kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Koncepce BIM si klade za cíl podpořit výměnu a sdílení informací ve stavebnictví. Datový standard staveb (DSS) je důležitým nástrojem, který nastaví základní rámec pro rozsah informací, které by měly být v modelech staveb obsaženy. Tato problematika není samozřejmě specifická pouze pro Českou republiku, nebo pro veřejnou správu. Pokud mají být informace užitečné, musí si zainteresované strany stanovit, jaké informace si budou vyměňovat, v jaké struktuře, v jakém formátu, kdy a proč.

 

Stejné otázky si samozřejmě kladou odborníci po celém světě, a tak vyvstává potřeba stanovit rámec pro definování požadované podrobnosti informací. Na úrovni evropských norem vzniká především norma prEN 17412: Level of Information Need (LOIN). Část 1 se nyní blíží do fáze publikace (prEN značí předběžnou verzi normy). Zjednodušeně řečeno, každá požadovaná informace by měla být definována v kontextu určitého účelu užití, milníku, aktéra a předmětu zájmu. Tím vzniká pro každou definici více rozměrná matice na sobě nezávislých aspektů.

 

 

 Tyto koncepty nejsou převratné, ale je podstatné, že se na nich během několika let diskusí shodly všechny evropské státy a že by měly nahradit v praxi někdy používané americké značení LOD100 – LOD500. To je sice svojí jednoduchostí dobře použitelné v běžné komunikaci, ale definice jednotlivých úrovní jsou tak obecné, že není možné dost dobře posoudit, zda byla požadovaná úroveň podrobnosti dosažena či nikoli.

 

Zároveň v sobě americký koncept LOD neoddělitelně spojuje požadovanou podrobnost geometrického vyjádření s podrobností popisných informací, což často není praktické ani vhodné. Proto prEN 17412 stanovuje rámec pro definici požadované podrobnosti zvlášť pro alfanumerické vlastnosti, pro geometrii a pro související dokumenty.

 

Všechny tyto principy byly plně respektovány při práci na DSS a budou dále rozvíjeny. Rámec samotný je velmi užitečný, ale ve chvíli, kdy jsme začali shromažďovat jednotlivé konkrétní požadavky na informace pro stavby a stavební elementy, vyvstala přirozeně potřeba tyto požadavky zachytit. V praxi se pro konkrétní specifikaci požadavků nejčastěji používají tabulkové procesory (např. MS Excel). Z principu se však jedná o multidimenzionální modelování a žádný tabulkový procesor nemůže zajistit datovou integritu ve více než 3 rozměrech. 

 

Zároveň je jasné, že tyto definice požadavků budou dříve či později sloužit pro vytváření a kontrolu dat v modelech ve formátu IFC. Proto jsme analyzovali možnosti formátu IFC pro zachycení požadavků na vlastnosti, sdružených do datových šablon. Výsledkem bylo jednoznačné zjištění, že datový formát IFC může tyto požadavky strukturované podle prEN 17412 zachytit a popsat, a to včetně strojově čitelných a zpracovatelných fyzikálních jednotek. Pro podporu implementace jsme vyvinuli podpůrnou SW komponentu, kterou může kdokoli použít pro čtení i zápis požadavků do tohoto formátu.

 

 Výše uvedený formát přenosu požadavků na informace byl průběžně konzultován a testován s poskytovateli CAD řešení pro český trh, se kterými dlouhodobě pracujeme na základě podepsaného společného memoranda (k dispozici zde). Výsledkem spolupráce je publikování tohoto formátu, jeho odladění na základním příkladu, a především podpora tohoto formátu jednotlivými CAD systémy. Všechny tyto informace naleznete na portálu KoncepceBIM.cz zde.

 

Dalším krokem je ověřování přenosu požadavků na informace podle DSS v pilotních projektech Koncepce BIM. Od záři budou mít vybraní účastníci programu pilotních projektů k dispozici první verzi DSS pro pozemní stavby pro milník dokumentace pro výběr zhotovitele (prováděcí dokumentace). Zadavatelé tedy budou mít možnost tyto své požadavky poskytnout svým dodavatelům (projektantům) i prostřednictvím tohoto strojově čitelného formátu, na který jednotlivé CAD systémy již dnes připravují své funkce. Právě jen konkrétní a praktické pilotní testování pomůže odladit definici i zpracování tohoto nového způsobu přenosu požadavků a umožní tím zásadní inovativní krok ke skutečné digitalizaci přenosu informací.

 

Tento formát pro přenos požadavků na informace pomocí datových šablon a jeho principy jsme také prezentovali skupině, která pracuje na prEN 17412-1. Výsledkem bylo rozhodnutí, že po dokončení ukázek v části 2 bude pověřen zástupce agentury ČAS, aby vedl na evropské úrovni vývoj části 3, která má popsat právě strojově čitelný zápis požadované úrovně podrobnosti informací. Zároveň byly tyto výsledky prezentovány pracovní skupině buildingSMART, která nedávno začala realizovat projekt Information Delivery Specification (IDS) za podobným účelem. Zástupce projektu naše řešení velmi zaujalo a budou s námi v kontaktu během dalšího vývoje.

 

Výše uvedené aktivity z našeho pohledu dokladují koncepční a především perspektivní řešení (i v kontextu Evropy) v oblasti datového standardu, která jsou v rámci realizace Koncepce BIM připravována a v současné době průběžně publikována a uvolňována pro pilotní projekty i jiné použití. Těšíme se na konkrétní zpětnou vazbu a další důležitý rozvoj, jak u nás, tak i na poli evropské standardizace, jejíž jsme důležitou a aktivní součástí.

Související články

 

Konference Měření, vizualizace a zpracování dat v BIM
Martina Kourková  |  16.12.2021
Národní konference MVP BIM 2022 je zaměřena na aktuální témata digitalizace a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě.
Vzniknou datové šablony DSS pro Facility Management
Ing. Kateřina Schön  |  4.12.2021
Memorandum o spolupráci s asociací IFMA je cestou k rozšíření datového standardu staveb o datové šablony pro správu, užívání a pasportizaci staveb.
Část DSS týkající se dokumentace pro územní rozhodnutí vydána
Ing. Kateřina Schön  |  21.9.2021
Datový standard staveb se rozšířil o další část. Tentokráte se týká dokumentace pro územní rozhodnutí se dvěma účely užití.
Klíčem k úspěchu je sdílení informací
Jan Lodl  |  9.9.2021
Již sedmé dvoudenní celostátní setkání BIM ve stavebnictví 2021 ukázalo, že Česko úspěšně postupuje na cestě ke Stavebnictví 4.0.
Vyplatí se použít BIM? Spočítejte si to
Jan Lodl  |  1.9.2021
Vydání české verze Analýzy nákladů a přínosů metody BIM odpovídá na řadu otázek. Zejména na tu, jestli se na tom kterém projektu BIM vyplatí.
Metodika pomáhá začlenit stavebním školám metodu BIM do výuky
Jan Lodl  |  23.7.2021
Účast na workshopem zaměřených na začlenění BIM do výuky je pro školy užitečná. Pomáhá podle naprosté většiny zúčastněných.
Pilotní verze ORF je tady. Míří do ověřování dodavateli softwaru
Jan Lodl  |  22.7.2021
Krok k pohodlnému předávání rozpočtů staveb. Ve spolupráci s poskytovateli software vznikla pilotní verze otevřeného rozpočtového formátu (ORF).
První část Datového standardu staveb (DSS) pro DSP vydána.
Ing. Kateřina Schön  |  27.6.2021  | Odborné
Datový standard staveb (DSS) je základem pro plné využití digitálního modelu stavby metody BIM. První část, určená pro fázi DSP, byla právě vydána.
Návrh technické normy prEN 17632 k připomínkám do 10.5. 2021
Ing. Jan Kolomazník  |  7.4.2021  | Česká agentura pro standardizaci  | Expert
Systém pro veřejné připomínkování návrhů norem umožňuje číst a zaslat připomínky k návrhu tech. normy prEN 17632 BIM – SML.
Zavedení BIM mandátu v ČR bude přínosem
Autodesk  |  7.10.2020  | CAD Club, Tech Data
Článek o realizaci Koncepce BIM z pohledu globálního producenta CAD/BIM systémů v České republice.
Memorandum o spolupráci s organizacemi ČKAIT a ČKA
28.8.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Společně k digitálnímu stavebnímu řízení a Stavebnictví 4.0. MPO a ČAS uzavřely memorandum o spolupráci se dvěma klíčovými profesními organizacemi.
Vydána příručka pro aplikaci ČSN EN ISO 19650
Ing. Štěpánka Tomanová  |  19.8.2020  | Odborné
Příručka k normě, základní body jak začít využívat BIM.
Vzniká technická norma pro datové šablony určené výrobkům
Ing. Jan Kolomazník  |  18.2.2020  | Expert
Návrh technické normy prEN 17473 je předložen k připomínkování do 16.3.2020
Vyhodnocení průzkumu o vyspělosti trhu BIM
22.8.2019
Na základě pravidelných průzkumů se snažíme zlepšovat svou činnost. Chceme se s Vámi podělit o vyhodnocení zatím posledního průzkumu.
Národní konference – Měření, vizualizace a zpracování dat BIM
Martina Kourková  |  28.6.2019
Národní konference je zaměřena na aktuální témata digitalizace a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě.
Zpráva z jednání pracovní skupiny WG2 na jednání CEN TC 442
Ing. Martin Černý  |  7.6.2019  | Odborné
Zúčastnili jsme se jednání CEN TC442 WG2 v Delftu. Pracovní skupina WG2 se zaměřuje na datové standardy pro výměnu informací ve stavebnictví.
Byli jsme partnerem konference Prague International CC
Martina Kourková  |  29.5.2019
Den 16.5. byl významným dnem pro odvětví stavebnictví. V Praze se konal první ročník ICCC konference a byli jsme partnerem této události.
Jednání pracovní skupiny (WG1) CEN v Delftu
Ing. Jan Kolomazník  |  3.5.2019
V březnu proběhlo v nizozemském Delftu koordinované jednání pracovních skupin technické komise č. 442 Informační modelování staveb (BIM).
Návrh technické normy prEN ISO 23387 k připomínkám do 12.5.2019
Ing. Jan Kolomazník  |  30.4.2019  | Odborné
Prostřednictvím systému pro veřejné připomínkování (http://drafts.unmz.cz/) je možno zaslat připomínky k návrhu technické normy prEN ISO 23387.
Zpráva z jednání pracovní skupiny CEN TC442 (WG7)
Ing. Štěpánka Tomanová  |  17.4.2019
Zastoupení Agentury ČAS v rámci CEN (Comité Européen de Normalisation) na nedávném jednání v Delftu bylo významné. Přináším informace ze skupiny WG7.
Zpráva z jednání pracovní skupiny CEN TC 442 (WG3) v Delftu 13. - 14.3. 2019
15.3.2019
Společné úsilí CENu ohledně specifikace požadavků na data v rámci stavebních projektů za naší aktivní účasti a ostatních zemí EU.
Setkání stavebního odvětví Koncepce BIM2022
Martina Kourková  |  3.3.2019
Dne 26. 2. se na půdě MPO uskutečnilo setkání účastníků stavebního odvětví, kteří jsou zainteresováni do zavádění metody BIM do stavební praxe v ČR.
Obecně o BIM v kontextu tvorby technických norem
Ing. Jan Kolomazník  |  7.2.2019
Úvod do struktury různých organizací, jejich působnosti, provázanosti a členění jako obecný základ pro orientaci v technických normách.
Výroční zpráva o plnění Koncepce zavádění metody BIM v ČR projednána vládou
Martina Kourková  |  20.12.2018
Dne 12.12. projednala vláda výroční zprávu předloženou ministryní MPO, která hodnotí průběh plnění koncepce BIM do 31.8. 2018.
Spolupráce s CzBIM – formální prohlášení o spolupráci
13.12.2018
V listopadu bylo podepsáno společné prohlášení o spolupráci mezi agenturou ČAS, Odbornou radou pro BIM (CzBIM) a Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Spolupráce MPO s agenturou ČAS
Ing. arch. Romana Darmovzalová  |  9.11.2018
MPO jakožto gestor zavádění metody BIM do stavební praxe v ČR, potřebuje pro tuto odbornou činnost parťáka, který bude nezávislým odborným garantem.
Memorandum o podpoře Svazu měst a obcí metodě BIM
Martina Kourková  |  17.10.2018
Memorandum o podpoře Svazu měst a obcí metodě BIM zastupuje velkou škálu veřejných zadavatelů.
Podepsáno memorandum o spolupráci mezi SFDI a Agenturou ČAS
15.10.2018
Formální potvrzení již probíhající spolupráce obou organizací při realizaci Koncepce zavádění BIM v ČR.
Zpracována roční zpráva o plnění Koncepce
15.10.2018
Od schválení Koncepce zavádění metody BIM v ČR již uplynul rok a MPO předkládá vládě první roční zprávu o její realizaci.
Proč potřebujeme technické normy?
Ing. Štěpánka Tomanová  |  15.10.2018
Technické normy jsou často považovány pouze za další z mnoha předpisů, které musíme ve své praxi plnit. Obecně by měly být spíše vnímány jako opora.

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky