kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Standardizace smluv je cesta k transparentnosti

 

Každá stavba je trochu jiná a má své specifika. To ovšem neznamená, že by nebylo možné z velké části standardizovat smlouvy o dílo. Přinese to větší jistotu oběma stranám.

 

Ani nejlepší nástroje pro management informací nepřinesou do stavebnictví tolik potřebnou transparentnost, pokud je nebudeme využívat ve férovém a důvěryhodném prostředí. Cestou, jak napomoci jeho vzniku, je nezastavit standardizaci jen u technických aspektů, ale pokusit se udělat krok ještě dál. Ke standardizaci smluvního prostředí, to znamená, dostat se do situace, kdy budou smlouvy ke stavebním zakázkám vycházet ze stejných principů a budou díky tomu předvídatelné a také transparentnější.

 

Ve vyspělém zahraničí je to ve veřejné správě běžná věc, stačí se podívat například do Německa či Rakouska. Zkušenosti ukazují, že standardizace smluv je pro stavebnictví nejlevnějším a nejefektivnějším řešením. Právě chybějící standardizovaná forma smluv na veřejné stavební zakázky je zdrojem celé řady problémů s jejich realizací. Logickou snahou advokátů je vytvářet nové a nové smlouvy, které jsou co nejvýhodnější pro tu stranu, kterou zastupují. To způsobuje spory a nejasnosti a je to pro stavebnictví velmi drahé a nevýhodné.

Pochopitelně to neznamená, že smlouva bude úplně totožná pro všechny zadavatele i stavby. Prostor pro specifičnost musí zůstat. Zároveň ale platí, že nelze digitalizovat chaos a pokud chceme (nebo spíše musíme) přenést stavebnictví do digitálního věku, musíme se cestou ke standardizaci smluv vydat.

 

 

 

V řadě zemí světa mají již mnoho let svůj národní standard anebo využívají standard smluv mezinárodní federace konzultačních inženýrů (FIDIC), které se stále častěji uplatňují i v soukromém sektoru. Ke standardizaci stavebních smluv sáhla již celá řada veřejných správ vyspělých států světa. Ukazuje se totiž, že je velmi neefektivní s každou stavební zakázkou znovu a znovu nastavovat a ladit veškeré procesy a pravidla. Využívání standardizovaných smluv zmenšuje prostor pro chyby a omyly, které – jakkoli neúmyslné – mohou často znamenat vysoké náklady navíc.

Standardizace smluv je cesta k transparentnosti

 

Každá stavba je trochu jiná a má své specifika. To ovšem neznamená, že by nebylo možné z velké části standardizovat smlouvy o dílo. Přinese to větší jistotu oběma stranám.

 

Ani nejlepší nástroje pro management informací nepřinesou do stavebnictví tolik potřebnou transparentnost, pokud je nebudeme využívat ve férovém a důvěryhodném prostředí. Cestou, jak napomoci jeho vzniku, je nezastavit standardizaci jen u technických aspektů, ale pokusit se udělat krok ještě dál. Ke standardizaci smluvního prostředí, to znamená, dostat se do situace, kdy budou smlouvy ke stavebním zakázkám vycházet ze stejných principů a budou díky tomu předvídatelné a také transparentnější.

 

Ve vyspělém zahraničí je to ve veřejné správě běžná věc, stačí se podívat například do Německa či Rakouska. Zkušenosti ukazují, že standardizace smluv je pro stavebnictví nejlevnějším a nejefektivnějším řešením. Právě chybějící standardizovaná forma smluv na veřejné stavební zakázky je zdrojem celé řady problémů s jejich realizací. Logickou snahou advokátů je vytvářet nové a nové smlouvy, které jsou co nejvýhodnější pro tu stranu, kterou zastupují. To způsobuje spory a nejasnosti a je to pro stavebnictví velmi drahé a nevýhodné.

Pochopitelně to neznamená, že smlouva bude úplně totožná pro všechny zadavatele i stavby. Prostor pro specifičnost musí zůstat. Zároveň ale platí, že nelze digitalizovat chaos a pokud chceme (nebo spíše musíme) přenést stavebnictví do digitálního věku, musíme se cestou ke standardizaci smluv vydat.

 

 

 

V řadě zemí světa mají již mnoho let svůj národní standard anebo využívají standard smluv mezinárodní federace konzultačních inženýrů (FIDIC), které se stále častěji uplatňují i v soukromém sektoru. Ke standardizaci stavebních smluv sáhla již celá řada veřejných správ vyspělých států světa. Ukazuje se totiž, že je velmi neefektivní s každou stavební zakázkou znovu a znovu nastavovat a ladit veškeré procesy a pravidla. Využívání standardizovaných smluv zmenšuje prostor pro chyby a omyly, které – jakkoli neúmyslné – mohou často znamenat vysoké náklady navíc.

 

Komentář k Licenčnímu ujednání pro Český smluvní standard
Pavla Voříšková  |  9.9.2021  | Odborné
Komentář k ujasnění výkladu Licenčních ujednání pro Zvláštní smluvní podmínky Českého smluvního standardu pro metodu zadání zakázky DBB.
Licenční ujednání pro Český smluvní standard (Design-Bid-Build)
Pavla Voříšková  |  30.4.2021  | Odborné
Licenční ujednání tvoří součást Zvláštních smluvních podmínek ČSS a vedou k zakotvení jistoty, předvídatelnosti a transparentnosti zakázky.
V jakých případech by měl objednatel začlenit volitelná Licenční ujednání do smluvní dokumentace?
Pavla Voříšková  |  30.4.2021  | Odborné
Nejprve je třeba si ujasnit, co taková licenční smlouva (resp. Licenční ujednání pro ČSS Design-Bid-Build) upravuje a k čemu se vztahuje.
BIM Protokol: pravidla pro digitální spolupráci
Lukáš Klee  |  30.3.2021  | Osvěta
Klíčem k úspěchu digitálně řízeného projektu je sdílení a předávání informací. U výstavbového projektu nastavuje pravidla pro spolupráci BIM Protokol.
Vydány metodiky z oblasti zadávání, projektové řízení a smlouvy
Lukáš Klee  |  15.12.2020  | Odborné
Prosperující stavební odvětví a vztahy založené na spolupráci směřují ke společnému cílí – úspěšně realizovanému výstavbovému projektu.
Doporučení k hodnocení nabídek při zadávání veřejných zakázek
Lukáš Klee  |  8.11.2019  | Expert
Pracovní skupina PS02 přichází s dalším finálním výstupem, kterým je Doporučení k hodnocení nabídek při zadávání veřejných zakázek.
Zadávání veřejných zakázek, smlouvy a projektové řízení
Lukáš Klee  |  1.7.2019  | Osvěta
Pracovní skupina PS02 připravila základní mapu svých výstupů, která bude sloužit pro orientaci v konceptu smluvního standardu.
Doporučení k projektovému řízení míří mezi registrované recenzenty
Lukáš Klee  |  15.2.2019  | Osvěta, Expert
Doporučení ke smlouvám a projektovému řízení, aktuální výstup pracovní skupiny PS02, prošel interním recenzním řízením a je představen recenzentům.
Doporučení z hlediska hodnocení při zadávání veřejných zakázek
Lukáš Klee  |  22.11.2018  | Expert
Prvním z výstupů předložených PS02 k internímu recenznímu řízení je Doporučení z hlediska hodnocení při zadávání veřejných zakázek.
Metodika pro smluvní standardy - Doporučení k zacházení se smlouvou v kontextu BIM
Lukáš Klee  |  22.11.2018  | Expert
V souvislosti s problematikou projektového řízení bylo PS02 zpracováno Doporučení k zacházení se smlouvou v BIM.
Pravidla pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu
Lukáš Klee  |  22.11.2018  | Expert
Důležitý nástroj pro práci s informačním modelem – BIM protokol je ve fázi přijímání prvních námětů a připomínek v rámci interního recenzního procesu.
Standardizovaná smlouva a projektové řízení
Lukáš Klee  |  12.10.2018  | Expert
Jedním ze základních nástrojů ze všech různých pohledů je standardizovaná smlouva.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky