kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Praha, Juliska - sportovní hala - výstavba

21.8.2020

Návrh nového objektu sportovní haly pro vice sportů vznikl na základě objednávky investora, kterým je Ministerstvo obrany.

 

Pro navrhovaný objekt je určena část pozemku v areálu Julisky, kde v současnosti funguje nafukovací házenkářská hala, určena k demolici včetně své veškeré technologie, přilehlé betonové tribuny, opěrných stěn a schodišť.

 

Navržená sportovní hala má kapacitu 609 diváků, z toho 8 míst pro osoby se sníženou schopností pohybu. Tomuto počtu odpovídá i navržené hygienické zázemí pro diváky. Dále je navrženo 8 šaten pro sportovce s celkovou kapacitou 126 sportovců, čemuž opět odpovídá kapacita hygienického zázemí pro sportovce, trenéry a sudí. Ve vstupní hale s recepci je dále bufet s nutným zázemím a sklady.

 

Administrativní podlaží objektu obsahuje 5 kanceláři po dvou pracovnicích, 1 kancelář s jedním pracovním místem, kapacitní učebnu, odpočinkovou místnost a salonek VIP  (zasedací místnost). Tomu odpovídá i zázemí v podobě čajových kuchyní a WC.

 

V technickém podlaží jsou umístěny strojovny VZT, topení, chlazení, rozvodna NN, náhradní zdroj el. energie (baterie).

 

Charakteristika projektu
Projektová dokumentace je vypracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., zákona č. 134/2016 Sb., vyhlášky č. 169/2016 Sb. a podle Smlouvy o dílo v systému BIM (Building information model), za použití nástrojů informačního modelování. 

Informační hodnota a požadavky na obsah, strukturu, a formát dat, stejně tak standardizace datových struktur a soupis modelových dat je zpracováno v BEP (BIM Execution plan). 

 

Hlavním účelem BIM projektu je využít zkušenosti z pilotního projektu k nastavení standardů a procesů v rámci AHNM pro metodu BIM ve spolupráci s agenturou ČAS. Dalším účelem je podpořit zavedení systému CDE a CAFM v rámci AHNM.

 

Základní informace  
Název projektu  Praha, Juliska - sportovní hala - výstavba
Zadavatel Ministerstvo obrany zastoupeno Agenturou hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)
Místo realizace areál DUKLA Praha – Juliska,  Praha 6 - Dejvice
Účel projektu umožnit tréninkovou přípravu sportovců a umožnění dílčíího využití areálu veřejnosti.
Cíl projektu  Cílem je navrhnout sportovní halu pro míčové sporty s kapacitou cca 600 diváků

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky