kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

BIM mezinárodně

Plány na zavedení metody BIM do praxe se rodí z mezinárodní spolupráce

 

Metoda BIM se stává hlavní globální cestou k digitalizaci stavebnictví. Zavádí ji proto do praxe veřejného sektoru velké množství států Evropy, Ameriky i Asie.

 

Při přípravě standardů a podpůrných materiálů se odbor Koncepce BIM České agentury pro standardizaci snaží při své práci maximálně využívat zahraničních zkušeností a standardy kooperovat nejen v rámci Evropské unie, ale celosvětově. Sdílení zkušeností a informací umožňuje postupovat při zavádění metody BIM do praxe rychleji a efektivně. 

Nemusíme vynalézat kolo a získáváme šanci využít znalostí, ke kterým bychom se propracovávali jen velmi obtížně. Díky tomu nemusíme tak vymýšlet či zkoušet něco, co již za nás ověřil (úspěšně či neúspěšně) někdo jiný. Velmi dobré zkušenosti může z mezinárodní spolupráce například v oblasti klasifikačního systému brzy získat i Ředitelství silnic a dálnic, v oblasti infrastrukturních staveb, u nichž v rámci České republiky moc partnerů k diskusi nemá.

 

Plány na zavedení metody BIM do praxe se rodí z mezinárodní spolupráce

 

Metoda BIM se stává hlavní globální cestou k digitalizaci stavebnictví. Zavádí ji proto do praxe veřejného sektoru velké množství států Evropy, Ameriky i Asie.

 

Při přípravě standardů a podpůrných materiálů se odbor Koncepce BIM České agentury pro standardizaci snaží při své práci maximálně využívat zahraničních zkušeností a standardy kooperovat nejen v rámci Evropské unie, ale celosvětově. Sdílení zkušeností a informací umožňuje postupovat při zavádění metody BIM do praxe rychleji a efektivně. 

Nemusíme vynalézat kolo a získáváme šanci využít znalostí, ke kterým bychom se propracovávali jen velmi obtížně. Díky tomu nemusíme tak vymýšlet či zkoušet něco, co již za nás ověřil (úspěšně či neúspěšně) někdo jiný. Velmi dobré zkušenosti může z mezinárodní spolupráce například v oblasti klasifikačního systému brzy získat i Ředitelství silnic a dálnic, v oblasti infrastrukturních staveb, u nichž v rámci České republiky moc partnerů k diskusi nemá.

 

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky