kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Vysoké školy

Vysoké školy potřebují vazbu s praxí

 

Výuka práce s informačním modelem na vysokých školách již probíhá. V současné době by se měl studijní programy zaměřit více na metodu BIM.

 

Pokud chce firma uspět v digitálním světě, neměla by zapomenout, že kromě využití a rozvoje schopností svých interních zaměstnanců musí investovat i do lidí, kteří pro ni teprve budou pracovat. Takových, kteří budou mít vysokoškolské vzdělání a kvalifikaci odpovídající popisu pozice. Na vysokých školách stavebního zaměření se pojem informační modelování objevuje v různých studijních programech od přelomu tisíciletí. Nejprve jako 3D model, teprve nedávno také jako management informací o stavbě. Vysoké školy tedy výuku metody BIM zařadily do svých studijních programů, bohužel však školám chybí aktivní zpětná vazba s praxí, která musí poskytovat dostatek informací o tom, jaké znalosti a dovednosti mají absolventi vlastně ovládat, aby v praxi pak našli snadné uplatnění.

 

Z průzkumu pro podporu spolupráce s vysokými školami – požadavky na vzdělávaní v oblasti BIM, který proběhl v září 2020 prostřednictvím registrovaných uživatelů webu Koncepce BIM, vyplynulo, že kvalifikace absolventů vysokých škol je z hlediska zaměstnavatelů nedostatečná. A tím se vracíme k onomu horizontu deseti let. Na základě zkušeností, pozorováním situace v zahraničí, či instinktivně předpokládaného vývoje ti nejosvícenější zaměstnavatelé ve stavebnictví již dnes vidí, co budou potřebovat za pět či deset let.

 

Iluze absolventa

 

Spolupráce zástupců soukromého stavebního sektoru se vzdělávacími institucemi je nutná. Míč je na straně firem, které budou BIM pozice vytvářet a budoucí BIM experty zaměstnávat. Je na nich, aby školám pomohly co nejpřehledněji specifikovat, co mají učit. Současně by bylo velmi vhodné poskytnout školám studijní podklady, které by umožnily pracovat s reálnými příklady z praxe. Pokud ale zaměstnavatelé vytvoří srozumitelnou poptávku po konkrétní kvalifikaci kvalifikaci, potřebují na druhé straně partnera, který na ni adekvátním způsobem odpoví a bude umět požadované dovednosti nabídnout. Změna způsobu uvažování je nezbytná i u samotných absolventů. Ti často žijí v iluzi, že ukončením studia dřina končí a diplom jim zaručí uplatnění v oboru na celý život. Vůbec si ale neuvědomují, že školní znalosti jsou jen úplným základem. Následuje nevyhnutelná srážka s realitou. Opuštěním školních škamen dobrodružství teprve začíná a o úspěchu v oboru rozhoduje i řada dalších schopností a často i osobní nasazení, ochota učit se novým věcem a přizpůsobit se novým či měnícím se okolnostem.

 

Mnohdy mluvíme o nejžádanějších dovednostech budoucnosti. Ve skutečnosti jsou to ale nejžádanější dovednosti současnosti. Patří mezi ně schopnost pracovat v týmu, vyhledat si informace a ověřit jejich původ, kriticky se nad nimi zamyslet nebo uvažovat o věcech v kontextu. Vyhledávaným přesahem je schopnost rozhodnout se o dalších krocích i bez dostatku relevantních informací a učit se rozhodovat s určitou mírou nejistoty.

 

Právě propojit požadavky stavebních firem s nabídkou studijních programů vysokých škol má pomoci také platforma EDU BIM, která vznikla z iniciativy odboru Koncepce BIM ČAS.

Vysoké školy potřebují vazbu s praxí

 

Výuka práce s informačním modelem na vysokých školách již probíhá. V současné době by se měl studijní programy zaměřit více na metodu BIM.

 

Pokud chce firma uspět v digitálním světě, neměla by zapomenout, že kromě využití a rozvoje schopností svých interních zaměstnanců musí investovat i do lidí, kteří pro ni teprve budou pracovat. Takových, kteří budou mít vysokoškolské vzdělání a kvalifikaci odpovídající popisu pozice. Na vysokých školách stavebního zaměření se pojem informační modelování objevuje v různých studijních programech od přelomu tisíciletí. Nejprve jako 3D model, teprve nedávno také jako management informací o stavbě. Vysoké školy tedy výuku metody BIM zařadily do svých studijních programů, bohužel však školám chybí aktivní zpětná vazba s praxí, která musí poskytovat dostatek informací o tom, jaké znalosti a dovednosti mají absolventi vlastně ovládat, aby v praxi pak našli snadné uplatnění.

 

Z průzkumu pro podporu spolupráce s vysokými školami – požadavky na vzdělávaní v oblasti BIM, který proběhl v září 2020 prostřednictvím registrovaných uživatelů webu Koncepce BIM, vyplynulo, že kvalifikace absolventů vysokých škol je z hlediska zaměstnavatelů nedostatečná. A tím se vracíme k onomu horizontu deseti let. Na základě zkušeností, pozorováním situace v zahraničí, či instinktivně předpokládaného vývoje ti nejosvícenější zaměstnavatelé ve stavebnictví již dnes vidí, co budou potřebovat za pět či deset let.

 

Iluze absolventa

 

Spolupráce zástupců soukromého stavebního sektoru se vzdělávacími institucemi je nutná. Míč je na straně firem, které budou BIM pozice vytvářet a budoucí BIM experty zaměstnávat. Je na nich, aby školám pomohly co nejpřehledněji specifikovat, co mají učit. Současně by bylo velmi vhodné poskytnout školám studijní podklady, které by umožnily pracovat s reálnými příklady z praxe. Pokud ale zaměstnavatelé vytvoří srozumitelnou poptávku po konkrétní kvalifikaci kvalifikaci, potřebují na druhé straně partnera, který na ni adekvátním způsobem odpoví a bude umět požadované dovednosti nabídnout. Změna způsobu uvažování je nezbytná i u samotných absolventů. Ti často žijí v iluzi, že ukončením studia dřina končí a diplom jim zaručí uplatnění v oboru na celý život. Vůbec si ale neuvědomují, že školní znalosti jsou jen úplným základem. Následuje nevyhnutelná srážka s realitou. Opuštěním školních škamen dobrodružství teprve začíná a o úspěchu v oboru rozhoduje i řada dalších schopností a často i osobní nasazení, ochota učit se novým věcem a přizpůsobit se novým či měnícím se okolnostem.

 

Mnohdy mluvíme o nejžádanějších dovednostech budoucnosti. Ve skutečnosti jsou to ale nejžádanější dovednosti současnosti. Patří mezi ně schopnost pracovat v týmu, vyhledat si informace a ověřit jejich původ, kriticky se nad nimi zamyslet nebo uvažovat o věcech v kontextu. Vyhledávaným přesahem je schopnost rozhodnout se o dalších krocích i bez dostatku relevantních informací a učit se rozhodovat s určitou mírou nejistoty.

 

Právě propojit požadavky stavebních firem s nabídkou studijních programů vysokých škol má pomoci také platforma EDU BIM, která vznikla z iniciativy odboru Koncepce BIM ČAS.

 

 

 

Na vysokých školách je BIM samozřejmostí. Konstatuje Zpráva o stavu výuky na VŠ
21.9.2022
Metoda BIM je již dnes běžnou součástí studia stavařských oborů. Zkušenosti z výuky shrnuje Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ.
Zástupci VŠ stavebního zaměření a soukromého sektoru diskutovali
5.8.2021
Proběhl společný workshop zástupců českých vysokých škol stavebního zaměření se zástupci soukromého sektoru.
Metodika pomáhá začlenit stavebním školám metodu BIM do výuky
Jan Lodl  |  23.7.2021
Účast na workshopem zaměřených na začlenění BIM do výuky je pro školy užitečná. Pomáhá podle naprosté většiny zúčastněných.
Jaké dovednosti a znalosti BIM by měli mít studenti VŠ?
24.5.2021
Nový dokument pomohl zmapovat dovednosti a znalosti BIM na českých vysokých školách stavebního zaměření.
Řešení v rukou projektových a stavebních firem
15.1.2021
Oblast vzdělávání bude v souladu s dlouhodobým plánem Koncepce BIM jednou z hlavních priorit roku 2021.
Výuka metody BIM a Datový standard staveb v programech vysokých škol
20.11.2020
Celkem 22 zástupců akademické sféry se sešlo na druhém workshopu týkajícím se výuky metody BIM na vysokých školách stavebního zaměření.
Informační management a úloha vzdělávání na vysokých školách
18.11.2020
Svět kolem nás se mění fascinující rychlostí. Jen za posledních 25 let se změnil k nepoznání. A jakkoli k těmto změnám sami přispíváme ..
Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ
Petr Matějka  |  17.1.2020
Pracovní skupina 05 připravila další výstup, kterým je Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ.

Kontaktní formulář

 

Podmínky