kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

BIM Protokol: pravidla pro digitální spolupráci

 

BIM Protokol je přílohou smlouvy o dílo a stanovuje pravidla pro sdílení a předávání informací v digitálním světě.

 

BIM Protokol je tedy jedním z klíčových dokumentů a musí být součástí smluvní dokumentace u všech výstavbových projektů využívajících metodu BIM. Řeší povinnosti objednatele, dodavatele a celého projektového týmu pro oblast BIM a specifikuje požadavky na elektronickou výměnu dat. Při využívání metody BIM se totiž řízení projektu přesunuje do digitálního prostředí. BIM Protokol je přílohou smlouvy o dílo, která specifikuje a nastavuje podmínky a pravidla spolupráce v digitálním světě – především tedy sdílení a předávání digitálních informací. Proto je BIM Protokol zásadním dokumentem pro digitalizaci stavebnictví.

 

Informace, komunikace a spolupráce

BIM protokol specifikuje vzájemnou digitální spolupráci ve třech klíčových oblastech: požadavky objednatele na informace, požadavky na společné datové prostředí a nabízí také šablonu plánu realizace BIM (BEP). Tyto tři oblasti jsou zakotveny v přílohách 1 až 3 BIM Protokolu a v podstatě nastavují pravidla pro předávání informací (Příloha 1), vzájemnou komunikaci (Příloha 2) a řízení projektu (Příloha 3).

 

Příloha 1: Požadavky objednatele na informace

První z příloh BIM Protokolu upravuje požadavky objednatele na Informační modely staveb. Specifikuje tedy požadavky na dokumenty v digitální podobě a na Digitální modely staveb (DIMS). Právě zde jsou upraveny požadavky objednatele na data. V příloze 1 jsou tedy stanovena pravidla pro strukturu a organizaci, geometrii, vlastnosti, jednotky a podrobnost DIMS. Dokument také upravuje požadavky na číselníky, označení souborů, systémovou a prostorovu příslušnost a datový standard.

Příloha 2: Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)

Využití metody BIM předpokládá sdílení informačního modelu stavby (IMS) v rámci CDE. To znamená, že by zde měly být uloženy nejen všechny soubory DIMS a související elektronické i digitální dokumenty, ale měly by se sem přesunout i digitalizované procesy a také veškerá komunikace.

 

Jsou zde tedy uvedeny požadavky, které by CDE mělo splnit, a jejichž splnění by měl objednatel požadovat, dále definice procesů prováděných v CDE, způsoby licencování, zabezpečení dat, řešení přístupů a technické a uživatelské podpory. Současně dokument obsahuje doporučení pravidel a požadavků na Společné datové prostředí (CDE) v situaci, kdy objednatel nedisponuje vlastním CDE a požaduje jej poskytnout v rámci plnění díla od dodavatele.

 

 

 

 

Příloha 3: Šablona plánu realizace BIM (BEP)

Plán realizace BIM (BEP) je nástrojem řízení. Jeho cílem je plánování, kontrola a řízení prvků digitalizace v průběhu zakázky. Slouží tedy především pro monitorování plnění požadavků objednatele na digitalizaci, IMS, dokumenty v digitální podobě a CDE. Zároveň umožňuje také upřesnění požadavků, pokud je to třeba. Příloha 3 BIM Protokolu je proto standardně rozdělena na tři části: Část I - Obecné požadavky na informace, Část II - Specifické požadavky na informace a Část III – Společné datové prostředí (CDE).

BIM Protokol: pravidla pro digitální spolupráci

 

BIM Protokol je přílohou smlouvy o dílo a stanovuje pravidla pro sdílení a předávání informací v digitálním světě.

 

BIM Protokol je tedy jedním z klíčových dokumentů a musí být součástí smluvní dokumentace u všech výstavbových projektů využívajících metodu BIM. Řeší povinnosti objednatele, dodavatele a celého projektového týmu pro oblast BIM a specifikuje požadavky na elektronickou výměnu dat. Při využívání metody BIM se totiž řízení projektu přesunuje do digitálního prostředí. BIM Protokol je přílohou smlouvy o dílo, která specifikuje a nastavuje podmínky a pravidla spolupráce v digitálním světě – především tedy sdílení a předávání digitálních informací. Proto je BIM Protokol zásadním dokumentem pro digitalizaci stavebnictví.

 

Informace, komunikace a spolupráce

BIM protokol specifikuje vzájemnou digitální spolupráci ve třech klíčových oblastech: požadavky objednatele na informace, požadavky na společné datové prostředí a nabízí také šablonu plánu realizace BIM (BEP). Tyto tři oblasti jsou zakotveny v přílohách 1 až 3 BIM Protokolu a v podstatě nastavují pravidla pro předávání informací (Příloha 1), vzájemnou komunikaci (Příloha 2) a řízení projektu (Příloha 3).

 

Příloha 1: Požadavky objednatele na informace

První z příloh BIM Protokolu upravuje požadavky objednatele na Informační modely staveb. Specifikuje tedy požadavky na dokumenty v digitální podobě a na Digitální modely staveb (DIMS). Právě zde jsou upraveny požadavky objednatele na data. V příloze 1 jsou tedy stanovena pravidla pro strukturu a organizaci, geometrii, vlastnosti, jednotky a podrobnost DIMS. Dokument také upravuje požadavky na číselníky, označení souborů, systémovou a prostorovu příslušnost a datový standard.

Příloha 2: Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)

Využití metody BIM předpokládá sdílení informačního modelu stavby (IMS) v rámci CDE. To znamená, že by zde měly být uloženy nejen všechny soubory DIMS a související elektronické i digitální dokumenty, ale měly by se sem přesunout i digitalizované procesy a také veškerá komunikace.

 

Jsou zde tedy uvedeny požadavky, které by CDE mělo splnit, a jejichž splnění by měl objednatel požadovat, dále definice procesů prováděných v CDE, způsoby licencování, zabezpečení dat, řešení přístupů a technické a uživatelské podpory. Současně dokument obsahuje doporučení pravidel a požadavků na Společné datové prostředí (CDE) v situaci, kdy objednatel nedisponuje vlastním CDE a požaduje jej poskytnout v rámci plnění díla od dodavatele.

 

 

 

 

Příloha 3: Šablona plánu realizace BIM (BEP)

Plán realizace BIM (BEP) je nástrojem řízení. Jeho cílem je plánování, kontrola a řízení prvků digitalizace v průběhu zakázky. Slouží tedy především pro monitorování plnění požadavků objednatele na digitalizaci, IMS, dokumenty v digitální podobě a CDE. Zároveň umožňuje také upřesnění požadavků, pokud je to třeba. Příloha 3 BIM Protokolu je proto standardně rozdělena na tři části: Část I - Obecné požadavky na informace, Část II - Specifické požadavky na informace a Část III – Společné datové prostředí (CDE).

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky