kontaktujte nás
Přihlášení/Registrace

BIM proniká do výuky stavebních průmyslovek. Byly vydány aktualizované rámcové vzdělávací programy

K 1. září 2020 vydalo Ministerstvo školství  mládeže a tělovýchovy aktualizované rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání. Ty obsahují také kapitoly o výuce metody BIM. Do tajů práce s informačním modelem stavby tak budou moci v rámci výuky pronikat už studenti stavebních průmyslovek.

Ve spolupráci pracovní skupiny Vzdělávání a PR Agentury ČAS se zástupci Národního ústavu vzdělávání (NÚV) byly na podzim 2018 připraveny podklady pro zařazení metody BIM do připravované aktualizace rámcových vzdělávacích programů (RVP). Na tomto základě pak vznikla ucelená kapitola „metoda BIM“, uplatněná v rámci obsahových okruhů jednotlivých RVP pro obory vzdělání: Stavebnictví, Technická zařízení budov, Geodézie a katastr nemovitostí a ve zjednodušené podobě i oboru vzdělání Stavební materiály.

 

Rámcové vzdělávací programy tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů škol všech oborů vzdělání v předškolním, základním, základním uměleckém, jazykovém a středním vzdělávání. Rámcové vzdělávací programy vydává MŠMT po projednání s příslušnými ministerstvy. Na základě rámcových vzdělávacích programů a pravidel v nich stanovených si jednotlivé školy vytvářejí své realizační programové dokumenty – školní vzdělávací programy (ŠVP).

 

Příprava na budoucnost stavebnictví
Aktualizované RVP jednotlivých oborů vzdělání vydané k 1. 9. 2020 obsahují zpracované texty kapitoly o metodě BIM v původním znění a plném rozsahu, tak jak je připravila pracovní skupina. I když se na vydání aktualizace RVP čekalo mnohem déle, než se původně předpokládalo, úsilí nakonec přineslo výsledky. Zařazení metody BIM do výuky na středních odborných školách umožní studentům seznámit se s tím, co je informační model stavby, jak se s ním pracuje, a poznat také přínosy metody BIM. I díky tomu budou lépe připraveni na digitální budoucnost stavebnictví.

 

Střední odborné školy mají nyní dva roky na zapracování změn RVP do svých školních vzdělávacích programů. To znamená, že podle nich musí začít učit nejpozději od prvních ročníků, které nastoupí do tříd v září 2022. Některé školy ovšem počítají s tím, že s výukou metody BIM započnou i dříve. V každém případě, nejpozději od jarního termínu maturitních zkoušek (červen 2026) budou všichni absolventi oboru vzdělání se stavebním zaměřením (oblast 36 – Stavebnictví, geodézie a kartografie)  seznámeni s metodou BIM.

 

 

 

Aktualizace se týká i oborů vzdělání kategorie M,  poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou . Obory se stavebním zaměřením patří do skupiny 36 – Stavebnictví, geodézie a kartografie.

 

Jedná se o následující obory vzdělání:

36-47-M/01 Stavebnictví
36-45-M/01 Technická zařízení budov
36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí
36-43-M/01 Stavební materiály


Školy mají povinnost upravit školní vzdělávací programy (ve vazbě na aktualizace RVP) a zahájit podle nich vzdělávání nejpozději od 1. září 2022 počínaje prvním ročníkem. Je tedy naplněn základní předpoklad pro uplatnění metody BIM jako prostředku pro digitalizaci stavebnictví v oblasti sekundárního školství.

Aby bylo zavedení metody BIM do výuky středních odborných škol co nejjednodušší, připravuje pracovní skupina Vzdělávání a PR Agentury ČAS na jako 2021 workshop pro zástupce středních škol. Na, v pořadí již čtvrtém setkání se budou moci mimo jiné seznámit se zkušenostmi z maturujících ročníků na SPŠ stavební Hradec Králové, a samozřejmě i  společně sdílet zkušenosti ze zavádění metody BIM do výuky včetně aktuálního distančního vzdělávání.

Kompletní přehled zapracovaných změn, které se týkají nebo úzce souvisí s metodou BIM a digitalizací stavebnictví lze najít v přiloženém dokumentu zde 


Odkazy
Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydávají aktualizované rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie dosaženého vzdělání J, E, H, L0, L5, M a P
https://www.msmt.cz/file/53647/

Kompletní znění rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání (RVP SOV) oborů L0 A M – 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie:
https://www.edu.cz/rvp/ramcove-vzdelavaci-programy-stredniho-odborneho-vzdelavani-rvp-sov/obory-l-a-m/36-stavebnictvi-geodezie-a-kartografie/

Související články

 

Výuka metody BIM a Datový standard staveb v programech vysokých škol
PhDr. Lucie Švamberková  |  20.11.2020
Celkem 22 zástupců akademické sféry se sešlo na druhém workshopu týkajícím se výuky metody BIM na vysokých školách stavebního zaměření.
Informační management a úloha vzdělávání na vysokých školách
PhDr. Lucie Švamberková  |  18.11.2020
Svět kolem nás se mění fascinující rychlostí. Jen za posledních 25 let se změnil k nepoznání. A jakkoli k těmto změnám sami přispíváme ..
Workshop pro SPŠ stavební – jak adaptovat metodu BIM do výuky
Ing. Pavel Pour  |  31.5.2019
V pořadí třetí workshop pro SPŠ stavební pořádaný Agenturou ČAS se konal 2. dubna. Akce se zúčastnili zástupci 24 škol z celé ČR.
Aktualizace rámcových vzdělávacích programů (RVP)
Ing. Pavel Pour  |  28.2.2019
Předpokládáme, že bude vydána plánovaná aktualizace RVP s platností pravděpodobně od školního roku 2019/2020, i pro obory vzdělání kategorie M.
BIM pro SPŠ stavební, strašák nebo příležitost?
Ing. Pavel Pour  |  21.1.2019
Získali jsme zpětnou vazbu a podněty pro plánování dalších aktivit pro SPŠ se stavebním zaměřením.
Vzdělávací workshop pro SPŠ stavební
Ing. Pavel Pour  |  20.12.2018
Agentura ČAS pořádala již druhý workshop pro SPŠ stavební, který proběhl 4. prosince 2018
Workshop pro SPŠ stavební
Jaroslav Nechyba  |  12.10.2018
První akce pro ředitele a odborné pedagogy SPŠ. Zajímavý průběh pro obě strany povede k dalším vzdělávacím akcím pro pedagogy a jejich další podporu.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Podmínky