kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Construction Classification International Collaboration – vytvářejme společnou řeč

 

Spolutvůrci nového klasifikačního systému CCI založili mezinárodní organizaci Construction Classification International Collaboration (CCIC). Jejím úkolem je dále rozvíjet a propagovat tento klasifikační systém.

 

Za aktivního přičinění Agentury ČAS z pozice zakládajícího člena se v loňském roce podařilo založit mezinárodní organizaci Construction Classification International Collaboration (CCIC). Klasifikační systém CCI vznikl na základě spolupráce několika evropských zemí a je jakýmsi základním společným jazykem, který má zajistit, že všechny stavby, přes jejich dílčí části až po jednotlivé prvky v digitálním modelu stavby budou identifikovány stejně, bez ohledu na to, jaká stavební profese či v jakém nástroji s ním pracují.

Při přípravě standardů a metodik pro využívání metody BIM ve státní a veřejné správě se odbor Koncepce BIM ČAS snaží vždy vycházet z mezinárodních technických norem a ze zkušeností v zahraničí. Zapojením se do tvorby nového evropského klasifikačního systému proměnilo Česko z pasivního uživatele ve spolutvůrce klasifikačního systému. To dává jistotu, že jej bude možné co nejlépe přizpůsobit potřebám českých firem, ale i státních a veřejných organizací.  Můžeme tím průběžně naše požadavky projednávat s mezinárodními partnery, čímž si zajistíme kvalifikované názory utvrzující nás v našich potřebách anebo nám nabídne i jiná řešení, která nás mohou posunout i dále než jsme původně zamýšleli. To je obrovský benefit, který nám úspěšná neformální spolupráce odborníků z různých zemí poskytuje.

 

Naše zájmy jsou zastoupeny nejen dvěma experty v technické komisi organizace, ale jsou i zohledněny při řízení směrování organizace z pozice místopředsedy řídícího výboru CCIC- Tvůrci klasifikačního systému CCI se dohodli, že jej dají k dispozici k užívání bez jakýchkoli licenčních a autorských poplatků. CCI mohou tedy využívat jak orgány státní správy, tak soukromé firmy i dodavatelé všech software pro stavby, a to zcela zdarma.

 

Klasifikační systém CCI najdete zde

Construction Classification International Collaboration – vytvářejme společnou řeč

 

Spolutvůrci nového klasifikačního systému CCI založili mezinárodní organizaci Construction Classification International Collaboration (CCIC). Jejím úkolem je dále rozvíjet a propagovat tento klasifikační systém.

 

Za aktivního přičinění Agentury ČAS z pozice zakládajícího člena se v loňském roce podařilo založit mezinárodní organizaci Construction Classification International Collaboration (CCIC). Klasifikační systém CCI vznikl na základě spolupráce několika evropských zemí a je jakýmsi základním společným jazykem, který má zajistit, že všechny stavby, přes jejich dílčí části až po jednotlivé prvky v digitálním modelu stavby budou identifikovány stejně, bez ohledu na to, jaká stavební profese či v jakém nástroji s ním pracují.

Při přípravě standardů a metodik pro využívání metody BIM ve státní a veřejné správě se odbor Koncepce BIM ČAS snaží vždy vycházet z mezinárodních technických norem a ze zkušeností v zahraničí. Zapojením se do tvorby nového evropského klasifikačního systému proměnilo Česko z pasivního uživatele ve spolutvůrce klasifikačního systému. To dává jistotu, že jej bude možné co nejlépe přizpůsobit potřebám českých firem, ale i státních a veřejných organizací.  Můžeme tím průběžně naše požadavky projednávat s mezinárodními partnery, čímž si zajistíme kvalifikované názory utvrzující nás v našich potřebách anebo nám nabídne i jiná řešení, která nás mohou posunout i dále než jsme původně zamýšleli. To je obrovský benefit, který nám úspěšná neformální spolupráce odborníků z různých zemí poskytuje.

 

Naše zájmy jsou zastoupeny nejen dvěma experty v technické komisi organizace, ale jsou i zohledněny při řízení směrování organizace z pozice místopředsedy řídícího výboru CCIC- Tvůrci klasifikačního systému CCI se dohodli, že jej dají k dispozici k užívání bez jakýchkoli licenčních a autorských poplatků. CCI mohou tedy využívat jak orgány státní správy, tak soukromé firmy i dodavatelé všech software pro stavby, a to zcela zdarma.

 

Klasifikační systém CCI najdete zde

 

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky