kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Chci se vzdělávat v BIM

Naučte se zvládnout BIM

 

Začít pracovat metodou BIM vyžaduje přece jen určité nové dovednosti a znalosti. Pro zájemce či odborníky z praxe jsou připraveny kurzy a workshopy.

 

Někteří možná do poslední chvíle doufali, že se digitalizace jejich oboru vyhne, ale nestalo se tak. Nové technologie mění podobu stavebnictví a jako by náhle vznikla potřeba expertů schopných s nimi pracovat a pohybovat se v digitálním světě. Personalisté stavebních firem očekávají, že na pozici koordinátora BIM nebo manažera BIM najdou plně kvalifikovaného uchazeče, nejlépe se zkušenostmi doloženými několikaletou praxí.

Ovšem toto očekávání je zcela v rozporu s realitou. BIM profese totiž vznikly v terénu, v průběhu realizace stavebních projektů, když se ukázalo nezbytné sáhnout po nových technologiích a metodách. To není specifikum stavebního odvětví, protože i v jiných oblastech můžeme pozorovat nástup nových metod a postupů, které před deseti či dvaceti lety neexistovaly a na školách se neučí. Příkladem je agilní management, jehož popularita v posledních letech strmě stoupá.

 

Kde vzít odborníky 

 

Digitalizace náš svět proměňuje stále rychleji. A protože vzdělávací systém vždy reaguje s určitým zpožděním a setrvačností, noví odborníci musí zkrátka teprve dorůst. V současnosti nám tudíž kvalifikovaní BIM odborníci chybí. Už dnes se samozřejmě práce s informačním modelem využuje v rámci některých studijních programů vysokých škol. Metodu BIM zařadili již do běžné výuky také některé střední odborné školy stavebního zaměření. Přesto teprve v roce 2026 by měli již všichni absolventi stavebních oborů středních odborných škol alespoň základy práce metodou BIM načerpat v rámci výuky. Na to samozřejmě pak naváží studijní programy vysokých škol. Takže suma sumárum, někdy kolem roku 2031 bychom měli mít první "kompletně" vzdělané stavaře, kteří budou s BIM již rutinně pracovat a budou se v této metodě dokonale orientovat. Jenže to je trochu pozdě. Už od roku 2023 by totiž měli začít veřejní zadavatelé postupně metodou BIM řídit své nadlimitní stavební zakázky.

Odbor Koncepce BIM připravuje celou řadu seminářů a workshopů určených zejména pro zástupce z řad veřejných zadavatelů, ale také středních a vysokých škol. Speciální workshopy pak připravuje také pro účastníky Programu pilotních projektů. Možností, jak si rozšířit vlastní kvalifikaci je také program celoživotního vzdělávání, který probíhá ve spolupráci se stavebními fakultami předních českých univerzit - ČVUT v Praze, VUT v Brně, a VŠB-TU v Ostravě. Jednotlivé programy se sestávající s řady intenzivních kurzů pro odbornou veřejnost o rozsahu 20 - 30 výukových hodin a jsou akreditovány u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Naučte se zvládnout BIM

 

Začít pracovat metodou BIM vyžaduje přece jen určité nové dovednosti a znalosti. Pro zájemce či odborníky z praxe jsou připraveny kurzy a workshopy.

 

Někteří možná do poslední chvíle doufali, že se digitalizace jejich oboru vyhne, ale nestalo se tak. Nové technologie mění podobu stavebnictví a jako by náhle vznikla potřeba expertů schopných s nimi pracovat a pohybovat se v digitálním světě. Personalisté stavebních firem očekávají, že na pozici koordinátora BIM nebo manažera BIM najdou plně kvalifikovaného uchazeče, nejlépe se zkušenostmi doloženými několikaletou praxí.

Ovšem toto očekávání je zcela v rozporu s realitou. BIM profese totiž vznikly v terénu, v průběhu realizace stavebních projektů, když se ukázalo nezbytné sáhnout po nových technologiích a metodách. To není specifikum stavebního odvětví, protože i v jiných oblastech můžeme pozorovat nástup nových metod a postupů, které před deseti či dvaceti lety neexistovaly a na školách se neučí. Příkladem je agilní management, jehož popularita v posledních letech strmě stoupá.

 

Kde vzít odborníky 

 

Digitalizace náš svět proměňuje stále rychleji. A protože vzdělávací systém vždy reaguje s určitým zpožděním a setrvačností, noví odborníci musí zkrátka teprve dorůst. V současnosti nám tudíž kvalifikovaní BIM odborníci chybí. Už dnes se samozřejmě práce s informačním modelem využuje v rámci některých studijních programů vysokých škol. Metodu BIM zařadili již do běžné výuky také některé střední odborné školy stavebního zaměření. Přesto teprve v roce 2026 by měli již všichni absolventi stavebních oborů středních odborných škol alespoň základy práce metodou BIM načerpat v rámci výuky. Na to samozřejmě pak naváží studijní programy vysokých škol. Takže suma sumárum, někdy kolem roku 2031 bychom měli mít první "kompletně" vzdělané stavaře, kteří budou s BIM již rutinně pracovat a budou se v této metodě dokonale orientovat. Jenže to je trochu pozdě. Už od roku 2023 by totiž měli začít veřejní zadavatelé postupně metodou BIM řídit své nadlimitní stavební zakázky.

Odbor Koncepce BIM připravuje celou řadu seminářů a workshopů určených zejména pro zástupce z řad veřejných zadavatelů, ale také středních a vysokých škol. Speciální workshopy pak připravuje také pro účastníky Programu pilotních projektů. Možností, jak si rozšířit vlastní kvalifikaci je také program celoživotního vzdělávání, který probíhá ve spolupráci se stavebními fakultami předních českých univerzit - ČVUT v Praze, VUT v Brně, a VŠB-TU v Ostravě. Jednotlivé programy se sestávající s řady intenzivních kurzů pro odbornou veřejnost o rozsahu 20 - 30 výukových hodin a jsou akreditovány u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

 

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Podmínky