kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Elektronický zpravodaj Koncepce BIM 02-2021

Česká agentura pro standardizaci  |  18.2.2021

Tento druhý elektronický zpravodaj odboru Koncepce BIM vás informuje:

 

  • o aktualizaci harmonogramu vládou schválené Koncepce a jejím sladění s digitálním stavebním řízením
  • o Výzvě ke spolupráci s VŠ pro projektové a stavební firmy
  • o BIM jako součásti RVIS
  • a o mezinárodní spolupráci Global BIM Network, kde je český zástupce významnou součástí.

 

Klikněte na obrázek pro zobrazení elektronického zpravodaje:

 

Související články

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky