kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Podpůrné dokumenty SFDI

Metodiky a standardy využitelné pro projekty charakteru dopravních staveb, popřípadě zahrnujících takové části (např. stavební objekty komunikací apod.)

 

BIM protokol + Přílohy:

 • Příloha 1: Požadavky Objednatele na data (Požadavky Objednatele na informace a Datový standard)
 • Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury:
  • Datový standard - pro PDPS (prozatímní verze, září 2019) s přílohami
  • Datový standard – pro silniční stavby – DPS,
   Datový standard – železniční stavby – DPS
  • Příloha č. 2 – Specifické požadavky na Společné datové prostředí (CDE)
  • Příloha č. 3 - Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)

Metodiky a standardy využitelné pro projekty charakteru dopravních staveb, popřípadě zahrnujících takové části (např. stavební objekty komunikací apod.)

 

BIM protokol + Přílohy:

 • Příloha 1: Požadavky Objednatele na data (Požadavky Objednatele na informace a Datový standard)
 • Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury:
  • Datový standard - pro PDPS (prozatímní verze, září 2019) s přílohami
  • Datový standard – pro silniční stavby – DPS,
   Datový standard – železniční stavby – DPS
  • Příloha č. 2 – Specifické požadavky na Společné datové prostředí (CDE)
  • Příloha č. 3 - Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Podmínky