Smluvní vzory pro stavby – Design Bid Build

20.8.2020

Cílem metodiky je předložit vzor smluvních podmínek pro provedení stavby.

 

Metodika je určena zadavatelům, pro realizaci stavby podle již zpracované projektové dokumentace. Jde tedy o užití tradiční metody přípravy a realizace výstavby, tzv. Design – Bid – Build, kdy projektovou dokumentaci příslušného stupně (DPS – Dokumentace pro provádění stavby, DZS – Dokumentace pro zhotovení stavby, DVZ – Dokumentace pro výběr zhotovitele) zajišťuje zadavatel/objednatel (zpravidla prostřednictvím odborného projektanta) a dodavatel/zhotovitel provádí vlastní stavební činnost podle těchto podkladů.

 

Předmětný Smluvní vzor umožňuje variantní využití vybraných ustanovení podle barevného označení. Červeně označená ustanovení se považují za neměnná, modrá je možné modifikovat, avšak nějaké řešení předmětné problematiky se považuje za vhodné či nutné. Zeleně označená ustanovení lze zcela vypustit, změnit či nahradit podle potřeb.

Řešená metodika je ve variantním vztahu k „Smluvní vzor pro stavby – Design-Build“, která popisuje model, kdy zhotovitel stavbu nejen realizuje, ale i projektuje. Z pohledu vývojových stupňů projektu je řešená metodika následníkem metodiky „Smluvní vzor pro služby – Projektová dokumentace“, kterou lze použít pro zajištění projektové dokumentace pro povolování staveb (DUR, DSP), nebo pro zpracování projektových dokumentací dalších stupňů (DPS, DZS, DVZ).

 

Použitelnost dokumentu  
Fáze Příprava a realizace (stavby)
Vývojový stupeň projektu Příprava stavby k zahájení, Výstavba, Předávání dokončené stavby

Související články

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky