kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Smluvní vzory pro služby

20.8.2020

Cílem metodiky je předložit vzor smluvních podmínek pro Služby například pro projektování, správu zakázky, dozorování a další konzultační služby.

 

Metodika je určena zadavatelům veřejných zakázek, resp. objednatelům, kteří připravují veřejnou zakázku, nebo uzavření smluvního vztahu s tzv. konzultantem. Konzultantem je myšlena jakákoli osoba, která zajišťuje pro objednatele Službu (viz výše).

 

Předmětný Smluvní vzor umožňuje variantní využití vybraných ustanovení podle barevného označení. Červeně označená ustanovení se považují za neměnná, modrá je možné modifikovat, avšak nějaké řešení předmětné problematiky se považuje za vhodné či nutné. Zeleně označená ustanovení lze zcela vypustit, změnit či nahradit podle potřeb.

 

Tento smluvní vzor může být využit v souběhu se smluvním vzorem pro stavby (jak pro variantu Design – Bid – Build, tak Design – Build), a to například při zajišťování služby dozoru, správce stavby apod.

 

Může však být využit i jako předchůdce smluvního vzoru pro stavby – například pro zajištění projektové dokumentace, a to jak při povolování staveb (DUR, DSP), tak i při zpracování projektových řešení (DPS, DVZ). 

 

Použitelnost dokumentu  
Fáze Plánování a příprava (investičního) záměru, Studie a návrh (stavby), Příprava a realizace (stavby), Odstranění (stavby)
Vývojový stupeň projektu Studie příležitostí, Studie proveditelnosti, Povolování stavby, Zpracování projektových řešení, Příprava stavby k zahájení, Výstavba, Předávání dokončené stavby, Odstranění stavby

Související články

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky