kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Český smluvní standard (ČSS)

Cesta ke standardizaci u nás – Český smluvní standard

 

Využívání standardizovaných smluv o dílu přinese nejen větší transparentnost, ale také jistotu pro obě strany – zadavatele i dodavatele.

 

První verze Českého smluvního standardu (ČSS) byla schválena Ministerstvem pro místní rozvoj a Svazem podnikatelů ve stavebnictví a vydána na konci roku 2020. Už nyní se v Česku využívají smlouvy FIDIC, například v resortu dopravy. Český smluvní standard otevírá cestu k využití podobných principů ve všech veřejných stavebních zakázkách a zároveň přizpůsobuje principy, na kterých smlouvy FIDIC stojí potřebám českých veřejných zadavatelů.

Podobně jako u smluv FIDIC, ani v případě ČSS se není potřeba obávat přílišné rigidity. Smlouvy jsou velmi flexibilní. Smlouva tak stanovuje v podstatě tři druhy ustanovení. Pouze ta základní nelze vypustit, změnit či nahradit, pokud k tomu dojde, nelze smlouvu označit za uzavřenou podle českého smluvního standardu. Další ustanovení mohou být změněna či upravena, byť není vhodné je vypustit, a část dalších ustanovení je volitelná. ČSS se skládá v podstatě ze čtyř základních částí. Jsou jimi obecná ustanovení, zvláštní smluvní podmínky (jejich součástí je také BIM protokol technické zadání a vzorové formuláře, včetně ostatních příloh smlouvy. Jednou z nich může být například rozpočet.

Cesta ke standardizaci u nás – Český smluvní standard

 

Využívání standardizovaných smluv o dílu přinese nejen větší transparentnost, ale také jistotu pro obě strany – zadavatele i dodavatele.

 

První verze Českého smluvního standardu (ČSS) byla schválena Ministerstvem pro místní rozvoj a Svazem podnikatelů ve stavebnictví a vydána na konci roku 2020. Už nyní se v Česku využívají smlouvy FIDIC, například v resortu dopravy. Český smluvní standard otevírá cestu k využití podobných principů ve všech veřejných stavebních zakázkách a zároveň přizpůsobuje principy, na kterých smlouvy FIDIC stojí potřebám českých veřejných zadavatelů.

Podobně jako u smluv FIDIC, ani v případě ČSS se není potřeba obávat přílišné rigidity. Smlouvy jsou velmi flexibilní. Smlouva tak stanovuje v podstatě tři druhy ustanovení. Pouze ta základní nelze vypustit, změnit či nahradit, pokud k tomu dojde, nelze smlouvu označit za uzavřenou podle českého smluvního standardu. Další ustanovení mohou být změněna či upravena, byť není vhodné je vypustit, a část dalších ustanovení je volitelná. ČSS se skládá v podstatě ze čtyř základních částí. Jsou jimi obecná ustanovení, zvláštní smluvní podmínky (jejich součástí je také BIM protokol technické zadání a vzorové formuláře, včetně ostatních příloh smlouvy. Jednou z nich může být například rozpočet.

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky