kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Klasifikační systém CCI

3.6.2020

 

 

Klasifikace je činnost, při které jsou objekty chápány, rozpoznávány a rozlišovány, tzn. identifikovány. Klasifikační systém je pak předpis pro tuto identifikaci. Jednoznačná identifikace částí stavby je základem pro efektivní spolupráci v rámci jednoho projektu. Metoda BIM pomocí klasifikačního systému umožňuje identifikaci datových objektů pro sdílení digitálních informací napříč obory, platformami, přístupy. A to v různých fázích vývoje projektu, resp. životního cyklu stavby – od přípravy, přes výstavbu, až po provoz.

 

Klasifikační systém CCI má návaznost na mezinárodní technické normy a jeho perspektivnost zajistí rozvíjení v rámci mezinárodní spolupráce s aktivní účastí Agentury ČAS. CCI je zároveň připravován k využití i pro agendy státu (např. digitální stavební řízení a digitální technické mapy).

 

 

 

 

Nový klasifikační systém CCI je volně dostupný nejen pro pilotní projekty v českém i anglickém jazyce na portálu KoncepceBIM.cz. K dispozici je jak v interaktivní podobě, tak ve formátu XLS pro stažení a vlastní implementaci.

Níže jsou přehledně uvedeny jednotlivé klasifikace, které jsou součástí systému CCI.

 

 

 

Použitelnost dokumentu  
Fáze Studie a návrh (stavby), Příprava a realizace (stavby), Užívání,
Provoz a údržba (stavby)
Vývojový stupeň projektu Povolování stavby, Zpracování projektových řešení, Příprava stavby k zahájení, Výstavba, Předávání dokončené stavby, Provozování stavby

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky