kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

EU BIM Task Group – v Evropě společně

 

Nadnárodní pracovní skupina EU BIM Task Group sdružuje zástupce veřejného sektoru ze zemí Evropské unie.

 

Většina zemí Evropské unie vsadila na metodu BIM jako na nejslibnější cestu k digitálnímu stavebnictví. Stejně jako v Česku, i v řadě dalších zemí EU, má k jejímu úspěšnému prosazení do praxe pomoci využití BIM při řízení veřejných stavebních zakázek. Proto podpořila Evropská komise vytvoření evropského skupiny, která má za cíl sladit pravidla pro využívání informačních modelů veřejnými zadavateli a zavádění metody BIM v členských státech.

EU BIM Task Group vznikla v roce 2016 jako nezávislá iniciativa národních zástupců veřejného sektoru podpořená evropskou komisí jako platforma pro společné sdílení zkušeností se zaváděním metody BIM, ale také pro hledání nejlepších postupů. Prvním výstupem proto bylo vytvoření příručky (Handbook), která obsahuje hlavní zásady, kterými by se měli veřejné orgány řídit při přípravě svých strategií pro zavádění BIM. Příručka se bude zabývá nejen pravidly pro zadávání veřejných stavebních zakázek metodou BIM, ale také technickými aspekty či vzděláváním. Jejím úkolem je bude také shrnout základní výhody digitalizace stavebnictví pro veřejný sektor. Příručka je k dispozici od roku 2017 v mnoha jazycích a mezi prvními byla i čeština.

 

Česko se prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu účastní činnosti EU BIM Task Gorup od počátku, zastoupení Česka bylo následně rozšířeno i o zástupce Agentury ČAS. Oceněním naší aktivity a přínosu pro organizaci bylo opakované zvolení českého zástupce členem řídícího výboru (Steering Commitee) EU BIM Task Group.

EU BIM Task Group – v Evropě společně

 

Nadnárodní pracovní skupina EU BIM Task Group sdružuje zástupce veřejného sektoru ze zemí Evropské unie.

 

Většina zemí Evropské unie vsadila na metodu BIM jako na nejslibnější cestu k digitálnímu stavebnictví. Stejně jako v Česku, i v řadě dalších zemí EU, má k jejímu úspěšnému prosazení do praxe pomoci využití BIM při řízení veřejných stavebních zakázek. Proto podpořila Evropská komise vytvoření evropského skupiny, která má za cíl sladit pravidla pro využívání informačních modelů veřejnými zadavateli a zavádění metody BIM v členských státech.

EU BIM Task Group vznikla v roce 2016 jako nezávislá iniciativa národních zástupců veřejného sektoru podpořená evropskou komisí jako platforma pro společné sdílení zkušeností se zaváděním metody BIM, ale také pro hledání nejlepších postupů. Prvním výstupem proto bylo vytvoření příručky (Handbook), která obsahuje hlavní zásady, kterými by se měli veřejné orgány řídit při přípravě svých strategií pro zavádění BIM. Příručka se bude zabývá nejen pravidly pro zadávání veřejných stavebních zakázek metodou BIM, ale také technickými aspekty či vzděláváním. Jejím úkolem je bude také shrnout základní výhody digitalizace stavebnictví pro veřejný sektor. Příručka je k dispozici od roku 2017 v mnoha jazycích a mezi prvními byla i čeština.

 

Česko se prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu účastní činnosti EU BIM Task Gorup od počátku, zastoupení Česka bylo následně rozšířeno i o zástupce Agentury ČAS. Oceněním naší aktivity a přínosu pro organizaci bylo opakované zvolení českého zástupce členem řídícího výboru (Steering Commitee) EU BIM Task Group.

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky