kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Informační model stavby (IMS)

Informační model stavby (IMS): Co je digitální dvojče

 

Informační model stavby je základním pilířem metody BIM. Spojují se v něm všechny informace o stavbě během celého životního cyklu.

 

Základním pilířem metody BIM je proto informační model stavby (IMS), kterému se také někdy říká digitální dvojče. Není to pojmenování nikterak přehnané. Při využívání metody BIM bychom totiž v každém okamžiku životního cyklu stavby měli mít k dispozici co nejvěrnější kopii skutečné fyzické stavby ve virtuálním světě. Ale stejně jako ve fyzickém světě, i v tom virtuálním, patří ke stavbě mnoho souvisejících informací. Existuje k ní mnoho dokumentů, záznamů o komunikaci a mnoho dalších informací, bez kterých by fyzická stavba nemohla nikdy vzniknout. Stejné informace jsou součástí IMS. Proto se vlastně digitální dvojče začíná rodit mnohem dříve, než vůbec tušíme, jak bude stavba vypadat. První informace o stavbě totiž nevznikají až v počítači projektanta, ale už v okamžiku, kdy se stavebník rozhodne, že bude stavět a začne si ujasňovat a co postaví.

 

Model není jen 3D zobrazení

 

V informačním modelu stavby se propojují úplně všechny informace, které se ke stavbě váží – od její grafické podoby, přes informace o vlastnostech všech použitých stavebních prvků, veškerou komunikaci, až po záznamy digitalizovaných procesů. Teprve pokud je dokážeme dát dohromady a propojit, budeme mít skutečné digitální dvojče. A tím se nám otevře cesta ke skutečné práci s digitálními informacemi o stavbě nejen během její realizace, ale po celou dobu jejího životního cyklu. Vztah mezi digitálním a fyzickým dvojčetem musí být oboustranný a dlouhodobě udržovaný. Každá změna u fyzické stavby se musí promítnout do její digitální podoby, a naopak.

Definice říká, že je to soubor obrazových, geometrických a popisných údajů o stavbě, který je umožňuje vést a sdílet v elektronické podobě v průběhu času. Informační model stavby je tedy vlastně souhrnem všech typů informací o stavbě. Je dobré si připomenout, že elektronické ještě neznamená digitální. Pokud si budeme nadále vyměňovat informace e-maily, nikdy nebudeme pracovat skutečně digitálně. Digitalizovat procesy znamená převést všechny v současnosti běžně prováděné činnosti do digitální formy – může jít například o předávání a odsouhlasování, změnové řízení, vzorkování nebo třeba zpracování návrhů a žádostí o změnu. Do prostředí informačního modelu by se měla přenést také veškerá komunikace tak, aby o každém kroku existoval digitální záznam a informace bylo možné skutečně sdílet a přehledně vyhledávat.

 

Proto je obvykle kompletní IMS postupně ukládán a sdílen pomocí společného datového prostředí (CDE). Zásadním přínosem IMS je totiž možnost sdílení propojených informací o dokumentech, procesech a s tím vším spojené komunikace. Jen tak je možné přijímat kvalifikovaná rozhodnutí podle aktuálních a ověřených informací (vždy je známo kdo a kdy informaci poskytl). Zjednodušeně řečeno, místo stovek e-mailů, telefonátů s pokyny a chaosu v předávání informací budou dokumenty a důležité činnosti sdíleny na jednom místě. A včetně záznamu toho, kdo je vytvořil, editoval, nebo schválil. Snižuje se riziko nedorozumění a chyb, tedy situace, kdy někdo zapomene požadovanou změnu zanést do dokumentace či o změně informovat všechny zainteresované. Informační model se rozrůstá postupně během celého životního cyklu stavby s tím, jak postupně přibývají další dokumenty a informace. Jako samostatné dokumenty jsou jeho součástí například i rozpočet či harmonogram.

 

 

Informační model stavby (IMS): Co je digitální dvojče

 

Informační model stavby je základním pilířem metody BIM. Spojují se v něm všechny informace o stavbě během celého životního cyklu.

 

Základním pilířem metody BIM je proto informační model stavby (IMS), kterému se také někdy říká digitální dvojče. Není to pojmenování nikterak přehnané. Při využívání metody BIM bychom totiž v každém okamžiku životního cyklu stavby měli mít k dispozici co nejvěrnější kopii skutečné fyzické stavby ve virtuálním světě. Ale stejně jako ve fyzickém světě, i v tom virtuálním, patří ke stavbě mnoho souvisejících informací. Existuje k ní mnoho dokumentů, záznamů o komunikaci a mnoho dalších informací, bez kterých by fyzická stavba nemohla nikdy vzniknout. Stejné informace jsou součástí IMS. Proto se vlastně digitální dvojče začíná rodit mnohem dříve, než vůbec tušíme, jak bude stavba vypadat. První informace o stavbě totiž nevznikají až v počítači projektanta, ale už v okamžiku, kdy se stavebník rozhodne, že bude stavět a začne si ujasňovat a co postaví.

 

Model není jen 3D zobrazení

 

V informačním modelu stavby se propojují úplně všechny informace, které se ke stavbě váží – od její grafické podoby, přes informace o vlastnostech všech použitých stavebních prvků, veškerou komunikaci, až po záznamy digitalizovaných procesů. Teprve pokud je dokážeme dát dohromady a propojit, budeme mít skutečné digitální dvojče. A tím se nám otevře cesta ke skutečné práci s digitálními informacemi o stavbě nejen během její realizace, ale po celou dobu jejího životního cyklu. Vztah mezi digitálním a fyzickým dvojčetem musí být oboustranný a dlouhodobě udržovaný. Každá změna u fyzické stavby se musí promítnout do její digitální podoby, a naopak.

Definice říká, že je to soubor obrazových, geometrických a popisných údajů o stavbě, který je umožňuje vést a sdílet v elektronické podobě v průběhu času. Informační model stavby je tedy vlastně souhrnem všech typů informací o stavbě. Je dobré si připomenout, že elektronické ještě neznamená digitální. Pokud si budeme nadále vyměňovat informace e-maily, nikdy nebudeme pracovat skutečně digitálně. Digitalizovat procesy znamená převést všechny v současnosti běžně prováděné činnosti do digitální formy – může jít například o předávání a odsouhlasování, změnové řízení, vzorkování nebo třeba zpracování návrhů a žádostí o změnu. Do prostředí informačního modelu by se měla přenést také veškerá komunikace tak, aby o každém kroku existoval digitální záznam a informace bylo možné skutečně sdílet a přehledně vyhledávat.

 

Proto je obvykle kompletní IMS postupně ukládán a sdílen pomocí společného datového prostředí (CDE). Zásadním přínosem IMS je totiž možnost sdílení propojených informací o dokumentech, procesech a s tím vším spojené komunikace. Jen tak je možné přijímat kvalifikovaná rozhodnutí podle aktuálních a ověřených informací (vždy je známo kdo a kdy informaci poskytl). Zjednodušeně řečeno, místo stovek e-mailů, telefonátů s pokyny a chaosu v předávání informací budou dokumenty a důležité činnosti sdíleny na jednom místě. A včetně záznamu toho, kdo je vytvořil, editoval, nebo schválil. Snižuje se riziko nedorozumění a chyb, tedy situace, kdy někdo zapomene požadovanou změnu zanést do dokumentace či o změně informovat všechny zainteresované. Informační model se rozrůstá postupně během celého životního cyklu stavby s tím, jak postupně přibývají další dokumenty a informace. Jako samostatné dokumenty jsou jeho součástí například i rozpočet či harmonogram.

 

 

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky