kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Chci se vzdělávat v BIM

Digitalizace je proces, který již nelze zastavit. Postupně zasahuje všechny obory lidské činnosti. A zkušenosti z těch, které jí již prošly, ukazují, že přináší skutečně velké a zásadní změny.

 

 

Stavebnictví nemůže zůstat stranou

 

Nejslibnější cestou k digitální budoucnosti stavebnictví je metoda BIM. Její používání má ovšem dopad na dosavadní způsob práce většiny stavařských profesí. Práce v digitálním prostředí totiž vyžaduje nové znalosti a dovednosti. Přitom podle vládní Koncepce zavádění metody BIM by měla postupně již od července 2023 měla platit povinnost využívat ji na všechny nadlimitní veřejné stavební zakázky. Času na získání nových kompetencí tak není mnoho.

 

 

Nejvyšší čas pro veřejnou správu

 

Velmi důležité bude seznámení s metodou BIM pro zaměstnance veřejné správy, zejména pro ty, kteří se přímo podílejí na správě a řízení staveb. Jde tedy hlavně o pracovníky odborů investičních a správy majetku, ale také stavební inženýry, technology/techniky TZB, ale také IT specialisty a právníky. Alespoň se základy metody BIM by se ale měli seznámit vlastně všichni zaměstnanci veřejné správy, protože i oni musí s kolegy stavaři spolupracovat.

Aby mohli splnit předpokládanou zákonnou povinnost, a tedy využívat metodu BIM u svých projektů, připravila Česká agentura pro standardizaci koncept komplexního systému vzdělávání v BIM určený právě pro veřejnou správu

S nástupem metody BIM do praxe se objevuje také potřeba obsazení úplně nových rolí manažera BIM a koordinátora BIM. Zejména první z nich hraje klíčovou úlohu při samotném zavádění metody BIM do organizace. 

Poznejte metodu BIM skutečně důkladně

 

Nový systém vzdělávání, jak jeho název napovídá, je určen výhradně pro zaměstnance veřejné správy. Pro ostatní zájemce, kteří chtějí metodu BIM skutečně dobře poznat a využívat naplno všech jejích výhod pro svou práci, jsou připraven program celoživotního vzdělávání, který probíhá ve spolupráci se stavebními fakultami předních českých univerzit – ČVUT v Praze, VUT v Brně, a VŠB-TU v OstravěJednotlivé programy se sestávající s řady intenzivních kurzů pro odbornou veřejnost o rozsahu 20–30 výukových hodin a jsou akreditovány u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

 

Kromě toho připravuje odbor Koncepce BIM celou řadu seminářů a workshopů určených zejména pro zástupce z řad veřejných zadavatelů, ale také středních a vysokých škol. Speciální workshopy pak připravuje také pro účastníky Programu pilotních projektů. Potkat se s námi – a seznámit se s metodou BIM – můžete také na celé řadě konferencí, setkání a workshopů pořádaných našimi partnery.

 

Digitalizace je proces, který již nelze zastavit. Postupně zasahuje všechny obory lidské činnosti. A zkušenosti z těch, které jí již prošly, ukazují, že přináší skutečně velké a zásadní změny.

 

 

Stavebnictví nemůže zůstat stranou

 

Nejslibnější cestou k digitální budoucnosti stavebnictví je metoda BIM. Její používání má ovšem dopad na dosavadní způsob práce většiny stavařských profesí. Práce v digitálním prostředí totiž vyžaduje nové znalosti a dovednosti. Přitom podle vládní Koncepce zavádění metody BIM by měla postupně již od července 2023 měla platit povinnost využívat ji na všechny nadlimitní veřejné stavební zakázky. Času na získání nových kompetencí tak není mnoho.

 

 

Nejvyšší čas pro veřejnou správu

 

Velmi důležité bude seznámení s metodou BIM pro zaměstnance veřejné správy, zejména pro ty, kteří se přímo podílejí na správě a řízení staveb. Jde tedy hlavně o pracovníky odborů investičních a správy majetku, ale také stavební inženýry, technology/techniky TZB, ale také IT specialisty a právníky. Alespoň se základy metody BIM by se ale měli seznámit vlastně všichni zaměstnanci veřejné správy, protože i oni musí s kolegy stavaři spolupracovat.

Aby mohli splnit předpokládanou zákonnou povinnost, a tedy využívat metodu BIM u svých projektů, připravila Česká agentura pro standardizaci koncept komplexního systému vzdělávání v BIM určený právě pro veřejnou správu

S nástupem metody BIM do praxe se objevuje také potřeba obsazení úplně nových rolí manažera BIM a koordinátora BIM. Zejména první z nich hraje klíčovou úlohu při samotném zavádění metody BIM do organizace. 

Poznejte metodu BIM skutečně důkladně

 

Nový systém vzdělávání, jak jeho název napovídá, je určen výhradně pro zaměstnance veřejné správy. Pro ostatní zájemce, kteří chtějí metodu BIM skutečně dobře poznat a využívat naplno všech jejích výhod pro svou práci, jsou připraven program celoživotního vzdělávání, který probíhá ve spolupráci se stavebními fakultami předních českých univerzit – ČVUT v Praze, VUT v Brně, a VŠB-TU v OstravěJednotlivé programy se sestávající s řady intenzivních kurzů pro odbornou veřejnost o rozsahu 20–30 výukových hodin a jsou akreditovány u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

 

Kromě toho připravuje odbor Koncepce BIM celou řadu seminářů a workshopů určených zejména pro zástupce z řad veřejných zadavatelů, ale také středních a vysokých škol. Speciální workshopy pak připravuje také pro účastníky Programu pilotních projektů. Potkat se s námi – a seznámit se s metodou BIM – můžete také na celé řadě konferencí, setkání a workshopů pořádaných našimi partnery.

 

 

Ohlédnutí: konference BIM 2023
Jan Lodl  |  3.2.2023
Aktualizace Koncepce BIM a metodik. Konference BIM 2023: budoucnost metody BIM (nejen) ve veřejné správě ukázala hlavní úkoly Agentury ČAS na rok ´23.
Ohlédnutí za konferencí Digital Construction 2022
16.11.2022
Nejvyšší zástupci stavebního sektoru z Evropské Unie i řady evropských zemí se 9. a 10. listopadu sešli v Praze na konferenci v rámci predsednictví EU
BIM Day 2022 už je opravdu za dveřmi. Začíná už 13. října
Jan Lodl  |  7.10.2022
Již po jedenácté se, letos 13. a 14. října, koná BIMDay. Nabitý program opět nabídne to nejdůležitější, co se týče používání metody BIM u nás.
Na vysokých školách je BIM samozřejmostí. Konstatuje Zpráva o stavu výuky na VŠ
PhDr. Lucie Švamberková  |  21.9.2022
Metoda BIM je již dnes běžnou součástí studia stavařských oborů. Zkušenosti z výuky shrnuje Zpráva o aktuálním stavu výuky na jednotlivých VŠ.
Agentura ČAS připravila nové kurzy pro veřejnou správu.
Jan Lodl  |  14.6.2022  | Česká agentura pro standardizaci
Nový systém vzdělávání přináší šest ucelených sad kurzů přizpůsobených jednotlivým kvalifikacím. Umožní sestavit si individuální plán vzdělávání.
BIM lze studovat na VŠB TUO
Martina Kourková  |  21.3.2022
Dvouletý magisterský studijní program BIM inženýring zaměřený na digitalizaci stavebnictví připravila VŠB - Technická univerzita Ostrava. Co obnáší?
Databáze studijních materiálů nabízí informace o BIM
Jan Lodl  |  2.3.2022
Kde najít literaturu potřebnou pro získání znalostí o BIM? Jak se v ní vyznat? Databáze studijních podkladů nabízí seznam kvalitních materiálů.
Projekt s BIM o třetinu dražší? Nesmysl, tvrdí Zdeněk Rudovský
Jan Lodl  |  27.8.2021
Podle zkušeností ČVUT je klíčem k úspěchu projektu s využitím metody BIM důsledná kontrola kvality modelu. Tvrdí její zástupce Zdeněk Rudovský.
Metodika pomáhá začlenit stavebním školám metodu BIM do výuky
Jan Lodl  |  23.7.2021
Účast na workshopem zaměřených na začlenění BIM do výuky je pro školy užitečná. Pomáhá podle naprosté většiny zúčastněných.
Ohlédnutí za workshopem Společné datové prostředí (CDE)
Martina Kourková  |  17.6.2021
Dne 16.6. 2021 proběhl další z workshopů určených zájemcům z řad veřejných zadavatelů a to na téma Společné datové prostředí (CDE).
Seznamte se: Společné datové prostředí
Jan Lodl  |  31.5.2021
Společné datové prostředí je základem využívání metody BIM. Seznámit se s jeho fungováním můžete na workshopu 16. června 2020.

Kontaktní formulář

 

Podmínky