kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

BIM znamená práci s informacemi

 

Metoda BIM je jednou z nejslibnějších cest k digitální budoucnosti stavebnictví. Digitalizace přinese vyšší efektivitu práce i flexibilitu, a také větší transparentnost a snížení ceny.

 

O metodě BIM se hovoří v poslední době stále více. Není to náhodou, digitální ekonomika není nějakou vzdálenou vizí. Digitalizace již dnes proměňuje svět kolem nás. Ačkoli je stavebnictví tradičně velmi konzervativním oborem, ani jemu se nevyhne. Ač v to možná mnoho lidí z oboru doufá, dnes už nemůžeme stát na místě a uvažovat, jestli se cestou k digitalizaci vydat. Stranou nemůže zůstat ani veřejná správa, i ona bude čelit tlaku na snižování nákladů a vyšší efektivitu práce. Svět kolem nás se stále zrychluje.

 

BIM mění způsob, jakým pracujeme

 

Ač si to stále ještě mnoho lidí, dokonce i odborníků, myslí, BIM neznamená jen začít pracovat s počítačem nebo nechat projektanta či architekta vytvořit 3D model stavby. Abyste mohli začít pracovat metodou BIM, opravdu nestačí koupit si nějaký software a myslet si, že teď „to budete dělat v BIM“. Metoda BIM od základu mění způsoby práce. My totiž při návrhu stavby nevytváříme jen nějaký model stavby v počítači, my do digitálního prostředí přenášíme veškeré informace (elektronické dokumenty, ale i záznamy komunikace a procesů, změnu údajů nebo třeba záznam o úpravě nějakých parametrů a tak dále) v průběhu celého životního cyklus stavby – od stavebního záměru po odstranění stavby, která už dosloužila.

Znamená to často poměrně hlubokou analýzu a revizi všech dosavadních činností, procesů a způsobů, jakým pracujeme s informacemi, ale nakonec i jak plníme jednotlivé pracovní úkoly. Už během této analýzy se mnohdy podaří odhalit procesy, které již postupem času ztratily své původní opodstatnění a jsou vykonávány jen ze zvyku či setrvačnosti anebo jsou dokonce prováděny duplicitně. Digitální svět (odkaz na text – Digitálně není elektronicky) zároveň mění i role jednotlivých členů týmu, některým mění nově náplň, jiné úplně nové vytváří. A to je pro každou organizaci poměrně zásadní a hluboká proměna. Bez téhle proměny bude v blízké budoucnosti velmi obtížné uspět na trhu.

 

Tři pilíře BIM

 

BIM je zkratkou anglických slov Building Information Management, což bychom mohli do češtiny přeložit jako správa a řízení (management) informací o stavbě. Její fungování stojí na třech základních pilířích, které zajistí, že máme v každém okamžiku k dispozici všechny potřebné informace. Základním pilířem metody BIM je proto informační model stavby (IMS), kterému se také někdy říká digitální dvojče. Abychom mohli efektivně sdílet informace, potřebujeme nástroj v podobě společného datového prostředí, právní rámec výměně informací pak dává BIM Protokol.

 

 

BIM znamená práci s informacemi

 

Metoda BIM je jednou z nejslibnějších cest k digitální budoucnosti stavebnictví. Digitalizace přinese vyšší efektivitu práce i flexibilitu, a také větší transparentnost a snížení ceny.

 

O metodě BIM se hovoří v poslední době stále více. Není to náhodou, digitální ekonomika není nějakou vzdálenou vizí. Digitalizace již dnes proměňuje svět kolem nás. Ačkoli je stavebnictví tradičně velmi konzervativním oborem, ani jemu se nevyhne. Ač v to možná mnoho lidí z oboru doufá, dnes už nemůžeme stát na místě a uvažovat, jestli se cestou k digitalizaci vydat. Stranou nemůže zůstat ani veřejná správa, i ona bude čelit tlaku na snižování nákladů a vyšší efektivitu práce. Svět kolem nás se stále zrychluje.

 

BIM mění způsob, jakým pracujeme

 

Ač si to stále ještě mnoho lidí, dokonce i odborníků, myslí, BIM neznamená jen začít pracovat s počítačem nebo nechat projektanta či architekta vytvořit 3D model stavby. Abyste mohli začít pracovat metodou BIM, opravdu nestačí koupit si nějaký software a myslet si, že teď „to budete dělat v BIM“. Metoda BIM od základu mění způsoby práce. My totiž při návrhu stavby nevytváříme jen nějaký model stavby v počítači, my do digitálního prostředí přenášíme veškeré informace (elektronické dokumenty, ale i záznamy komunikace a procesů, změnu údajů nebo třeba záznam o úpravě nějakých parametrů a tak dále) v průběhu celého životního cyklus stavby – od stavebního záměru po odstranění stavby, která už dosloužila.

Znamená to často poměrně hlubokou analýzu a revizi všech dosavadních činností, procesů a způsobů, jakým pracujeme s informacemi, ale nakonec i jak plníme jednotlivé pracovní úkoly. Už během této analýzy se mnohdy podaří odhalit procesy, které již postupem času ztratily své původní opodstatnění a jsou vykonávány jen ze zvyku či setrvačnosti anebo jsou dokonce prováděny duplicitně. Digitální svět (odkaz na text – Digitálně není elektronicky) zároveň mění i role jednotlivých členů týmu, některým mění nově náplň, jiné úplně nové vytváří. A to je pro každou organizaci poměrně zásadní a hluboká proměna. Bez téhle proměny bude v blízké budoucnosti velmi obtížné uspět na trhu.

 

Tři pilíře BIM

 

BIM je zkratkou anglických slov Building Information Management, což bychom mohli do češtiny přeložit jako správa a řízení (management) informací o stavbě. Její fungování stojí na třech základních pilířích, které zajistí, že máme v každém okamžiku k dispozici všechny potřebné informace. Základním pilířem metody BIM je proto informační model stavby (IMS), kterému se také někdy říká digitální dvojče. Abychom mohli efektivně sdílet informace, potřebujeme nástroj v podobě společného datového prostředí, právní rámec výměně informací pak dává BIM Protokol.

 

 

 

Metodika pomáhá začlenit stavebním školám metodu BIM do výuky
Jan Lodl  |  23.7.2021
Účast na workshopem zaměřených na začlenění BIM do výuky je pro školy užitečná. Pomáhá podle naprosté většiny zúčastněných.
Osm indikativních nabídek CDE řešení pro pilotní projekty
Jan Lodl  |  16.6.2021  | Odborné
Pro lepší orientaci v nabídkách CDE řešení jsme pro veřejné zadavatele zapojené do programu pilotních projektů připravili indikativní nabídky.
Informační nebo digitální model? Co je co v BIM
Jan Lodl  |  11.6.2021
Základem metody BIM je práce s informačním modelem stavby. Co to vlastně je? I když si to řada lidí stále myslí, není to 3D model a jeho zobrazení.
Povídání o BIM k odpolední kávě
Jan Lodl  |  30.4.2021
Od 3. května 2021 startuje série on-line diskusí. Pořádá jí Nadace ABF, Ministerstvo průmyslu a obchodu a odbor Koncepce BIM ČAS. Tématem bude BIM.
Návrh technické normy prEN 17632 k připomínkám do 10.5. 2021
Ing. Jan Kolomazník  |  7.4.2021  | Česká agentura pro standardizaci  | Expert
Systém pro veřejné připomínkování návrhů norem umožňuje číst a zaslat připomínky k návrhu tech. normy prEN 17632 BIM – SML.
Návaznost na evropské normy a jejich rozvoj
Ing. Martin Černý  |  4.9.2020  | Odborné
Datový standard staveb (DSS) je důležitým nástrojem, který nastaví základní rámec pro rozsah informací, které by měly být v modelech staveb obsaženy.
Vydána příručka pro aplikaci ČSN EN ISO 19650
Ing. Štěpánka Tomanová  |  19.8.2020  | Odborné
Příručka k normě, základní body jak začít využívat BIM.
7 kroků, jak úspěšně začít s BIM
10.7.2020
Úvodní leták ze seriálu, který budeme postupně zveřejňovat k jednotlivým částem a aspektům implementace metody BIM do jednotlivých organizací a firem.
Vzniká technická norma pro datové šablony určené výrobkům
Ing. Jan Kolomazník  |  18.2.2020  | Expert
Návrh technické normy prEN 17473 je předložen k připomínkování do 16.3.2020
Vyhodnocení průzkumu o vyspělosti trhu BIM
22.8.2019
Na základě pravidelných průzkumů se snažíme zlepšovat svou činnost. Chceme se s Vámi podělit o vyhodnocení zatím posledního průzkumu.
Legislativní zakotvení povinnosti využívat metodu BIM
26.6.2019
Na základě dohody náměstků MPO a MMR byla agentura ČAS pověřena ustanovením a vedením nové meziresortní pracovní skupiny.
 
Zpráva z jednání pracovní skupiny WG2 na jednání CEN TC 442
Ing. Martin Černý  |  7.6.2019  | Odborné
Zúčastnili jsme se jednání CEN TC442 WG2 v Delftu. Pracovní skupina WG2 se zaměřuje na datové standardy pro výměnu informací ve stavebnictví.

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky