kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Chci učit BIM

Výuka metody BIM se na českých školách rozbíhá. Zapojte se také

 

Metoda BIM se stala již pevnou součástí rámcových vzdělávacích programů pro střední odborné školy a proniká i do studijních programů škol vysokých.

 

Nejpozději od září roku 2022 středním odborným školám stavebního zaměření ukládají zařazení metody BIM do výuky také rámcové vzdělávací programy platné od podzimu loňského roku. Změnami průběžně procházejí také studijní programy technických vysokých škol, které již informační modelování vyučují. Průzkum pořádaný odborem Koncepce BIM České agentury pro standardizaci (ČAS) ve spolupráci se skupinou EDU BIM na podzim roku 2020 ale ukázal, že velkou překážkou může být nedostatek odborníků. Stavební firmy pociťují již nyní velký nedostatek zaměstnanců s potřebnými znalostmi.  Téměř tři čtvrtiny respondentů uvedly, že považují kvalifikaci pracovníků na pozicích souvisejících s využíváním metody BIM ve stavebnictví za nedostatečnou. Většina z účastníků průzkumu by uvítala rozšíření odbornosti především v praktickém používání softwarových nástrojů, znalosti datového standardu a práce ve společném datovém prostředí. Podle více než třetiny z nich může potřebnou odbornost poskytnout také vysoká, či střední odborná škola.

 

Střední odborné školy musí začít již v září 2022

 

Zařadit do výuky kapitoly věnované metodě BIM a práci s informačním modelem stavby ukládá středním školám se stavebním zaměřením aktualizace rámcových vzdělávacích programů (RVP). V rámci obsahových okruhů jednotlivých RVP pro obory vzdělání: Stavebnictví, Technická zařízení budov, Geodézie a katastr nemovitostí a ve zjednodušené podobě i oboru vzdělání Stavební materiály, proto vznikla speciální kapitola věnovaná právě metodě BIM. 

Školy mají povinnost upravit vlastní školní vzdělávací programy (ve vazbě na aktualizace RVP) a zahájit podle nich vzdělávání nejpozději od 1. září 2022 počínaje prvním ročníkem. Znamená to, že nejpozději v roce 2026 by měl mít každý maturant opouštějící střední školu stavebního zaměření alespoň základní znalosti práce s metodou BIM. V rámci spolupráce ve skupině EDU BIM se navíc připravuje také rozšiřující kurz základů metody BIM pro studenty gymnázií, kteří chtějí pokračovat ve studiu na některé z technických vysokých škol.

 

Vysoké školy drží krok s dobou

 

Ve výuce vysokých škol stavebního zaměření se práce s informačním modelem v různých formách objevuje již téměř dvě desetiletí. Nicméně s postupující digitalizací i vývojem metody BIM se ukazuje potřeba jednak lépe sladit obsah vzdělávacích programů na jednotlivých vysokých školách, ale zajistit také, aby získané dovednosti absolventů odpovídaly potřebám projektových a stavebních firem. Spolupráce zástupců soukromého stavebního sektoru se vzdělávacími institucemi je nutná. Firmy, které budou BIM pozice vytvářet a budoucí BIM experty zaměstnávat, by proto ve vlastním zájmu měly pomoci školám co možná nejpřesněji specifikovat, jaké dovednosti od absolventů očekávají.

 

Pomoci v tom chce také odborná skupina EDU BIM, která vznikla v rámci iniciativy odboru Koncepce BIM ČAS a jejímiž členy jsou také zástupci stavebních fakult předních českých vysokých škol.

 

 

 

 

 

Výuka metody BIM se na českých školách rozbíhá. Zapojte se také

 

Metoda BIM se stala již pevnou součástí rámcových vzdělávacích programů pro střední odborné školy a proniká i do studijních programů škol vysokých.

 

Nejpozději od září roku 2022 středním odborným školám stavebního zaměření ukládají zařazení metody BIM do výuky také rámcové vzdělávací programy platné od podzimu loňského roku. Změnami průběžně procházejí také studijní programy technických vysokých škol, které již informační modelování vyučují. Průzkum pořádaný odborem Koncepce BIM České agentury pro standardizaci (ČAS) ve spolupráci se skupinou EDU BIM na podzim roku 2020 ale ukázal, že velkou překážkou může být nedostatek odborníků. Stavební firmy pociťují již nyní velký nedostatek zaměstnanců s potřebnými znalostmi.  Téměř tři čtvrtiny respondentů uvedly, že považují kvalifikaci pracovníků na pozicích souvisejících s využíváním metody BIM ve stavebnictví za nedostatečnou. Většina z účastníků průzkumu by uvítala rozšíření odbornosti především v praktickém používání softwarových nástrojů, znalosti datového standardu a práce ve společném datovém prostředí. Podle více než třetiny z nich může potřebnou odbornost poskytnout také vysoká, či střední odborná škola.

 

Střední odborné školy musí začít již v září 2022

 

Zařadit do výuky kapitoly věnované metodě BIM a práci s informačním modelem stavby ukládá středním školám se stavebním zaměřením aktualizace rámcových vzdělávacích programů (RVP). V rámci obsahových okruhů jednotlivých RVP pro obory vzdělání: Stavebnictví, Technická zařízení budov, Geodézie a katastr nemovitostí a ve zjednodušené podobě i oboru vzdělání Stavební materiály, proto vznikla speciální kapitola věnovaná právě metodě BIM. 

Školy mají povinnost upravit vlastní školní vzdělávací programy (ve vazbě na aktualizace RVP) a zahájit podle nich vzdělávání nejpozději od 1. září 2022 počínaje prvním ročníkem. Znamená to, že nejpozději v roce 2026 by měl mít každý maturant opouštějící střední školu stavebního zaměření alespoň základní znalosti práce s metodou BIM. V rámci spolupráce ve skupině EDU BIM se navíc připravuje také rozšiřující kurz základů metody BIM pro studenty gymnázií, kteří chtějí pokračovat ve studiu na některé z technických vysokých škol.

 

Vysoké školy drží krok s dobou

 

Ve výuce vysokých škol stavebního zaměření se práce s informačním modelem v různých formách objevuje již téměř dvě desetiletí. Nicméně s postupující digitalizací i vývojem metody BIM se ukazuje potřeba jednak lépe sladit obsah vzdělávacích programů na jednotlivých vysokých školách, ale zajistit také, aby získané dovednosti absolventů odpovídaly potřebám projektových a stavebních firem. Spolupráce zástupců soukromého stavebního sektoru se vzdělávacími institucemi je nutná. Firmy, které budou BIM pozice vytvářet a budoucí BIM experty zaměstnávat, by proto ve vlastním zájmu měly pomoci školám co možná nejpřesněji specifikovat, jaké dovednosti od absolventů očekávají.

 

Pomoci v tom chce také odborná skupina EDU BIM, která vznikla v rámci iniciativy odboru Koncepce BIM ČAS a jejímiž členy jsou také zástupci stavebních fakult předních českých vysokých škol.

 

 

 

 

 

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky