kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Global BIM Network – zkušenosti zemí od Ameriky po Asii

 

Cílem nově vzniklé nadnárodní platformy Global BIM Network (GBN) je propojení veřejných institucí napříč celým světem zabývajících se zavedením metody BIM na národní nebo regionální úrovni.

 

Založení Global BIM Network je krokem dále v mezinárodní spolupráci. Iniciativa k založené této sítě vzešla z Velké Británie, Vietnamu, Francie a Estonska. Již od konce loňského roku se na práci přípravného výboru podílí také český zástupce, a finišují také jednání o zapojení USA, Peru a celé řady dalších zemí. Kromě jednotlivých zemí se do práce Global BIM Network (GBN) zapojí také přímo regionální organizace EU BIM Task Group a její sesterská latinskoamerická organizace BIM RED LATAM či sdružení BIM Afrika. Na činnosti platformy se rozhodly též podílet zástupci některých dalších subjektů jako je Světová banka či Inter-americká rozvojová banka.

Ustavující summit Global BIM Network se konal on-line 17. března 2021 a předcházela mu série webinářů. Ustavující setkání Global BIM Summit spolu s přípravnými workshopy se zúčastnilo téměř 1 400 lidí z 97 zemí, včetně pěti desítek z České republiky. Je opět oceněním renomé našich aktivit a přínosů k odborné diskusi při rozvoji metody BIM pozvání českého zástupce k aktivní účasti jak do panelu samotného summitu, tak jednoho z přípravných workshopů. Přibližně čtvrtina účastníků přitom zastupovala veřejný sektor.

 

Od začátku diskusí o vytvoření této globální platformy, i během všech setkání a workshopů, byla patrná potřeba sdílení informací o národních a regionálních zkušenostech a přístupech. Proto, jako jeden z prvních výsledků spolupráce, vznikla informační znalostní databáze. Ta se bude i nadále rozvíjet a měla by se stát jednoduchou cestou, jak získat jinak velmi složitě vyhledatelné informace. Díky moderním technologiím nám ani nemusí vadit, že jsou často v – nám naprosto nesrozumitelných – jazycích.

 

Přípravný výbor, na jehož činnosti se Česko také aktivně podílí, nyní pracuje na formulování jednotlivých témat, výzev a oblastí zájmu platformy.

Global BIM Network – zkušenosti zemí od Ameriky po Asii

 

Cílem nově vzniklé nadnárodní platformy Global BIM Network (GBN) je propojení veřejných institucí napříč celým světem zabývajících se zavedením metody BIM na národní nebo regionální úrovni.

 

Založení Global BIM Network je krokem dále v mezinárodní spolupráci. Iniciativa k založené této sítě vzešla z Velké Británie, Vietnamu, Francie a Estonska. Již od konce loňského roku se na práci přípravného výboru podílí také český zástupce, a finišují také jednání o zapojení USA, Peru a celé řady dalších zemí. Kromě jednotlivých zemí se do práce Global BIM Network (GBN) zapojí také přímo regionální organizace EU BIM Task Group a její sesterská latinskoamerická organizace BIM RED LATAM či sdružení BIM Afrika. Na činnosti platformy se rozhodly též podílet zástupci některých dalších subjektů jako je Světová banka či Inter-americká rozvojová banka.

Ustavující summit Global BIM Network se konal on-line 17. března 2021 a předcházela mu série webinářů. Ustavující setkání Global BIM Summit spolu s přípravnými workshopy se zúčastnilo téměř 1 400 lidí z 97 zemí, včetně pěti desítek z České republiky. Je opět oceněním renomé našich aktivit a přínosů k odborné diskusi při rozvoji metody BIM pozvání českého zástupce k aktivní účasti jak do panelu samotného summitu, tak jednoho z přípravných workshopů. Přibližně čtvrtina účastníků přitom zastupovala veřejný sektor.

 

Od začátku diskusí o vytvoření této globální platformy, i během všech setkání a workshopů, byla patrná potřeba sdílení informací o národních a regionálních zkušenostech a přístupech. Proto, jako jeden z prvních výsledků spolupráce, vznikla informační znalostní databáze. Ta se bude i nadále rozvíjet a měla by se stát jednoduchou cestou, jak získat jinak velmi složitě vyhledatelné informace. Díky moderním technologiím nám ani nemusí vadit, že jsou často v – nám naprosto nesrozumitelných – jazycích.

 

Přípravný výbor, na jehož činnosti se Česko také aktivně podílí, nyní pracuje na formulování jednotlivých témat, výzev a oblastí zájmu platformy.

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
Přihláška na webinář BIM pro top management
Přihláška na kurz Základy informačního modelování stavby
Žádost o informace ke kurzům pro veřejnou správu
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky