kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Výuka metody BIM a Datový standard staveb v programech vysokých škol

Dne 2.10. 2020 proběhl druhý workshop se zástupci vysokých škol stavebního zaměření. Workshop proběhl online za účasti 22 osob, z nichž bylo 20 zástupců akademické sféry.

 

Vedle sdílení zkušeností ze spolupráce akademické a soukromé sféry bylo tématem tohoto setkání zejména začlenění Datového standardu staveb (DSS) do výuky BIM na vysokých školách. Část programu byla také věnována vyhodnocení dotazníku na téma Požadavky na vzdělání v oblasti BIM.

 

Interaktivní formát v digitálním prostředí umožnil práci v menších virtuálních týmech, brainstorming i rychlé sdílení prezentací. Na závěr workshopu byla dohodnuta online forma další spolupráce prostřednictvím pracovní skupiny expertů. 

 

 

 

 

Ve firmách potřebují BIM odborníky

Na přelomu čtvrtého a pátého zářijového týdne (od 23. do 29. září 2020) proběhl průzkum pro podporu spolupráce s vysokými školami – požadavky na vzdělávaní v oblasti BIM. Jeho cílem bylo zjistit názor odborné stavební veřejnosti na úroveň vzdělání v oboru managementu informací ve stavebnictví (BIM) na českých vysokých školách. Dotazníkové šetření se skládalo celkem z 10 otázek, na které odpovídali především recenzenti registrovaní na stránkách Koncepce BIM.

V uvedeném časovém rozmezí na žádost o vyplnění zareagovalo celkem 82 respondentů, kompletní dotazník celkem vyplnilo 44 osob. Jeho podrobnému vyhodnocení je věnován samostatný dokument (po kliknutí na obrázek a v příloze).

 

Ukázalo se, že až tři čtvrtiny respondentů se domnívají, že kvalifikace pracovníků na pozicích souvisejících s metodou BIM je nedostatečná. Současně by většina z nich uvítala rozšíření odbornosti především v praktickém používání softwarových nástrojů, znalosti datového standardu a práce ve společném datovém prostředí.

 

Propojení se středními školami

Druhý workshop rozhodně nebyl posledním. I nadále se budeme snažit podporovat intenzivní a tvůrčí komunikaci v rámci pracovní skupiny EDU BIM. Kromě zaměření na vysoké školy pak budeme  komunikovat také se zástupci pro zavedení výuky BIM na středních školách a usilovat o logické propojení středoškolských a vysokoškolských vzdělávacích programů. Obdobné aktivity budou probíhat k navázání těsnější spolupráce a komunikace akademického prostředí s praxí.

Související články

 

Na vysokých školách je BIM samozřejmostí. Konstatuje Zpráva o stavu výuky na VŠ
PhDr. Lucie Švamberková  |  21.9.2022
Metoda BIM je již dnes běžnou součástí studia stavařských oborů. Zkušenosti z výuky shrnuje Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ.
Zástupci VŠ stavebního zaměření a soukromého sektoru diskutovali
PhDr. Lucie Švamberková  |  5.8.2021
Proběhl společný workshop zástupců českých vysokých škol stavebního zaměření se zástupci soukromého sektoru.
Metodika pomáhá začlenit stavebním školám metodu BIM do výuky
Jan Lodl  |  23.7.2021
Účast na workshopem zaměřených na začlenění BIM do výuky je pro školy užitečná. Pomáhá podle naprosté většiny zúčastněných.
Jaké dovednosti a znalosti BIM by měli mít studenti VŠ?
PhDr. Lucie Švamberková  |  24.5.2021
Nový dokument pomohl zmapovat dovednosti a znalosti BIM na českých vysokých školách stavebního zaměření.
Řešení v rukou projektových a stavebních firem
PhDr. Lucie Švamberková  |  15.1.2021
Oblast vzdělávání bude v souladu s dlouhodobým plánem Koncepce BIM jednou z hlavních priorit roku 2021.
Informační management a úloha vzdělávání na vysokých školách
PhDr. Lucie Švamberková  |  18.11.2020
Svět kolem nás se mění fascinující rychlostí. Jen za posledních 25 let se změnil k nepoznání. A jakkoli k těmto změnám sami přispíváme ..
Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ
Petr Matějka  |  17.1.2020
Pracovní skupina 05 připravila další výstup, kterým je Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ.

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky