kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Výuka metody BIM a Datový standard staveb v programech vysokých škol

Dne 2.10. 2020 proběhl druhý workshop se zástupci vysokých škol stavebního zaměření. Workshop proběhl online za účasti 22 osob, z nichž bylo 20 zástupců akademické sféry.

 

Vedle sdílení zkušeností ze spolupráce akademické a soukromé sféry bylo tématem tohoto setkání zejména začlenění Datového standardu staveb (DSS) do výuky BIM na vysokých školách. Část programu byla také věnována vyhodnocení dotazníku na téma Požadavky na vzdělání v oblasti BIM.

 

Interaktivní formát v digitálním prostředí umožnil práci v menších virtuálních týmech, brainstorming i rychlé sdílení prezentací. Na závěr workshopu byla dohodnuta online forma další spolupráce prostřednictvím pracovní skupiny expertů. 

 

 

 

 

Ve firmách potřebují BIM odborníky

Na přelomu čtvrtého a pátého zářijového týdne (od 23. do 29. září 2020) proběhl průzkum pro podporu spolupráce s vysokými školami – požadavky na vzdělávaní v oblasti BIM. Jeho cílem bylo zjistit názor odborné stavební veřejnosti na úroveň vzdělání v oboru managementu informací ve stavebnictví (BIM) na českých vysokých školách. Dotazníkové šetření se skládalo celkem z 10 otázek, na které odpovídali především recenzenti registrovaní na stránkách Koncepce BIM.

V uvedeném časovém rozmezí na žádost o vyplnění zareagovalo celkem 82 respondentů, kompletní dotazník celkem vyplnilo 44 osob. Jeho podrobnému vyhodnocení je věnován samostatný dokument (po kliknutí na obrázek a v příloze).

 

Ukázalo se, že až tři čtvrtiny respondentů se domnívají, že kvalifikace pracovníků na pozicích souvisejících s metodou BIM je nedostatečná. Současně by většina z nich uvítala rozšíření odbornosti především v praktickém používání softwarových nástrojů, znalosti datového standardu a práce ve společném datovém prostředí.

 

Propojení se středními školami

Druhý workshop rozhodně nebyl posledním. I nadále se budeme snažit podporovat intenzivní a tvůrčí komunikaci v rámci pracovní skupiny EDU BIM. Kromě zaměření na vysoké školy pak budeme  komunikovat také se zástupci pro zavedení výuky BIM na středních školách a usilovat o logické propojení středoškolských a vysokoškolských vzdělávacích programů. Obdobné aktivity budou probíhat k navázání těsnější spolupráce a komunikace akademického prostředí s praxí.

Související články

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky