kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Standardizace smluv je cesta k transparentnosti

 

Každá stavba je trochu jiná a má své specifika. To ovšem neznamená, že by nebylo možné z velké části standardizovat smlouvy o dílo. Přinese to větší jistotu oběma stranám.

 

Ani nejlepší nástroje pro management informací nepřinesou do stavebnictví tolik potřebnou transparentnost, pokud je nebudeme využívat ve férovém a důvěryhodném prostředí. Cestou, jak napomoci jeho vzniku, je nezastavit standardizaci jen u technických aspektů, ale pokusit se udělat krok ještě dál. Ke standardizaci smluvního prostředí, to znamená, dostat se do situace, kdy budou smlouvy ke stavebním zakázkám vycházet ze stejných principů a budou díky tomu předvídatelné a také transparentnější.

 

Ve vyspělém zahraničí je to ve veřejné správě běžná věc, stačí se podívat například do Německa či Rakouska. Zkušenosti ukazují, že standardizace smluv je pro stavebnictví nejlevnějším a nejefektivnějším řešením. Právě chybějící standardizovaná forma smluv na veřejné stavební zakázky je zdrojem celé řady problémů s jejich realizací. Logickou snahou advokátů je vytvářet nové a nové smlouvy, které jsou co nejvýhodnější pro tu stranu, kterou zastupují. To způsobuje spory a nejasnosti a je to pro stavebnictví velmi drahé a nevýhodné.

Pochopitelně to neznamená, že smlouva bude úplně totožná pro všechny zadavatele i stavby. Prostor pro specifičnost musí zůstat. Zároveň ale platí, že nelze digitalizovat chaos a pokud chceme (nebo spíše musíme) přenést stavebnictví do digitálního věku, musíme se cestou ke standardizaci smluv vydat.

 

 

 

V řadě zemí světa mají již mnoho let svůj národní standard anebo využívají standard smluv mezinárodní federace konzultačních inženýrů (FIDIC), které se stále častěji uplatňují i v soukromém sektoru. Ke standardizaci stavebních smluv sáhla již celá řada veřejných správ vyspělých států světa. Ukazuje se totiž, že je velmi neefektivní s každou stavební zakázkou znovu a znovu nastavovat a ladit veškeré procesy a pravidla. Využívání standardizovaných smluv zmenšuje prostor pro chyby a omyly, které – jakkoli neúmyslné – mohou často znamenat vysoké náklady navíc.

Standardizace smluv je cesta k transparentnosti

 

Každá stavba je trochu jiná a má své specifika. To ovšem neznamená, že by nebylo možné z velké části standardizovat smlouvy o dílo. Přinese to větší jistotu oběma stranám.

 

Ani nejlepší nástroje pro management informací nepřinesou do stavebnictví tolik potřebnou transparentnost, pokud je nebudeme využívat ve férovém a důvěryhodném prostředí. Cestou, jak napomoci jeho vzniku, je nezastavit standardizaci jen u technických aspektů, ale pokusit se udělat krok ještě dál. Ke standardizaci smluvního prostředí, to znamená, dostat se do situace, kdy budou smlouvy ke stavebním zakázkám vycházet ze stejných principů a budou díky tomu předvídatelné a také transparentnější.

 

Ve vyspělém zahraničí je to ve veřejné správě běžná věc, stačí se podívat například do Německa či Rakouska. Zkušenosti ukazují, že standardizace smluv je pro stavebnictví nejlevnějším a nejefektivnějším řešením. Právě chybějící standardizovaná forma smluv na veřejné stavební zakázky je zdrojem celé řady problémů s jejich realizací. Logickou snahou advokátů je vytvářet nové a nové smlouvy, které jsou co nejvýhodnější pro tu stranu, kterou zastupují. To způsobuje spory a nejasnosti a je to pro stavebnictví velmi drahé a nevýhodné.

Pochopitelně to neznamená, že smlouva bude úplně totožná pro všechny zadavatele i stavby. Prostor pro specifičnost musí zůstat. Zároveň ale platí, že nelze digitalizovat chaos a pokud chceme (nebo spíše musíme) přenést stavebnictví do digitálního věku, musíme se cestou ke standardizaci smluv vydat.

 

 

 

V řadě zemí světa mají již mnoho let svůj národní standard anebo využívají standard smluv mezinárodní federace konzultačních inženýrů (FIDIC), které se stále častěji uplatňují i v soukromém sektoru. Ke standardizaci stavebních smluv sáhla již celá řada veřejných správ vyspělých států světa. Ukazuje se totiž, že je velmi neefektivní s každou stavební zakázkou znovu a znovu nastavovat a ladit veškeré procesy a pravidla. Využívání standardizovaných smluv zmenšuje prostor pro chyby a omyly, které – jakkoli neúmyslné – mohou často znamenat vysoké náklady navíc.

 

Licenční ujednání pro Český smluvní standard (Design-Build)
JUDr. Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.  |  4.11.2021  | Odborné
Licenční ujednání tvoří součást Zvláštních smluvních podmínek ČSS. Přinášíme doporučující Licenční ujednání pro metodu zakázky Design-Build.
Komentář k Licenčnímu ujednání pro Český smluvní standard
JUDr. Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.  |  9.9.2021  | Odborné
Komentář k ujasnění výkladu Licenčních ujednání pro Zvláštní smluvní podmínky Českého smluvního standardu pro metodu zadání zakázky DBB.
Licenční ujednání pro Český smluvní standard (Design-Bid-Build)
JUDr. Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.  |  30.4.2021  | Odborné
Licenční ujednání tvoří součást Zvláštních smluvních podmínek ČSS a vedou k zakotvení jistoty, předvídatelnosti a transparentnosti zakázky.
V jakých případech by měl objednatel začlenit volitelná Licenční ujednání do smluvní dokumentace?
JUDr. Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.  |  30.4.2021  | Odborné
Nejprve je třeba si ujasnit, co taková licenční smlouva (resp. Licenční ujednání pro ČSS Design-Bid-Build) upravuje a k čemu se vztahuje.
BIM Protokol: pravidla pro digitální spolupráci
Lukáš Klee  |  30.3.2021
Klíčem k úspěchu digitálně řízeného projektu je sdílení a předávání informací. U výstavbového projektu nastavuje pravidla pro spolupráci BIM Protokol.
Vydány metodiky z oblasti zadávání, projektové řízení a smlouvy
Lukáš Klee  |  15.12.2020  | Odborné
Prosperující stavební odvětví a vztahy založené na spolupráci směřují ke společnému cílí – úspěšně realizovanému výstavbovému projektu.
Doporučení k hodnocení nabídek při zadávání veřejných zakázek
Lukáš Klee  |  8.11.2019  | Expert
Pracovní skupina PS02 přichází s dalším finálním výstupem, kterým je Doporučení k hodnocení nabídek při zadávání veřejných zakázek.
Zadávání veřejných zakázek, smlouvy a projektové řízení
Lukáš Klee  |  1.7.2019
Pracovní skupina PS02 připravila základní mapu svých výstupů, která bude sloužit pro orientaci v konceptu smluvního standardu.
Doporučení k projektovému řízení míří mezi registrované recenzenty
Lukáš Klee  |  15.2.2019  | Expert
Doporučení ke smlouvám a projektovému řízení, aktuální výstup pracovní skupiny PS02, prošel interním recenzním řízením a je představen recenzentům.
Doporučení z hlediska hodnocení při zadávání veřejných zakázek
Lukáš Klee  |  22.11.2018  | Expert
Prvním z výstupů předložených PS02 k internímu recenznímu řízení je Doporučení z hlediska hodnocení při zadávání veřejných zakázek.
Metodika pro smluvní standardy - Doporučení k zacházení se smlouvou v kontextu BIM
Lukáš Klee  |  22.11.2018  | Expert
V souvislosti s problematikou projektového řízení bylo PS02 zpracováno Doporučení k zacházení se smlouvou v BIM.
Pravidla pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu
Lukáš Klee  |  22.11.2018  | Expert
Důležitý nástroj pro práci s informačním modelem – BIM protokol je ve fázi přijímání prvních námětů a připomínek v rámci interního recenzního procesu.

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky