kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Snad všichni odborníci se shodnou na tom, že stavebnictví se mění. Většina bude pravděpodobně souhlasit, že jedním z činitelů této změny je digitalizace a zřejmě i větší část připustí, že jednou z nadějných cest pro digitalizaci stavebnictví je metoda BIM (Building Information Management). Na čem se už ale pravděpodobně neshodnou je, co to vlastně BIM doopravdy je a jaké možnosti pro stavebnictví jako obor přináší.

 

O BIM z různých pohledů

Rozproudit diskusi a snad i pomoci – alespoň částečně – sblížit pohledy a přístupy stavebních odborníků různých profesí i zkušeností, pokud jde o využívání metody BIM, má nová série diskusních setkání. Její první série bude, v důsledku současné situace, probíhat on-line, a tak může být zajímavým způsobem jak si udělat krátkou přestávku s odpolední kávou. Diskuse budou totiž probíhat každé druhé pondělí od 15 hodin a trvat bude přibližně 120 minut. První diskuse proběhne 3. května a série bude pokračovat až do 28. června 2021. Pustit si je můžete na kanále ABF stream.

 

Série debat o BIM vznikla na základě spolupráce Nadace ABF, ministerstva průmyslu a obchodu a odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci. Moderování diskusí se ujme ředitel odboru Jaroslav Nechyba, který se podporou digitalizace stavebnictví zabývá již řadu let. Diskutovat bude s odborníky z různých stavebních profesí, zastupujících jak veřejný, tak soukromý sektor. A především, zastupujících různé pohledy na to, co BIM vlastně je a co nám může přinést. Záměrem celé série diskusních setkání rozhodně není představit nějaké „řešení BIM“, které lze dodat na klíč nebo prezentovat „zaručené“ pravdy. Protože nic takového ve skutečnosti neexistuje. Měly by ale ukázat praktické zkušenosti a nastínit cestu, jak nám jednotlivé praktické části a příklady spojené s BIM  mohou pomocí zlepšit každodenní život.

 

Základní otázka života, vesmíru a vůbec…

Ač to možná na první pohled nemusí vypadat, už téma prvního setkání je potenciálně velmi zajímavé. Diskutující si totiž pokusí vzájemně ujasnit odpověď na celkem zdánlivě nezáludnou otázku: „Co je BIM?“. I když se může zdát, že u metody staré skoro 40 let už bychom to měli vědět, shoda mezi odborníky na tom tak docela ještě nepanuje. A pravděpodobně nebude panovat ani po 3. květnu, doufejme ale, že sdílení různých úhlů pohledu několika odborníků na slovo vzatých, nás k této shodě alespoň o kousek přiblíží.

 

Další díl, naplánovaný na třetí hodinu odpolední 17. května 2021 se pokusí vnést více světla do jedné ze základní otázek spojených s BIM. Téma diskuse zní: „Co jsou to digitální model a informační model? Jak se liší?“ I pro řadu odborníků je poměrně obtížné uchopit rozdíl mezi informačním modelem stavby (IMS) a digitálním modelem stavby (DIMS). Po diskusi mezi pozvanými hosty snad bude trošku jasněji.

 

Třetí díl série on-line diskusních setkání se podívá na BIM možná o něco praktičtěji. Vláda ČR v lednu sladila termín povinného využívání metody BIM u veřejných stavebních zakázek s hodnotou vyšší než 150 milionů korun s termínem startu digitálního stavebního řízení. Není to tak úplně náhoda, jednou z cest, jak předat dokumentaci při žádosti o stavební povolení bude také digitální model v podobě souboru IFC. Budou to stavebníci využívat a může to přinést zrychlení stavebního řízení? Názory odborníků si budete moci poslechnout v rámci diskuse „Jak bude fungovat BIM v digitálním stavebním řízení?“ poslední květnový den (31. 5. 2021).

 

Během prvního červnového setkání (14. 6. 2021, opět od 15 hodin) otevře moderátor s pozvanými hosty diskusi o další poměrně zásadní výzvě, která s využíváním metody BIM souvisí. Téma bude „Jak zavést BIM do organizace? Proč má digitální transformace smysl?“ K tomu, abyste mohli začít využívat metodu BIM, totiž nestačí nakoupit software nebo připravit projekt ve 3D. BIM znamená skutečnou práci v digitálním prostředí, do něj musíte přenést nejen data nebo informace, ale je třeba skutečně digitalizovat i procesy, a také komunikaci. Jde tak o plnohodnotný proces digitální transformace, kterým si prošla již řada firem v mnoha jiných oborech. Nyní před ním stojí i ty stavební.

 

Poslední setkání první série on-line kulatých stolů vznikajících ve spolupráci Nadace ABF, MPO a odboru Koncepce BIM ČAS se bude věnovat jednomu z pilířů metody BIM, společnému datovému prostředí (CDE). A to, jestli je „Společné datové prostředí. Opravdu společné?“ I v běžném životě platí, že informace, která není sdílená je mrtvá a zbytečná? Poslechněte si 28. června 2021 od 15 hodin, opět z prostor Nadace ABF na kanále ABF Stream

 

17. května 2021Co jsou to digitální model a informační model ? Jak se liší ?

31. května 2021: Jak bude fungovat BIM v digitálním stavebním řízení ?

14. června 2021: Jak zavést BIM do organizace ? Proč má digitální transformace smysl ?

28. června 2021: Společné datové prostředí. Opravdu společné ?

 

Diskuse probíhají vždy od 15 hodin.

Související články

 

Konference Měření, vizualizace a zpracování dat v BIM
Martina Kourková  |  16.12.2021  | Osvěta
Národní konference MVP BIM 2022 je zaměřena na aktuální témata digitalizace a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě.
Konference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. září
Jan Lodl  |  4.8.2021  | Česká agentura pro standardizaci  | Osvěta
Konference BIM ve stavebnictví proběhne 2. a 3. září v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.
Konference Pilotní projekty BIM v resortu MD a získané zkušenosti
Martina Kourková  |  13.5.2021  | Osvěta
Zveme vás na on-line konferenci 25. května: Pilotní projekty BIM v resortu Ministerstva dopravy ČR a získané zkušenosti.
Národní konference – Měření, vizualizace a zpracování dat BIM
Martina Kourková  |  28.6.2019  | Osvěta
Národní konference je zaměřena na aktuální témata digitalizace a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě.
Byli jsme partnerem konference Prague International CC
Martina Kourková  |  29.5.2019  | Osvěta
Den 16.5. byl významným dnem pro odvětví stavebnictví. V Praze se konal první ročník ICCC konference a byli jsme partnerem této události.
Setkání stavebního odvětví Koncepce BIM2022
Martina Kourková  |  3.3.2019  | Osvěta
Dne 26. 2. se na půdě MPO uskutečnilo setkání účastníků stavebního odvětví, kteří jsou zainteresováni do zavádění metody BIM do stavební praxe v ČR.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky