kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Potřebuji dokument či metodiku

Usnesení vlády číslo 682/2017 pověřilo koordinací realizace Koncepce zavádění metody BIM Ministerstvo průmyslu a obchodu, , které pro realizaci vybraných opatření navázalo dlouhodobou spolupráci s ÚNMZ, a to prostřednictvím České agentury pro standardizaci (ČAS), konkrétně jejího odboru Koncepce BIM. Ten má za úkol připravovat standardy, metodiky,a jiné podpůrné dokumenty k vybraným opatřením Koncepce BIM. Ve schváleném materiálu z ledna 2021 vláda ČR konstatovala, že agentura ČAS připravila za uplynulé období více než 20 dokumentů, které byly vloženy do recenzního procesu. Významná část z nich již byla vydána. 

Dokumenty pokrývají široký rozsah oblastí potřebných pro úspěšnou digitalizaci managementu informací (BIM). Patří sem zejména oblasti zadávání veřejných zakázek, smluvního standardu, řízení změny, požadavků na informace, klasifikačního systému, společného datového prostředí, strategie zavedení BIM do organizace, středoškolského i vysokoškolského vzdělávání, ale také představení principů a přínosů metody BIM odborné i laické veřejnosti.

Usnesení vlády číslo 682/2017 pověřilo koordinací realizace Koncepce zavádění metody BIM Ministerstvo průmyslu a obchodu, , které pro realizaci vybraných opatření navázalo dlouhodobou spolupráci s ÚNMZ, a to prostřednictvím České agentury pro standardizaci (ČAS), konkrétně jejího odboru Koncepce BIM. Ten má za úkol připravovat standardy, metodiky,a jiné podpůrné dokumenty k vybraným opatřením Koncepce BIM. Ve schváleném materiálu z ledna 2021 vláda ČR konstatovala, že agentura ČAS připravila za uplynulé období více než 20 dokumentů, které byly vloženy do recenzního procesu. Významná část z nich již byla vydána. 

Dokumenty pokrývají široký rozsah oblastí potřebných pro úspěšnou digitalizaci managementu informací (BIM). Patří sem zejména oblasti zadávání veřejných zakázek, smluvního standardu, řízení změny, požadavků na informace, klasifikačního systému, společného datového prostředí, strategie zavedení BIM do organizace, středoškolského i vysokoškolského vzdělávání, ale také představení principů a přínosů metody BIM odborné i laické veřejnosti.

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky