kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Otevřený rozpočtový formát (ORF) umožní sdílet stavební rozpočty bez ohledu na digitální nástroj, kterým jsou vytvořeny. To zbavuje jak zadavatele, tak dodavatele závislosti na jednom dodavateli rozpočtovacího programu. Zejména dodavatele to zbaví rizika, že zadavatel nebude schopen jejich digitální stavební rozpočet správně načít a bude tak znevýhodněn ve výběrovém řízení. Na jeho vytvoření ORF spolupracuje s odborem Koncepce BIM ČAS pět ze sedmi dodavatelů softwarových nástrojů pro tvorbu stavebních rozpočtů.

 

Efektivnější práce rozpočtem a větší přehlednost

 

Již dnes vzniká množství digitálních dat o stavbách, během jejich životního cyklu, ale často dochází ke ztrátě některých informací. Digitální data se totiž často převádějí do Excelu a pak zpětně pracně převádějí do jiných softwarových řešení. I když většina stavařů již dnes pracuje na počítači, každý používá jiné nástroje. Proto je často problém efektivně a zaručeně předávat si data v digitální podobě. Cílem Koncepce BIM je pomoci sjednotit strukturu stavebních dat prostřednictvím Datového standardu staveb (DSS). To umožní sdílet data z celého informačního modelu stavby během životního cyklu stavby. Je přitom zásadní, aby byl do celého procesu efektivně zapojen i rozpočet a s ním související činnosti.

 

Datový standard staveb bude mimo jiné definovat strukturu dat ukládaných do otevřeného formátu IFC. Díky tomu bude možné s digitálním modelem efektivně pracovat v různých nástrojích, které používají stavařské profese. Spolupráce klíčových dodavatelů software pro tvorbu rozpočtů na rozšíření formátu IFC o rozpočty jim umožní nabídnout přidanou hodnotu pro všechny projekty, kde vznikají digitální modely. Neznamená to ale, že by rozpočet musel vždy existovat jako součást samotného modelu stavby. Formát ORF bude umožňovat přenášet i jen rozpočet samotný tak, aby ho bylo možné využívat na všech stavbách ihned. Při tvorbě rozpočtu se ale čím dále víc využívá předností digitálního modelu a tak provázání rozpočtu v jednom formátu má velkou perspektivu do budoucnosti. Rozpočtář si tak bude moci například zobrazit celkovou plochu vnitřních stěn stavby a hned vidět jak se promítají v rozpočtu.

 

Otevřený rozpočtový formát umožní nejen přenášet data pro základní proces poptávka/nabídka, ale i cenové poklady pro změny a dodatky a samozřejmě u měřených kontraktů i výkazy měsíční prostavěnosti. Vše navíc může probíhat v digitální podobě, což výrazně zvyšuje efektivitu a kvalitu přenášených informací. I proto se ČAS zavázala v uzavřeném memorandu k záměru zajistit spolupráci klíčových veřejných zadavatelů, aby se formát ORF stal jediným formátem pro oblast oceňování v režimu veřejných zakázek. Což má již první výsledek začleněním expertů ze SFDI, ŘSD a SŽ do přípravy formátu.

 

Výhoda pro rozpočtáře i zadavatele

 

I u rozsáhlých staveb je dnes rozpočet dodáván v podobě velmi komplikované tabulky o mnoha řádcích a sloupcích. To s sebou nese značnou neefektivitu při přenosech, nejistotu při zacházení s daty v nich uložených a především riziko chyby. Naopak při budoucím propojení rozpočtu s digitálním modelem stavby, který připravovaný formát ORF umožňuje, se bude v jeho částech mnohem snadněji orientovat a posouzení nabídky se tak výrazně zefektivní. Pro všechny veřejné zadavatele je rozpočet jedním z klíčových parametrů stavby, proto potřebujeme, aby jeho data byla zaručeně otevřeně předávána a sdílena. Jednotný otevřený datový formát pro pozemní i dopravní stavby nezávislý na softwarové platformě je velkým příslibem do budoucna.

 

Uživatelé všech systémů pro rozpočtování získají jistotu, že budou moci přímo ve svých nástrojích efektivně oceňovat nabídky obsahující digitální model stavby (BIM) pořízené v jiných systémech. Díky tomu budou moci zadavatelům nabídnout digitální model rozpočtu ke sdílení v otevřeném formátu se všemi výhodami, které to přináší. Pro obě strany zmizí riziko, že se nepodaří digitální data správně načíst či odevzdat, což by pro uchazeče o veřejnou stavební zakázku mohlo snížit jeho šance uspět. Formát ORF má velkou naději se stát standardem pro celou oblast rozpočtů, nikoliv jen veřejných zakázek. Těžit z jeho přínosů mohou totiž i soukromí zadavatelé.

 

Otevřený rozpočtový formát (ORF) umožní sdílet stavební rozpočty bez ohledu na digitální nástroj, kterým jsou vytvořeny. To zbavuje jak zadavatele, tak dodavatele závislosti na jednom dodavateli rozpočtovacího programu. Zejména dodavatele to zbaví rizika, že zadavatel nebude schopen jejich digitální stavební rozpočet správně načít a bude tak znevýhodněn ve výběrovém řízení. Na jeho vytvoření ORF spolupracuje s odborem Koncepce BIM ČAS pět ze sedmi dodavatelů softwarových nástrojů pro tvorbu stavebních rozpočtů.

 

Efektivnější práce rozpočtem a větší přehlednost

 

Již dnes vzniká množství digitálních dat o stavbách, během jejich životního cyklu, ale často dochází ke ztrátě některých informací. Digitální data se totiž často převádějí do Excelu a pak zpětně pracně převádějí do jiných softwarových řešení. I když většina stavařů již dnes pracuje na počítači, každý používá jiné nástroje. Proto je často problém efektivně a zaručeně předávat si data v digitální podobě. Cílem Koncepce BIM je pomoci sjednotit strukturu stavebních dat prostřednictvím Datového standardu staveb (DSS). To umožní sdílet data z celého informačního modelu stavby během životního cyklu stavby. Je přitom zásadní, aby byl do celého procesu efektivně zapojen i rozpočet a s ním související činnosti.

 

Datový standard staveb bude mimo jiné definovat strukturu dat ukládaných do otevřeného formátu IFC. Díky tomu bude možné s digitálním modelem efektivně pracovat v různých nástrojích, které používají stavařské profese. Spolupráce klíčových dodavatelů software pro tvorbu rozpočtů na rozšíření formátu IFC o rozpočty jim umožní nabídnout přidanou hodnotu pro všechny projekty, kde vznikají digitální modely. Neznamená to ale, že by rozpočet musel vždy existovat jako součást samotného modelu stavby. Formát ORF bude umožňovat přenášet i jen rozpočet samotný tak, aby ho bylo možné využívat na všech stavbách ihned. Při tvorbě rozpočtu se ale čím dále víc využívá předností digitálního modelu a tak provázání rozpočtu v jednom formátu má velkou perspektivu do budoucnosti. Rozpočtář si tak bude moci například zobrazit celkovou plochu vnitřních stěn stavby a hned vidět jak se promítají v rozpočtu.

 

Otevřený rozpočtový formát umožní nejen přenášet data pro základní proces poptávka/nabídka, ale i cenové poklady pro změny a dodatky a samozřejmě u měřených kontraktů i výkazy měsíční prostavěnosti. Vše navíc může probíhat v digitální podobě, což výrazně zvyšuje efektivitu a kvalitu přenášených informací. I proto se ČAS zavázala v uzavřeném memorandu k záměru zajistit spolupráci klíčových veřejných zadavatelů, aby se formát ORF stal jediným formátem pro oblast oceňování v režimu veřejných zakázek. Což má již první výsledek začleněním expertů ze SFDI, ŘSD a SŽ do přípravy formátu.

 

Výhoda pro rozpočtáře i zadavatele

 

I u rozsáhlých staveb je dnes rozpočet dodáván v podobě velmi komplikované tabulky o mnoha řádcích a sloupcích. To s sebou nese značnou neefektivitu při přenosech, nejistotu při zacházení s daty v nich uložených a především riziko chyby. Naopak při budoucím propojení rozpočtu s digitálním modelem stavby, který připravovaný formát ORF umožňuje, se bude v jeho částech mnohem snadněji orientovat a posouzení nabídky se tak výrazně zefektivní. Pro všechny veřejné zadavatele je rozpočet jedním z klíčových parametrů stavby, proto potřebujeme, aby jeho data byla zaručeně otevřeně předávána a sdílena. Jednotný otevřený datový formát pro pozemní i dopravní stavby nezávislý na softwarové platformě je velkým příslibem do budoucna.

 

Uživatelé všech systémů pro rozpočtování získají jistotu, že budou moci přímo ve svých nástrojích efektivně oceňovat nabídky obsahující digitální model stavby (BIM) pořízené v jiných systémech. Díky tomu budou moci zadavatelům nabídnout digitální model rozpočtu ke sdílení v otevřeném formátu se všemi výhodami, které to přináší. Pro obě strany zmizí riziko, že se nepodaří digitální data správně načíst či odevzdat, což by pro uchazeče o veřejnou stavební zakázku mohlo snížit jeho šance uspět. Formát ORF má velkou naději se stát standardem pro celou oblast rozpočtů, nikoliv jen veřejných zakázek. Těžit z jeho přínosů mohou totiž i soukromí zadavatelé.

 

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky