kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Plány na zavedení metody BIM do praxe se rodí z mezinárodní spolupráce. Česko se zapojilo do formování celosvětové platformy Global BIM Network

Metoda BIM se stává hlavní cestou k digitalizaci stavebnictví. Zavádí ji proto do praxe veřejného sektoru velké množství států Evropy, Ameriky i Asie. Standardy jejího využívání v jednotlivých zemích se tak postupně rodí z mezinárodní spolupráce. Díky iniciativnímu přístupu Ministerstva průmyslu a obchodu je Česko v této oblasti velmi aktivní. Nejnověji se český zástupce zapojil do přípravy vznikající nadnárodní platformy Global BIM Network. Ta má propojit veřejné instituce zabývající se zavedením metody BIM napříč celým světem a vytvořit tak skutečně globální platformu pro sdílení zkušeností a aktivit.

 

Digitalizace stavebnictví je jednou z největších výzev, která před tímto oborem stojí. Většina vyspělých států za cestu jak tento úkol zvládnout, zvolila metodu BIM. Na základě rozhodnutí vlády ČR se počítá s jejím využíváním pro veřejné stavební zakázky, jejichž hodnota přesáhne 150 milionů korun (tak zvané nadlimitní zakázky) postupně od roku 2023. Do té doby se musí na její uvedení do praxe připravit všichni veřejní zadavatelé stavebních zakázek a s nimi i celý stavební sektor. Přípravou standardů a podpůrných materiálů byl Ministerstvem průmyslu a obchodu pověřen odbor Koncepce BIM České agentury pro standardizaci. Ten se snaží při své práci maximálně využívat zahraničních zkušeností a standardy kooperovat nejen v rámci Evropské unie, ale celosvětově. Potvrzením správnosti tohoto přístupu i oceněním českých expertů a naší společné tříleté činnosti je přizvání českého zástupce do přípravného výboru nové platformy Global BIM Network. Její zakládající summit se uskuteční 17. března letošního roku.

 

Od Asie, přes USA po Evropu

Česko je, díky aktivnímu přístupu Ministerstva průmyslu a obchodu a odboru Koncepce BIM agentury ČAS, dlouholetým iniciativním členem EU BIM Task Group, která funguje v rámci zemí Evropské unie. Svědčí o tom i letošní znovuzvolení českého zástupce do řídícího výboru této evropské organizace. Založení Global BIM Network je krokem dále v mezinárodní spolupráci. Iniciativa k založené této sítě vzešla z Velké Británie, Vietnamu, Francie a Estonska. Již od konce loňského roku se na práci přípravného výboru podílí také český zástupce, a finišují také jednání o zapojení USA, Peru a celé řady dalších zemí. Kromě jednotlivých zemí se do práce Global BIM Network (GBN) zapojí také přímo EU BIM Task Group a její sesterská latinskoamerická organizace BIM RED LATAM a podílet by se měly také zástupci některých dalších subjektů jako je Světová banka či Inter-americká rozvojová banka či sdružení BIM Afrika.

 

BIM je inspirativní. Digitalizace motivuje lidi ke spolupráci a umožňuje jim společně hledat odpovědi na výzvy, před kterými stavebnictví stojí,“ říká Adam Matthews, ředitel pro mezinárodní spolupráci Centre for Digital Built Britain působícího při univerzitě v Cambridge a jeden z iniciátorů vzniku GBN. „Naše partnerství s vládami celého světa, ale i se zástupci průmyslu a globálních institucí, může být důležitým impulsem pro digitalizaci celého odvětví. Otevírá totiž dveře pro propojení různých myšlenek, kultur, ale i lidí napříč celou planetou. Global BIM Network bude platformou pro vzájemné sdílení znalostí a zkušeností, které nás přiblíží Stavebnictví 4.0

 

 

 

Ustavující summit Global BIM Network je plánován na 17. března 2021. Předcházet mu bude série webinářů, které budou probíhat mezi 3. a 11. březnem 2021, kde bude český zástupce aktivně prezentovat naše společné zkušenosti. Už nyní pracuje přípravný výbor, na jehož činnosti se Česko také aktivně podílí spoluprací na formulování jednotlivých témat, výzev a oblastí zájmu platformy. V prosinci se podařilo uspořádat také dvojici workshopů pro zástupce veřejné správy z celého světa. Na jednotlivé webináře se mohou zájemci registrovat na stránkách Global BIM Network. Účast na webinářích je otevřena všem zájemcům jak z veřejného, tak soukromého sektoru.

 

„Metoda BIM se velmi dynamicky vyvíjí. Proto považujeme za klíčové sdílet zkušenosti a nápady s našimi partnery na mezinárodní úrovni,“ říká Petr Serafín, ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot Ministerstva průmyslu a obchodu a dodává: „Díky možnosti seznámit se se zkušenostmi a přístupy veřejných institucí se zaváděním metody BIM nejen v rámci Evropské unie, ale díky Global BIM Network i celého světa, můžeme při jejím zavádění využít osvědčených mezinárodní standardů a tím zajistit, že její využívání bude přínosem nejen pro veřejné zadavatele, ale pro celé české stavebnictví.“ 

 

Jednotný „stavební“ jazyk

Jak ukázal již předloňský první ročník Summitu Koncepce BIM, Česko rozhodně nepatří v digitalizaci stavebnictví k outsiderům. I za našeho aktivního přičinění se například v loňském roce podařilo založit mezinárodní organizaci CCI Collaboration, jejímž úkolem je propagovat a dále rozvíjet klasifikační systém CCI. Ten vznikl na základě spolupráce několika evropských zemí. Klasifikační systém je jakýmsi základním společným jazykem, který má zajistit, že všechny stavby, přes jejich dílčí části až po jednotlivé prvky v digitálním modelu stavby budou identifikovány stejně, bez ohledu na to, jaká stavební profese či v jakém nástroji s ním pracují. 

 

Nechceme objevovat už objevené. Při přípravě standardů a metodik pro využívání metody BIM ve státní a veřejné správě se snažíme vždy vycházet z mezinárodních technických norem a ze zkušeností v zahraničí, ale i v soukromém sektoru,“ říká ředitel odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci Jaroslav Nechyba a pokračuje: „Nemá smysl vymýšlet nějaké speciální české cesty. Soukromý sektor u nás i v zahraničí již metodu BIM využívá, a proto je dobré využít toho, co se v praxi osvědčilo.

 

Nechyba v pozici místopředsedy zastupuje české zájmy také v řídícím výboru organizace CCI Collaboration. Tvůrci klasifikačního systému CCI se dohodli, že jej dají k dispozici k užívání bez jakýchkoli licenčních a autorských poplatků. CCI mohou tedy využívat jak orgány státní správy, tak soukromé firmy i dodavatelé všech software pro stavby, a to zcela zdarma. Stáhnout si jej lze v češtině i angličtině ze stránek KoncepceBIM.cz. „Tím, že jsme se zapojili do tvorby nového evropského klasifikačního systému, jsme se z pasivního uživatele stali jeho spolutvůrcem. Máme tak jistotu, že jej bude možné co nejlépe přizpůsobit potřebám českých firem, ale i státních a veřejných organizací,“ uzavírá Nechyba.

 

Kontakt pro média
Jan Lodl
PR, odbor Koncepce BIM


Česká agentura pro standardizaci
změna pracoviště od 1.8. 2020
Na Žertvách 132/24 Praha 8
tel: +420 724 397 060
lodl@agentura-cas.cz www.KoncepceBIM.cz

Související články

 

Klíčem k úspěchu je sdílení informací
Jan Lodl  |  9.9.2021  | Osvěta
Již sedmé dvoudenní celostátní setkání BIM ve stavebnictví 2021 ukázalo, že Česko úspěšně postupuje na cestě ke Stavebnictví 4.0.
Robotizace stavebnictví. Robot Hilti Jaibot ukazuje cestu ke Stavebnictví 4.0
Jan Lodl  |  19.10.2021
Robot Hilti Jaibot zvládne práci několika lidí na mnoho dní sám a jen za tři dny. Zvládne totiž až 600 otvorů pro kotevní systémy za den.
Kraj Vysočina: na cestě k digitální budoucnosti
Jan Lodl  |  30.9.2021  | Osvěta
Digitalizace mění svět kolem nás a Kraj Vysočina nechce zůstat stranou. Velmi aktivně se zapojuje do řady digitálních projektů.
Konference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. září
Jan Lodl  |  4.8.2021  | Česká agentura pro standardizaci  | Osvěta
Konference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. září v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.
Jak zvládnout digitální transformaci? Připravili jsme průvodce pro stavaře
Jan Lodl  |  11.5.2021  | Česká agentura pro standardizaci  | Osvěta
Průvodce Strategie zavedení BIM do organizace veřejného zadavatele - pomocník pro snazší přizpůsobení se požadavkům digitálního prostředí.
Střední školy stavební se připravují na výuku BIM
Jan Lodl  |  1.4.2021  | Česká agentura pro standardizaci  | Odborné
Metoda BIM proniká do výuky SŠ stavebního zaměření. Od září 2022 je výuka BIM součástí RVP, změny čekají také technické VŠ, které již BIM vyučují.
Vláda ČR vzala na vědomí informaci o plnění Koncepce zavádění BIM
Jan Lodl  |  29.1.2021  | Česká agentura pro standardizaci  | Osvěta
do veřejné správy a schválila její aktualizaci. Ta také otevírá prostor pro sladění startu používání metody BIM a digitálního stavebního řízení.
Meziresortní pracovní skupina. pro zavádění metody BIM v ČR pod RVIS
Ing. et Ing. Michael Pascal Večeř  |  28.1.2021  | Ministerstvo průmyslu a obchodu  | Odborné
MPO požádalo o transformaci PS BIM a jejích stálých výborů pod Radu vlády pro informační společnost (dále jen „RVIS“).
Vláda schválila aktualizaci harmonogramu Koncepce
Ing. Petr Serafín  |  26.1.2021  | Ministerstvo průmyslu a obchodu  | Osvěta
Vláda schválila aktualizaci harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM v ČR a vzala na vědomí informaci o jejím plnění. Více v tiskové zprávě MPO.
Vzniká otevřený rozpočtový formát
Jaroslav Nechyba  |  2.12.2020  | Česká agentura pro standardizaci  | Odborné
Má napomoci efektivnějšímu zadávání veřejných stavebních zakázek i jednoduššímu vyhodnocení předložených nabídek.
Koronavirus digitalizaci stavebnictví nezastavil.
Jaroslav Nechyba  |  1.12.2020  | Česká agentura pro standardizaci  | Osvěta
Přípravy na používání metody BIM veřejnými zadavateli běží dál. Pilotních projektů je již více než 20.
Druhý ročník Summit Koncepce BIM se uskuteční v roce 2021
Jaroslav Nechyba  |  1.10.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Z letošního roku se přesouvá na 18. listopadu 2021.
Jak si stojí Česko v přípravách na digitalizaci stavebnictví ?
Jaroslav Nechyba  |  10.9.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Jedinečnou šancí se to dozvědět je druhý ročník Summitu Koncepce BIM, který se uskuteční 19. listopadu 2020
Memorandum o spolupráci s organizacemi ČKAIT a ČKA
28.8.2020  | Česká agentura pro standardizaci  | Osvěta
Společně k digitálnímu stavebnímu řízení a Stavebnictví 4.0. MPO a ČAS uzavřely memorandum o spolupráci se dvěma klíčovými profesními organizacemi.
Česko se podílí na vzniku klasifikačního systému
Jaroslav Nechyba  |  3.6.2020  | Česká agentura pro standardizaci  | Osvěta
Klikněte pro zobrazení tiskové zprávy.
Druhý ročník Summitu Koncepce BIM se bude konat 19. listopadu v Praze
Jaroslav Nechyba  |  21.4.2020  | Česká agentura pro standardizaci
Zobrazení tiskové zprávy.
Summit Koncepce BIM potvrdil, že držíme krok s Evropou
Jaroslav Nechyba  |  2.12.2019  | Česká agentura pro standardizaci
Zobrazení tiskové zprávy.
Summit Koncepce BIM umožní sdílet zkušenosti státní a veřejné správy
Jaroslav Nechyba  |  14.11.2019  | Česká agentura pro standardizaci
Zobrazení tiskové zprávy.
Chystaná digitalizace stavebnictví pomůže zkvalitnit budovy a ušetřit
Jaroslav Nechyba  |  23.10.2019  | Česká agentura pro standardizaci
Česko patří v jejích přípravách k evropské špičce. Klikněte pro zobrazení tiskové zprávy.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky