kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Využití CDE v organizaci Magistrátu města Třinec

12.11.2020

Tzv. „Společné datové prostředí“ (CDE) je postupně implementováno v rámci organizační struktury magistrátu od roku 2016.

 

Účelem projektu „Implementace CDE“ bylo umožnění sdílení informací o připravovaných i realizovaných investičních akcích jak v rámci odboru investic a oddělení rozvoje města, tak i s vnějšími subjekty, tzn. dodavateli projekčních nebo i stavebních prací.

 

V průběhu využívání CDE na pilotním projektu tělocvičny byl umožněn přístup do prostředí i další organizační jednotce, odboru školství, kultury a tělovýchovy, a to proto, že investiční výstavba je komplexním procesem, do kterého vstupuje více funkčních míst.

V současnosti probíhá zapojování i ostatních organizačních jednotek, jako např. odboru právního, odboru dopravy, správy majetku města a životního prostředí.

 

Cílem je zapojení všech technicko-administrativních jednotek magistrátu tak, aby byl jednotný nástroj pro sdílení dokumentů celé řady formátů a typů.

 

Z technického pohledu jde o tzv. „cloudové“ řešení, tzn., že je formou služby – na základě licenční smlouvy, poskytováno prostředí pro sdílení dokumentů.

 

Níže v dokumentu je popsáno modelové využívání CDE v průběhu životního cyklu investiční akce.

Související články

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky