kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Digitální model stavby (DIMS)

Digitální model stavby (DIMS): mnohem víc než jen 3D

 

Digitální model stavby v sobě propojuje grafické i negrafické informace a je zobrazením prostorového uspořádání a vlastností stavby v digitální podobě.

 

Sebekomplexnější informační model stavby (link na text o IMS) by se nemohl obejít bez toho základního, zobrazení prostorového uspořádání a vlastností stavby v digitální podobě. A právě tím je digitální model stavby (DIMS). I když sám o sobě DIMS nestačí, bez něj se opravdu neobejdeme a tvoří základ celého informačního modelu stavby a digitálního dvojčete stavby. Základní DIMS vzniká v CAD/BIM systémech určených pro navrhování stavby. Jak se pak začne stavba rodit, do digitální model se postupně rozšiřuje o informace vložené dalšími stavebními profesemi.

 

Tady se dostáváme k drobné komplikaci. Mnohdy máme pocit, že DIMS je vlastně taková 3D vizualizace. To je ovšem velmi nepřesné. Kromě grafických informací jsou totiž jeho součástí také informace negrafické, kterým říkáme vlastnosti a mají podobu hodnot v určeném formátu (číslo, datum, text apod.) Vlastnostmi mohou být například rozměry, plocha, objem, požární odolnost, nosnost, právě tak i informace o umístění, záruce, ceně a mnoho dalších. Kromě toho DIMS obsahuje i další negrafické informace pro abstraktní části stavby (např. místnosti, zóny, funkční systémy), které nemají vlastní samostatnou grafickou podobu, ale určitým způsobem sdružují prvky stavby do skupin.

 

 

DIMS je cestou je spolupráci

 

Právě díky propojení grafických a negrafických informací o stavbě, včetně abstraktních částí, je DIMS ideálním prostředkem pro sdílení informací a spolupráci mezi jednotlivými stavebními profesemi. Kromě toho jej může ale velmi efektivně využít státní správa pro propojení informací o stavbě s dalšími agendami. Aby to mohlo fungovat, musí existovat standardizovaný způsob, jakým se bude soubor DIMS ukládat. V rámci společného datového prostředí (CDE) pak vznikne celkový digitální model složený z dílčích DIMS každé části stavby (architektonicko-stavební část, rozvody elektřiny či třeba topení, ZTI, vzduchotechniku atp.) Každý tvoří jeden soubor v nativním formátu konkrétního CAD/BIM systému a v případě potřeby je v rámci CDE lze vzájemně kombinovat tak, jak to potřebují jednotlivé profese.

 

Pro účely sdílení a uložení veřejné zakázky se DIMS převedou do otevřeného formátu IFC. Je ovšem potřeba zajistit, aby struktura dat ukládaných do DIMS byla stejná. Což zjednodušeně znamená, že všechny software musí vědět jak data nazývat a kam jejich hodnoty do DIMS zapisovat. Toto pravidlo bude pro veřejný sektor upravovat datový standard staveb (DSS). Pokud budeme využívat standardizovanou strukturu souboru DIMS uloženého do otevřeného formátu IFC, bude moci každá ze stavařských profesí používat své nástroje a aplikace, na které je zvyklá, a přesto budou moci sdílet informace a pracovat s DIMS. Také státní správa bude moci propojit své informační systémy přímo s digitálními informacemi o stavbě.

 

V rámci DSS bude možné sestavit tak zvané datové šablony, které určují sadu digitálních informací v podobě jednotlivých vlastností. Části vlastností z těchto datových šablon pak mohou posloužit pro přímé propojení s dalšími digitálními agendami státu. Vznikne tak například část datových šablon pro účel užití v digitálním stavebním řízení definující rozsah informací potřebných pro vydání stavebního povolení, stejně tak jiná část stejných datových šablon umožní pomocí jiného účelu užití přenést informace o stavbě přímo do digitální technické mapy. Řadu činností, které dnes zbytečně zatěžují pracovníky stavebních úřadů, půjde zcela či částečně automatizovat. Díky tomu získají nástroj, který je pomůže zbavit obav z přehlédnutí či neúmyslné chyby, a také jim významně usnadní práci při posuzování žádostí o povolení.

Digitální model stavby (DIMS): mnohem víc než jen 3D

 

Digitální model stavby v sobě propojuje grafické i negrafické informace a je zobrazením prostorového uspořádání a vlastností stavby v digitální podobě.

 

Sebekomplexnější informační model stavby (link na text o IMS) by se nemohl obejít bez toho základního, zobrazení prostorového uspořádání a vlastností stavby v digitální podobě. A právě tím je digitální model stavby (DIMS). I když sám o sobě DIMS nestačí, bez něj se opravdu neobejdeme a tvoří základ celého informačního modelu stavby a digitálního dvojčete stavby. Základní DIMS vzniká v CAD/BIM systémech určených pro navrhování stavby. Jak se pak začne stavba rodit, do digitální model se postupně rozšiřuje o informace vložené dalšími stavebními profesemi.

 

Tady se dostáváme k drobné komplikaci. Mnohdy máme pocit, že DIMS je vlastně taková 3D vizualizace. To je ovšem velmi nepřesné. Kromě grafických informací jsou totiž jeho součástí také informace negrafické, kterým říkáme vlastnosti a mají podobu hodnot v určeném formátu (číslo, datum, text apod.) Vlastnostmi mohou být například rozměry, plocha, objem, požární odolnost, nosnost, právě tak i informace o umístění, záruce, ceně a mnoho dalších. Kromě toho DIMS obsahuje i další negrafické informace pro abstraktní části stavby (např. místnosti, zóny, funkční systémy), které nemají vlastní samostatnou grafickou podobu, ale určitým způsobem sdružují prvky stavby do skupin.

 

 

DIMS je cestou je spolupráci

 

Právě díky propojení grafických a negrafických informací o stavbě, včetně abstraktních částí, je DIMS ideálním prostředkem pro sdílení informací a spolupráci mezi jednotlivými stavebními profesemi. Kromě toho jej může ale velmi efektivně využít státní správa pro propojení informací o stavbě s dalšími agendami. Aby to mohlo fungovat, musí existovat standardizovaný způsob, jakým se bude soubor DIMS ukládat. V rámci společného datového prostředí (CDE) pak vznikne celkový digitální model složený z dílčích DIMS každé části stavby (architektonicko-stavební část, rozvody elektřiny či třeba topení, ZTI, vzduchotechniku atp.) Každý tvoří jeden soubor v nativním formátu konkrétního CAD/BIM systému a v případě potřeby je v rámci CDE lze vzájemně kombinovat tak, jak to potřebují jednotlivé profese.

 

Pro účely sdílení a uložení veřejné zakázky se DIMS převedou do otevřeného formátu IFC. Je ovšem potřeba zajistit, aby struktura dat ukládaných do DIMS byla stejná. Což zjednodušeně znamená, že všechny software musí vědět jak data nazývat a kam jejich hodnoty do DIMS zapisovat. Toto pravidlo bude pro veřejný sektor upravovat datový standard staveb (DSS). Pokud budeme využívat standardizovanou strukturu souboru DIMS uloženého do otevřeného formátu IFC, bude moci každá ze stavařských profesí používat své nástroje a aplikace, na které je zvyklá, a přesto budou moci sdílet informace a pracovat s DIMS. Také státní správa bude moci propojit své informační systémy přímo s digitálními informacemi o stavbě.

 

V rámci DSS bude možné sestavit tak zvané datové šablony, které určují sadu digitálních informací v podobě jednotlivých vlastností. Části vlastností z těchto datových šablon pak mohou posloužit pro přímé propojení s dalšími digitálními agendami státu. Vznikne tak například část datových šablon pro účel užití v digitálním stavebním řízení definující rozsah informací potřebných pro vydání stavebního povolení, stejně tak jiná část stejných datových šablon umožní pomocí jiného účelu užití přenést informace o stavbě přímo do digitální technické mapy. Řadu činností, které dnes zbytečně zatěžují pracovníky stavebních úřadů, půjde zcela či částečně automatizovat. Díky tomu získají nástroj, který je pomůže zbavit obav z přehlédnutí či neúmyslné chyby, a také jim významně usnadní práci při posuzování žádostí o povolení.

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky