kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Pasportizace a efektivní správa majetku Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův brod

14.9.2020

Účelem projektu je zaměření skutečného stavu budovy za použití metody BIM, ucelení podkladů pro facility management a efektivní správu budovy, v neposlední řadě výuka studentů na reálných nástrojích s konkrétními metodikami a na skutečném projektu.

 

Cílem projektu je snížení chybovosti, poskytnutí reálných dat, snížení nákladů na provoz, práce studentů na nové koncepci ve stavebnictví.

Stručný popis technického charakteru
Jedná se o stavbu občanské vybavenosti (stavba pro školství a kulturu), budova se skládá z 5 podlaží, nachází se v centru města u frekventované komunikace a je vybavena vzdělávacím zařízením, objekt je napojený na veřejné inženýrské sítě

 

Harmonogram projektu  
Dokončení pasportizace budovy  09/2021 
Naplnění facility managementu a pozvolné spuštění                              09/2020Kontaktní formulář

 

Podmínky