kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Střední školy

Střední školy startují nejpozději od září 2022

 

Aktualizace rámcových vzdělávacích plánů platná od září 2020 ukládá středním školám zařadit metodu BIM do výuky nejpozději od září 2022.

 

K 1. září 2020 vydalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy aktualizované rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání. Ty obsahují také kapitoly o výuce metody BIM. Do tajů práce s informačním modelem stavby tak budou moci v rámci výuky pronikat už studenti stavebních průmyslovek. Rámcové vzdělávací programy tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů škol všech oborů vzdělání v předškolním, základním, základním uměleckém, jazykovém a středním vzdělávání. Rámcové vzdělávací programy vydává MŠMT po projednání s příslušnými ministerstvy. Na základě rámcových vzdělávacích programů a pravidel v nich stanovených si jednotlivé školy vytvářejí své realizační programové dokumenty – školní vzdělávací programy (ŠVP).

 

Příprava na budoucnost stavebnictví

 

Aktualizace rámcových vzdělávacích programů (RVP) vydaná k 1. 9. 2020 obsahuje ucelenou kapitolu „metoda BIM“, která je uplatněna v rámci obsahových okruhů jednotlivých RVP. Střední odborné školy musí zapracovat změny RVP do svých školních vzdělávacích programů a začít učit nejpozději od prvních ročníků, které nastoupí do tříd v září 2022. Některé školy ovšem počítají s tím, že s výukou metody BIM započnou i dříve. V každém případě, nejpozději od jarního termínu maturitních zkoušek (červen 2026) budou všichni absolventi oboru vzdělání se stavebním zaměřením (oblast 36 – Stavebnictví, geodézie a kartografie) seznámeni s metodou BIM.

 

Aktualizace se týká i oborů vzdělání kategorie M, poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou. Obory se stavebním zaměřením patří do skupiny 36 – Stavebnictví, geodézie a kartografie.

  •          36-47-M/01 Stavebnictví
  •          36-45-M/01 Technická zařízení budov
  •          36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí
  •          36-43-M/01 Stavební materiály

Střední školy startují nejpozději od září 2022

 

Aktualizace rámcových vzdělávacích plánů platná od září 2020 ukládá středním školám zařadit metodu BIM do výuky nejpozději od září 2022.

 

K 1. září 2020 vydalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy aktualizované rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání. Ty obsahují také kapitoly o výuce metody BIM. Do tajů práce s informačním modelem stavby tak budou moci v rámci výuky pronikat už studenti stavebních průmyslovek. Rámcové vzdělávací programy tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů škol všech oborů vzdělání v předškolním, základním, základním uměleckém, jazykovém a středním vzdělávání. Rámcové vzdělávací programy vydává MŠMT po projednání s příslušnými ministerstvy. Na základě rámcových vzdělávacích programů a pravidel v nich stanovených si jednotlivé školy vytvářejí své realizační programové dokumenty – školní vzdělávací programy (ŠVP).

 

Příprava na budoucnost stavebnictví

 

Aktualizace rámcových vzdělávacích programů (RVP) vydaná k 1. 9. 2020 obsahuje ucelenou kapitolu „metoda BIM“, která je uplatněna v rámci obsahových okruhů jednotlivých RVP. Střední odborné školy musí zapracovat změny RVP do svých školních vzdělávacích programů a začít učit nejpozději od prvních ročníků, které nastoupí do tříd v září 2022. Některé školy ovšem počítají s tím, že s výukou metody BIM započnou i dříve. V každém případě, nejpozději od jarního termínu maturitních zkoušek (červen 2026) budou všichni absolventi oboru vzdělání se stavebním zaměřením (oblast 36 – Stavebnictví, geodézie a kartografie) seznámeni s metodou BIM.

 

Aktualizace se týká i oborů vzdělání kategorie M, poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou. Obory se stavebním zaměřením patří do skupiny 36 – Stavebnictví, geodézie a kartografie.

  •          36-47-M/01 Stavebnictví
  •          36-45-M/01 Technická zařízení budov
  •          36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí
  •          36-43-M/01 Stavební materiály

 

Kontaktní formulář

 

Podmínky