kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Smluvní vzory pro stavby – Design Build

20.8.2020

Cílem metodiky je předložit vzor smluvních podmínek pro provedení a projektování stavby.

 

Jedná se o vzor Smlouvy pro projektování a výstavbu, který je variací na smluvní vzor Design – Bid - Build.

 

Metodika je určena zadavatelům, kteří připravují jednu ucelenou zakázku jak na provedení stavby, tak její projektování. Jde tedy o užití metody Design – Build. Zhotovitel provádí projekční činnost na základě zadavatelem definovaných požadavků na účel a funkci a následně, nebo průběžně i provádí vlastní stavební činnost.

 

Projekční činnost je tedy přenesena na zhotovitele, který zajišťuje veškeré Projektování. Zadavatel však předává například dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení, nebo další údaje a podklady týkající se Díla (rozhodnutí, vyjádření apod.). 

Předmětný Smluvní vzor umožňuje variantní využití vybraných ustanovení podle barevného označení. Červeně označená ustanovení se považují za neměnná, modrá je možné modifikovat, avšak nějaké řešení předmětné problematiky se považuje za vhodné či nutné. Zeleně označená ustanovení lze zcela vypustit, změnit či nahradit podle potřeb.

 

Řešená metodika je variací ke „Smluvnímu vzoru pro stavby – Design-Bid-Build“. Z pohledu vývoje projektu je řešená metodika následníkem metodiky „Smluvní vzor pro služby – Projektová dokumentace“, tzn. zajištění projektové dokumentace pro Povolování staveb (DUR, DSP) využité jako součást Technického zadání společně s Požadavky objednatele na účel a funkci Díla. Tyto dvě metodiky mohou být ale i souběžné, pokud se „Smluvní vzor pro služby“ využije pro uzavření smluvního vztahu např. s technickým dozorem, nebo správcem stavby.

 

Použitelnost dokumentu  
Fáze Příprava a realizace (stavby)
Vývojový stupeň projektu Příprava stavby k zahájení, Výstavba, Předávání dokončené stavby

Související články

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky