kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

Výuka metody BIM a Datový standard staveb v programech vysokých škol

Dne 2.10. 2020 proběhl druhý workshop se zástupci vysokých škol stavebního zaměření. Workshop proběhl online za účasti 22 osob, z nichž bylo 20 zástupců akademické sféry.

 

Vedle sdílení zkušeností ze spolupráce akademické a soukromé sféry bylo tématem tohoto setkání zejména začlenění Datového standardu staveb (DSS) do výuky BIM na vysokých školách. Část programu byla také věnována vyhodnocení dotazníku na téma Požadavky na vzdělání v oblasti BIM.

 

Interaktivní formát v digitálním prostředí umožnil práci v menších virtuálních týmech, brainstorming i rychlé sdílení prezentací. Na závěr workshopu byla dohodnuta online forma další spolupráce prostřednictvím pracovní skupiny expertů.

 

 

 

 

Ve firmách potřebují BIM odborníky

Na přelomu čtvrtého a pátého zářijového týdne (od 23. do 29. září 2020) proběhl průzkum pro podporu spolupráce s vysokými školami – požadavky na vzdělávaní v oblasti BIM. Jeho cílem bylo zjistit názor odborné stavební veřejnosti na úroveň vzdělání v oboru managementu informací ve stavebnictví (BIM) na českých vysokých školách. Dotazníkové šetření se skládalo celkem z 10 otázek, na které odpovídali především recenzenti registrovaní na stránkách Koncepce BIM. 

V uvedeném časovém rozmezí na žádost o vyplnění zareagovalo celkem 82 respondentů, kompletní dotazník celkem vyplnilo 44 osob. Jeho podrobnému vyhodnocení je věnován samostatný dokument (po kliknutí na obrázek a v příloze).

 

 

Ukázalo se, že až tři čtvrtiny respondentů se domnívají, že kvalifikace pracovníků na pozicích souvisejících s metodou BIM je nedostatečná. Současně by většina z nich uvítala rozšíření odbornosti především v praktickém používání softwarových nástrojů, znalosti datového standardu a práce ve společném datovém prostředí.

 

Propojení se středními školami

Druhý workshop rozhodně nebyl posledním. I nadále se budeme snažit podporovat intenzivní a tvůrčí komunikaci v rámci pracovní skupiny EDU BIM. Kromě zaměření na vysoké školy pak budeme  komunikovat také se zástupci pro zavedení výuky BIM na středních školách a usilovat o logické propojení středoškolských a vysokoškolských vzdělávacích programů. Obdobné aktivity budou probíhat k navázání těsnější spolupráce a komunikace akademického prostředí s praxí.

Související články

 

Informační management a úloha vzdělávání na vysokých školách
PhDr. Lucie Švamberková  |  18.11.2020
Svět kolem nás se mění fascinující rychlostí. Jen za posledních 25 let se změnil k nepoznání. A jakkoli k těmto změnám sami přispíváme ..
BIM proniká do výuky stavebních průmyslovek. Byly vydány aktualizované rámcové vzdělávací programy
Ing. Pavel Pour  |  11.11.2020
K 1. září 2020 se vydávají aktualizované rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání. Ty obsahují také kapitoly o výuce metody BIM.
Workshop pro SPŠ stavební – jak adaptovat metodu BIM do výuky
Ing. Pavel Pour  |  31.5.2019
V pořadí třetí workshop pro SPŠ stavební pořádaný Agenturou ČAS se konal 2. dubna. Akce se zúčastnili zástupci 24 škol z celé ČR.
Aktualizace rámcových vzdělávacích programů (RVP)
Ing. Pavel Pour  |  28.2.2019
Předpokládáme, že bude vydána plánovaná aktualizace RVP s platností pravděpodobně od školního roku 2019/2020, i pro obory vzdělání kategorie M.
BIM pro SPŠ stavební, strašák nebo příležitost?
Ing. Pavel Pour  |  21.1.2019
Získali jsme zpětnou vazbu a podněty pro plánování dalších aktivit pro SPŠ se stavebním zaměřením.
Vzdělávací workshop pro SPŠ stavební
Ing. Pavel Pour  |  20.12.2018
Agentura ČAS pořádala již druhý workshop pro SPŠ stavební, který proběhl 4. prosince 2018
Workshop pro SPŠ stavební
Jaroslav Nechyba  |  12.10.2018
První akce pro ředitele a odborné pedagogy SPŠ. Zajímavý průběh pro obě strany povede k dalším vzdělávacím akcím pro pedagogy a jejich další podporu.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy
PS03 Datové a informační standardy
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, PR
PS06 Terminologie a normy
Nový Pilotní projekt
Datový standard staveb & Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky