kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

BIM pro veřejný sektor

Cesta k Digitálnímu Česku

 

Digitální transformace ve stavebnictví není myšlenkou vzdálené budoucnosti. Nejpozději od roku 2023 začnou veřejní zadavatelé vytvářet informační model stavby. Při zadávání a provádění stavby pak pracovat s digitálními daty. Bude jim to ukládat připravovaný Zákon o informačním modelu, informačním a digitálním modelování (Zákon o BIM). Ten má za cíl vytvořit informační základnu stavby jako podklad pro hospodárnou a účelnou přípravu, provádění, správu, údržbu, užívání, provádění změn a odstraňování stavby během jejího životního cyklu umožňující sdílení informací o stavbě.

 

Celá řada vyspělých států, Českou republiku nevyjímaje, vsadila na metodu BIM jako nástroj, který pomůže připravit veřejný sektor i celé stavebnictví na výzvy digitálního světa. V Česku byla přijata Koncepce zavádění metody BIM vládou ČR na podzim roku 2017. Stát se rozhodl motivovat k digitální práci s informacemi nejprve veřejnou a státní správu, tedy veřejné zadavatele stavebních zakázek, a jejich prostřednictvím podpořit také standardizaci digitalizace v soukromém sektoru. Čerstvě schválená aktualizace harmonogramu zavádění metody BIM do praxe veřejných zadavatelů, velmi vhodně využívá sladění svého milníku pro start povinnosti využívat BIM veřejnými zadavateli s termínem startu digitální stavebního řízení.

 

Cestou jak dosáhnout digitalizace stavebnictví je metoda BIM, z anglického „Building Information Management“ (někdy též uváděno Building Information Modeling). Ta představuje komplexní proces vytváření a správy dat o stavbě během celého jejího životního cyklu, tzv. management informací. V rámci metody BIM vzniká celkový informační model stavby (digitální dvojče), který slouží jako otevřená databáze informací o stavbě pro její návrh, realizaci, provozování a vzájemné propojení těchto etap. Zavádění metody BIM pro veřejný sektor a ve stavební praxi podpořila vláda ČR a jmenovala Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) gestorem pro zavádění BIM. Následně byla schválena „Koncepce zavádění metody BIM v České republice“.

Skutečná změna způsobu práce

 

Sladěním termínu startu digitálního stavebního řízení s harmonogramem Koncepce zavádění metody BIM jen podtrhuje, že digitalizace stavebnictví, a zavádění metody BIM, není nějakým izolovaným procesem. Rozhodně není možné spoléhat se na to, že „to nějak uděláme a nebude nutné nic měnit“. Jedná se o integrální součást digitalizace celé veřejné správy, a vlastně digitalizace celé české (a celé světové) ekonomiky. I proto je Koncepce zavedení metody BIM součástí strategie Digitální Česko. Snaha zavést metodu BIM jen tak naoko, dělat věci doposud tak, jak jsme byli zvyklí a nějak to potom ještě nakašírovat „v tom BIMu“ by se nám mohla již záhy opravdu vymstít. Nejen stavebním firmám a státní správě, ale i České republice jako celku. Začali bychom totiž velmi záhy stále více zaostávat za vyspělým světem. Musíme si uvědomit, že digitální svět se výrazně zmenší. Výhodou stavebnictví je, že se může poučit ze zkušeností těch oborů, které už digitální vír proměnil.

 

Začít pracovat s informačním modelem stavby uloží veřejným zadavatelům Zákon o BIM, který se v současné době připravuje a do legislativního procesu by mohl vstoupit v průběhu letošního roku. Mohlo by se zdát, že rok 2023 je relativně daleko. Ovšem zavedení metody BIM do organizace je poměrně náročný projekt, který vyžaduje dostatek času. Je třeba si uvědomit, že se musí zásadně proměnit způsob práce. Nestačí proto jen naplánovat nákup software. Pro organizace veřejného sektoru se stává BIM novou metodou práce, která se bude prolínat stávajícími agendami v organizacích.

 

Stát, prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu a Agentury ČAS, chce co nejvíce napomoci plynulému zavedení metody BIM, a proto byl připraven ucelenéný průvodce, který svým členěním a obsahem bude pro jednotlivé organizace inspirací pro hledání vlastní cesty k naplnění tohoto záměru.

 

Zavádění metody BIM do organizace je samostatným projektem, odlišným od výstavbových projektů, které se budou provádět již metodou BIM. Ta již v té době musí být v organizaci implementována. Výstavbové projekty tak využívají zázemí z dílčích projektu zavedení metody BIM do organizace. Její zavádění nesmí být ponecháno pouze na IT útvarech. Musí se stát dílem týmu lidí, majících znalost netechnických záležitostí uvnitř organizace, jako je zejména vlastní fungování, procesy a návaznosti v jednotlivých agendách či právní aspekty činností.

Cesta k Digitálnímu Česku

 

Digitální transformace ve stavebnictví není myšlenkou vzdálené budoucnosti. Nejpozději od roku 2023 začnou veřejní zadavatelé vytvářet informační model stavby. Při zadávání a provádění stavby pak pracovat s digitálními daty. Bude jim to ukládat připravovaný Zákon o informačním modelu, informačním a digitálním modelování (Zákon o BIM). Ten má za cíl vytvořit informační základnu stavby jako podklad pro hospodárnou a účelnou přípravu, provádění, správu, údržbu, užívání, provádění změn a odstraňování stavby během jejího životního cyklu umožňující sdílení informací o stavbě.

 

Celá řada vyspělých států, Českou republiku nevyjímaje, vsadila na metodu BIM jako nástroj, který pomůže připravit veřejný sektor i celé stavebnictví na výzvy digitálního světa. V Česku byla přijata Koncepce zavádění metody BIM vládou ČR na podzim roku 2017. Stát se rozhodl motivovat k digitální práci s informacemi nejprve veřejnou a státní správu, tedy veřejné zadavatele stavebních zakázek, a jejich prostřednictvím podpořit také standardizaci digitalizace v soukromém sektoru. Čerstvě schválená aktualizace harmonogramu zavádění metody BIM do praxe veřejných zadavatelů, velmi vhodně využívá sladění svého milníku pro start povinnosti využívat BIM veřejnými zadavateli s termínem startu digitální stavebního řízení.

 

Cestou jak dosáhnout digitalizace stavebnictví je metoda BIM, z anglického „Building Information Management“ (někdy též uváděno Building Information Modeling). Ta představuje komplexní proces vytváření a správy dat o stavbě během celého jejího životního cyklu, tzv. management informací. V rámci metody BIM vzniká celkový informační model stavby (digitální dvojče), který slouží jako otevřená databáze informací o stavbě pro její návrh, realizaci, provozování a vzájemné propojení těchto etap. Zavádění metody BIM pro veřejný sektor a ve stavební praxi podpořila vláda ČR a jmenovala Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) gestorem pro zavádění BIM. Následně byla schválena „Koncepce zavádění metody BIM v České republice“.

Skutečná změna způsobu práce

 

Sladěním termínu startu digitálního stavebního řízení s harmonogramem Koncepce zavádění metody BIM jen podtrhuje, že digitalizace stavebnictví, a zavádění metody BIM, není nějakým izolovaným procesem. Rozhodně není možné spoléhat se na to, že „to nějak uděláme a nebude nutné nic měnit“. Jedná se o integrální součást digitalizace celé veřejné správy, a vlastně digitalizace celé české (a celé světové) ekonomiky. I proto je Koncepce zavedení metody BIM součástí strategie Digitální Česko. Snaha zavést metodu BIM jen tak naoko, dělat věci doposud tak, jak jsme byli zvyklí a nějak to potom ještě nakašírovat „v tom BIMu“ by se nám mohla již záhy opravdu vymstít. Nejen stavebním firmám a státní správě, ale i České republice jako celku. Začali bychom totiž velmi záhy stále více zaostávat za vyspělým světem. Musíme si uvědomit, že digitální svět se výrazně zmenší. Výhodou stavebnictví je, že se může poučit ze zkušeností těch oborů, které už digitální vír proměnil.

 

Začít pracovat s informačním modelem stavby uloží veřejným zadavatelům Zákon o BIM, který se v současné době připravuje a do legislativního procesu by mohl vstoupit v průběhu letošního roku. Mohlo by se zdát, že rok 2023 je relativně daleko. Ovšem zavedení metody BIM do organizace je poměrně náročný projekt, který vyžaduje dostatek času. Je třeba si uvědomit, že se musí zásadně proměnit způsob práce. Nestačí proto jen naplánovat nákup software. Pro organizace veřejného sektoru se stává BIM novou metodou práce, která se bude prolínat stávajícími agendami v organizacích.

 

Stát, prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu a Agentury ČAS, chce co nejvíce napomoci plynulému zavedení metody BIM, a proto byl připraven ucelenéný průvodce, který svým členěním a obsahem bude pro jednotlivé organizace inspirací pro hledání vlastní cesty k naplnění tohoto záměru.

 

Zavádění metody BIM do organizace je samostatným projektem, odlišným od výstavbových projektů, které se budou provádět již metodou BIM. Ta již v té době musí být v organizaci implementována. Výstavbové projekty tak využívají zázemí z dílčích projektu zavedení metody BIM do organizace. Její zavádění nesmí být ponecháno pouze na IT útvarech. Musí se stát dílem týmu lidí, majících znalost netechnických záležitostí uvnitř organizace, jako je zejména vlastní fungování, procesy a návaznosti v jednotlivých agendách či právní aspekty činností.

 

DSS on-line: další krok ke společnému digitálnímu jazyku
Jan Lodl  |  15.11.2021
Datový standard staveb je nyní dostupný on-line. Jednotlivé datové šablony si lze prohlížet, ale také vyexportovat ve formátu XLS nebo IFC.
Kraj Vysočina: na cestě k digitální budoucnosti
Jan Lodl  |  30.9.2021  | Osvěta
Digitalizace mění svět kolem nás a Kraj Vysočina nechce zůstat stranou. Velmi aktivně se zapojuje do řady digitálních projektů.
Kurz: Základy ČSS včetně příloh BIM protokolu a licenčního ujednání
Jan Lodl  |  26.9.2021
Kurz uvede účastníky do komplexní problematiky řešení smluvních vztahů v digitálním prostředí a seznámí s principy Českého smluvního standardu
Kurz: Správa informací o stavbě (CDE)
Jan Lodl  |  26.9.2021
Kurz seznámí detailně s problematikou využívání společného datového prostředí (CDE) a naučí se také provést úvodní analýzu před nasazením CDE.
Kurz: Základy informačního modelu stavby
Jan Lodl  |  26.9.2021
Kurz Základy informačního modelu stavby seznámí účastníky se základními principy a filozofií vytváření informačního modelu stavby a základními pojmy.
Část DSS týkající se dokumentace pro územní rozhodnutí vydána
Kateřina Schön  |  21.9.2021  | Osvěta
Datový standard staveb se rozšířil o další část. Tentokráte se týká dokumentace pro územní rozhodnutí se dvěma účely užití.
Sada kurzů: Základy metody BIM pro veřejnou správu
Radka Páleníková  |  1.9.2021  | Osvěta
Seznamte se podrobněji s úvodním vzdělávacím programem nazvaným Základy metody BIM pro veřejnou správu, určeným pro všechny pracovníky veřejné správy.
Vyplatí se použít BIM? Spočítejte si to
Jan Lodl  |  1.9.2021  | Osvěta
Vydání české verze Analýzy nákladů a přínosů metody BIM odpovídá na řadu otázek. Zejména na tu, jestli se na tom kterém projektu BIM vyplatí.
Pilotní verze ORF je tady. Míří do ověřování dodavateli softwaru
Jan Lodl  |  22.7.2021  | Osvěta
Krok k pohodlnému předávání rozpočtů staveb. Ve spolupráci s poskytovateli software vznikla pilotní verze otevřeného rozpočtového formátu (ORF).
Koncepce zavádění metody BIM - nejčastější dotazy
Jan Lodl  |  15.7.2021
Odpovědi na nejčastější dotazy (FAQ) v souvislosti s Koncepcí zavádění metody BIM.
První část Datového standardu staveb (DSS) pro DSP vydána.
Kateřina Schön  |  27.6.2021  | Odborné
Datový standard staveb (DSS) je základem pro plné využití digitálního modelu stavby metody BIM. První část, určená pro fázi DSP, byla právě vydána.
Ohlédnutí za workshopem Společné datové prostředí (CDE)
Radka Páleníková  |  17.6.2021  | Osvěta
Dne 16.6. 2021 proběhl další z workshopů určených zájemcům z řad veřejných zadavatelů a to na téma Společné datové prostředí (CDE).

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky