kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Proč se o BIM zajímat

BIM je cesta k větší efektivitě práce i úsporám

 

Nasazená metody BIM dává i stavebnictví možnost naplno využít přínosů digitalizace. Otevírá totiž cestu k vyšší efektivitě práce i úspoře nákladů.

 

Metoda BIM s sebou přinese poměrně zásadní změnu způsobu práce, digitalizace procesů a postupů bude znamenat, že věci budou prostě fungovat trochu jinak, než jste byli zvyklí. Je přirozenou reakcí člověka, že změna s sebou nese určitou nervozitu, neklid. Zároveň ale změny provází každého z nás po celý život. Některé změny nemusí být přijímány radostně, protože úzce souvisí se změnou myšlení. Někteří lidé si nedovedou představit konat jinak, než doposud byli zvyklí. Většinou však změnu pozitivně přijmou, pokud jim je správně objasněn její důvod. Proto je důležitá dobrá příprava, jasný plán a především kvalitní a promyšlená komunikace. Tak aby každý, koho se změna dotkne, pochopil, proč se děje, a co je to úplně nejdůležitější, co mu to osobně přinese.

 

Bez skutečné změny to nepůjde

 

Je to jako snaha shodit nějakou váhu. Pokud jen krátkodobě nasadíte drsnou dietu, vydržíte to pár týdnů. Kila ubydou, jenže jakmile dietu přestanete držet a vrátíte se ke svému původnímu stylu stravování, budete záhy vážit víc než předtím. Chcete-li se nadváhy opravdu zbavit, musíte si sami v sobě uvědomit, že toho jde dosáhnout jen změnou způsobu myšlení a také proměnou životního stylu. Držet celoživotně dietu, která mu nevyhovuje, nevydrží opravdu nikdo. Jedinou cestou k úspěchu je uvědomit si, co mi nižší váha přináší, a hlavně najít si takový způsob stravování a života, který mi bude vyhovovat (nebo mě aspoň nebude vadit), a zároveň v něm nebudu přibírat. Zkrátka, je potřeba trochu změnit způsob, jak se na problém díváte, způsob myšlení.

 

A podobné je to s digitální transformací. Pokud se budete dívat na metodu BIM jako na něco, co vám jen přidělává práci, a budete se snažit najít cestu, jak ji formálně používat, ale vlastně nic neměnit, celý projekt skončí neúspěchem. Bude to jako ta dieta, která vás tak akorát otravuje a záhy se ukáže, že nebyla k ničemu. Ale stejně jako změna způsobu myšlení může přinést úbytek kil, může vám pomoci si uvědomit, co může digitalizace přinést dobrého právě pro vás. Opravdu nejde o to mít 3D model stavby. Jde o to, abyste svou práci mohli dělat jednodušeji, efektivněji, aby ubylo manuálních a mechanických věcí, a vy jste měli čas na ty důležité. Možná se vám tomu nechce ještě úplně věřit, ale přesně tohle může využívání metody BIM (a obecně digitální svět přinést)! 

Vlastnictví stavby znamená náklady

 

Z hlediska veřejné správy (ale nejen jí) jde především o snahu naplnit zásadu 3E (z angl. Effectiveness, Efficiency, Economy), tedy činnosti konat účelně, efektivně a hospodárně. A digitalizace je cestou, jak jich skutečně dosáhnout, proto je tu program Digitální Česko významně podporuje dosažení těchto zásad pomocí digitalizace veřejné správy.

 

Digitální technologie obecně napomáhají činnosti zjednodušit, zrychlit a optimalizovat, a proto se začínají využívat ve všech oblastech ekonomiky a průmyslu. Řadu postupů a činností lze úplně nebo částečně automatizovat a tím je zefektivnit. Nemá smysl si nalhávat, že zrovna vám se digitalizace vyhne. Nevyhne.  Stavební sektor není výjimkou, a nyní se stává oborem, ve kterém se přeměny konečně stávají reálnými. Součástí přeměny je i využití postupu, který́ pozitivně mění pohled na výstavbu a činnosti s ní související. Metoda BIM totiž zcela radikálně mění práci s informacemi o stavbě. Díky sdílení informačního modelu stavby (IMS) přinese v každé fázi jejího životního cyklu úsporu práce. Nebudou se – tak jak se to často děje doposud – znovu a znovu zadávat informace, které již někdo zadal jen proto, že používané nástroje nejsou vzájemně kompatibilní. Informace jednou vložené do stavební dokumentace v ní zůstanou už navždy. Kdokoli další bude s IMS pracovat, bude je mít k dispozici.

 

Ale tady to rozhodně nekončí. Přenesením veškeré komunikace na jedno místo dojde k zásadnímu zpřehlednění a propojení všech postupů. Zkuste dnes dohledat nějakou informaci, třeba požadavek na změnu materiálu stěny nebo použití jiného radiátoru. Dokážete jej u složitějšího výstavbového projektu vůbec najít? A pokud ano, budete mít jistotu, že máte skutečně finální rozhodnutí? V rámci CDE to bude otázka sekund. Navíc velmi snadno ověříte, že celý proces proběhl, jak měl včetně všech návazností a vše je schváleno.

 

Žádné složité listování šanony. Vše budete mít po ruce a hlavně přehledně. Díky možnosti monitorovat a koordinovat všechny procesy z jednoho místa to může znamenat celkové zrychlení výstavby, protože odpadnou zbytečné prostoje (nikomu už požadavek „nespadne do spamu“).

 

A co je klíčové, díky soustředění informací na jednom místě je možné dokonce počítat nejen s cenou výstavby jako takovou, ale lze vzít v úvahu dokonce i náklady na provoz a údržbu stavby. Říká se tomu LCC (náklady na životní cyklus). Můžete tedy celý projekt nastavit tak, aby byl nejenže levný na postavení, ale aby byly co nejnižší náklady po celou dobu, co jej budete užívat. Právě v nákladech na provoz a údržbu se mohou skrývat obrovské úspory, které ale mají svůj zárodek již v úvodním návrhu stavby, a metoda BIM dává příležitost je odhalit. To před veřejnou správou otevírá nevídaný prostor zadávat veřejné zakázky tak, aby to bylo skutečně výhodné i z dlouhodobého hlediska.

BIM je cesta k větší efektivitě práce i úsporám

 

Nasazená metody BIM dává i stavebnictví možnost naplno využít přínosů digitalizace. Otevírá totiž cestu k vyšší efektivitě práce i úspoře nákladů.

 

Metoda BIM s sebou přinese poměrně zásadní změnu způsobu práce, digitalizace procesů a postupů bude znamenat, že věci budou prostě fungovat trochu jinak, než jste byli zvyklí. Je přirozenou reakcí člověka, že změna s sebou nese určitou nervozitu, neklid. Zároveň ale změny provází každého z nás po celý život. Některé změny nemusí být přijímány radostně, protože úzce souvisí se změnou myšlení. Někteří lidé si nedovedou představit konat jinak, než doposud byli zvyklí. Většinou však změnu pozitivně přijmou, pokud jim je správně objasněn její důvod. Proto je důležitá dobrá příprava, jasný plán a především kvalitní a promyšlená komunikace. Tak aby každý, koho se změna dotkne, pochopil, proč se děje, a co je to úplně nejdůležitější, co mu to osobně přinese.

 

Bez skutečné změny to nepůjde

 

Je to jako snaha shodit nějakou váhu. Pokud jen krátkodobě nasadíte drsnou dietu, vydržíte to pár týdnů. Kila ubydou, jenže jakmile dietu přestanete držet a vrátíte se ke svému původnímu stylu stravování, budete záhy vážit víc než předtím. Chcete-li se nadváhy opravdu zbavit, musíte si sami v sobě uvědomit, že toho jde dosáhnout jen změnou způsobu myšlení a také proměnou životního stylu. Držet celoživotně dietu, která mu nevyhovuje, nevydrží opravdu nikdo. Jedinou cestou k úspěchu je uvědomit si, co mi nižší váha přináší, a hlavně najít si takový způsob stravování a života, který mi bude vyhovovat (nebo mě aspoň nebude vadit), a zároveň v něm nebudu přibírat. Zkrátka, je potřeba trochu změnit způsob, jak se na problém díváte, způsob myšlení.

 

A podobné je to s digitální transformací. Pokud se budete dívat na metodu BIM jako na něco, co vám jen přidělává práci, a budete se snažit najít cestu, jak ji formálně používat, ale vlastně nic neměnit, celý projekt skončí neúspěchem. Bude to jako ta dieta, která vás tak akorát otravuje a záhy se ukáže, že nebyla k ničemu. Ale stejně jako změna způsobu myšlení může přinést úbytek kil, může vám pomoci si uvědomit, co může digitalizace přinést dobrého právě pro vás. Opravdu nejde o to mít 3D model stavby. Jde o to, abyste svou práci mohli dělat jednodušeji, efektivněji, aby ubylo manuálních a mechanických věcí, a vy jste měli čas na ty důležité. Možná se vám tomu nechce ještě úplně věřit, ale přesně tohle může využívání metody BIM (a obecně digitální svět přinést)! 

Vlastnictví stavby znamená náklady

 

Z hlediska veřejné správy (ale nejen jí) jde především o snahu naplnit zásadu 3E (z angl. Effectiveness, Efficiency, Economy), tedy činnosti konat účelně, efektivně a hospodárně. A digitalizace je cestou, jak jich skutečně dosáhnout, proto je tu program Digitální Česko významně podporuje dosažení těchto zásad pomocí digitalizace veřejné správy.

 

Digitální technologie obecně napomáhají činnosti zjednodušit, zrychlit a optimalizovat, a proto se začínají využívat ve všech oblastech ekonomiky a průmyslu. Řadu postupů a činností lze úplně nebo částečně automatizovat a tím je zefektivnit. Nemá smysl si nalhávat, že zrovna vám se digitalizace vyhne. Nevyhne.  Stavební sektor není výjimkou, a nyní se stává oborem, ve kterém se přeměny konečně stávají reálnými. Součástí přeměny je i využití postupu, který́ pozitivně mění pohled na výstavbu a činnosti s ní související. Metoda BIM totiž zcela radikálně mění práci s informacemi o stavbě. Díky sdílení informačního modelu stavby (IMS) přinese v každé fázi jejího životního cyklu úsporu práce. Nebudou se – tak jak se to často děje doposud – znovu a znovu zadávat informace, které již někdo zadal jen proto, že používané nástroje nejsou vzájemně kompatibilní. Informace jednou vložené do stavební dokumentace v ní zůstanou už navždy. Kdokoli další bude s IMS pracovat, bude je mít k dispozici.

 

Ale tady to rozhodně nekončí. Přenesením veškeré komunikace na jedno místo dojde k zásadnímu zpřehlednění a propojení všech postupů. Zkuste dnes dohledat nějakou informaci, třeba požadavek na změnu materiálu stěny nebo použití jiného radiátoru. Dokážete jej u složitějšího výstavbového projektu vůbec najít? A pokud ano, budete mít jistotu, že máte skutečně finální rozhodnutí? V rámci CDE to bude otázka sekund. Navíc velmi snadno ověříte, že celý proces proběhl, jak měl včetně všech návazností a vše je schváleno.

 

Žádné složité listování šanony. Vše budete mít po ruce a hlavně přehledně. Díky možnosti monitorovat a koordinovat všechny procesy z jednoho místa to může znamenat celkové zrychlení výstavby, protože odpadnou zbytečné prostoje (nikomu už požadavek „nespadne do spamu“).

 

A co je klíčové, díky soustředění informací na jednom místě je možné dokonce počítat nejen s cenou výstavby jako takovou, ale lze vzít v úvahu dokonce i náklady na provoz a údržbu stavby. Říká se tomu LCC (náklady na životní cyklus). Můžete tedy celý projekt nastavit tak, aby byl nejenže levný na postavení, ale aby byly co nejnižší náklady po celou dobu, co jej budete užívat. Právě v nákladech na provoz a údržbu se mohou skrývat obrovské úspory, které ale mají svůj zárodek již v úvodním návrhu stavby, a metoda BIM dává příležitost je odhalit. To před veřejnou správou otevírá nevídaný prostor zadávat veřejné zakázky tak, aby to bylo skutečně výhodné i z dlouhodobého hlediska.

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky