kontaktujte nás dokumenty
Přihlášení/Registrace

Seznamte se: Společné datové prostředí - Workshop pro veřejné zadavatele

Jedním ze základním pilířů metody BIM je společné datové prostředí (CDE). V němž se totiž sdílí informační model stavby (IMS), právě tady jsou uloženy všechny informace související se stavbou, a to včetně záznamu digitalizovaných procesů a veškeré komunikace. Využití metody BIM bez něj je tak nemyslitelné. Zároveň je ale CDE něčím, co v mnoha lidech budí nedůvěru, možná i obavu. Je totiž symbolem změnu způsobu práce, která se k metodě BIM váže. Její nasazení totiž bude znamenat digitalizaci všech procesů a jejich přenesení do CDE, kam se přesune také veškerá komunikace. Takže to co jste doposud řešili e-mailem, telefony nebo dokonce poštou, se bude nyní odehrávat ve společném datovém prostředí. Má to jednu výhodu, o každé události bude díky tomu existovat nesmazatelný záznam – bude jasné, kdo ji vytvořil, co požadoval, jak bylo rozhodnuto a v jakém čase.

 

Zní to možná složitě či komplikovaně. Ve skutečnosti ale není čeho se bát. Ověřit si to budete moci na praktickém workshopu, který jsme pro vás přichystali 16. června 2021 od 9 hodin. Workshop bude probíhat on-line prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Účast na workshopu je samozřejmě zdarma a přihlásit se lze na e-mailu BIM@agentura-cas.cz.

CDE hlavně prakticky

V rámci programu workshopu zaměřeného na pořízení a využití společného datového prostředí pro veřejné zadavatele bude kladen maximální důraz na praktické ukázky a sdílení zkušeností. Kromě Jaroslava Nechyby, ředitele odboru Koncepce BIM agentury ČAS, se proto o své vlastní zkušenosti ze spolupráce s veřejnými zadavateli podělí Vladimír Martínek zastupující společnost AED Project a různá CDE řešení na našem trhu, včetně jejich klíčových vlastností, pak představí zástupce Odborné rady pro BIM a respektovaný odborník Pavel Vlasák.

 

S využíváním společného datového prostředí v rámci využívání metody BIM již mají zkušenosti i někteří veřejní zadavatelé, kteří se zapojili do programu pilotních projektů Agentury ČAS. Jedním z nich je také Nejvyšší kontrolní úřad, který metodu BIM využívá při stavbě svého nového sídla v Praze. O zkušenosti, jak může větší efektivitě a transparentnosti napomoci právě CDE, se na workshopu podělí Vladimír Bednář, vedoucí oddělení investiční výstavby.

 

 


Související články

 

Projekt s BIM o třetinu dražší? Nesmysl, tvrdí Zdeněk Rudovský
Jan Lodl  |  27.8.2021  | Osvěta
Podle zkušeností ČVUT je klíčem k úspěchu projektu s využitím metody BIM důsledná kontrola kvality modelu. Tvrdí její zástupce Zdeněk Rudovský.
Metodika pomáhá začlenit stavebním školám metodu BIM do výuky
Jan Lodl  |  23.7.2021  | Osvěta
Účast na workshopem zaměřených na začlenění BIM do výuky je pro školy užitečná. Pomáhá podle naprosté většiny zúčastněných.
Ohlédnutí za workshopem Společné datové prostředí (CDE)
Radka Páleníková  |  17.6.2021  | Osvěta
Dne 16.6. 2021 proběhl další z workshopů určených zájemcům z řad veřejných zadavatelů a to na téma Společné datové prostředí (CDE).
Osm indikativních nabídek CDE řešení pro pilotní projekty
Jan Lodl  |  16.6.2021  | Odborné
Pro lepší orientaci v nabídkách CDE řešení jsme pro veřejné zadavatele zapojené do programu pilotních projektů připravili indikativní nabídky.
Připravujeme workshopy ve druhém čtvrtletí - akce odloženy
Martina Kourková  |  16.3.2020  | Osvěta
Připravujeme workshopy v souvislosti s postupem implementace metody BIM pro různé cílové skupiny - akce odloženy
Podzimní smršť workshopů s vládní Koncepcí BIM
Martina Kourková  |  27.9.2019  | Osvěta
Podzim je v plném proudu a máme za sebou první vlnu workshopů pro smluvní standardy. Ještě máme před sebou diskusní workshopy a Summit Koncepce BIM.
Máme za sebou úspěšné zahájení workshopů pro pilotní projekty
Martina Kourková  |  24.9.2019  | Osvěta
V minulých dnech byla postupně v Praze, Brně a Ostravě zahájena série workshopů věnovaných nástupu metody BIM do českého stavebnictví.
Workshopy se zaměřením na pilotní projekty – Praha – kapacita naplněna
Martina Kourková  |  3.9.2019  | Osvěta
Workshop v Praze na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu je již zcela naplněn, zveme všechny zájemce o tyto workshopy do Brna 12.9. a Ostravy 19.9.
Workshopy pro veřejné zadavatele se zaměřením na pilotní projekty
28.6.2019  | Osvěta
Hlavními tématy jsou seznámení se s aktuálním stavem implementace Koncepce BIM a zamýšleného rozsahu povinností veřejného zadavatele od roku 2022.
První Summit Koncepce BIM v listopadu 2019
Martina Kourková  |  23.5.2019  | Osvěta
Vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT Vladimír Dzurilla spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu převzali záštitu nad Summitem Koncepce BIM.
Workshop pro recenzenty 20.11. 2018
Lukáš Klee  |  29.11.2018
Úspěšně proběhl první workshop pro registrované recenzenty, kde byly představeny výstupy pracovních skupin PS02 a PS03.
Workshopy k pilotním projektům
Jaroslav Nechyba  |  12.10.2018  | Osvěta
Úvodní akce pro veřejné zadavatele ukázali jejich zájem a jsou startem pro další rozvoj vzájemné spolupráce.

Diskuze

Kontaktní formulář

 

Vyberte téma
Nový Pilotní projekt
PS DSS
OTO DSS
DSS obecné
Záměr DSS
Klasifikační systém CCI
Zájem o aktivní spolupráci
Žádost o schůzku
Námět k činnosti
Jiné
Vyberte zaměření*
Zadavatel soukromý sektor
Zadavatel veřejný sektor
Developer
Architekt
Projektant
Inženýring
Zhotovitel
Facility manager
Výrobce stav. materiálu
Státní správa
Konzultant
Softwarový dodavatel
Pedagog
Student
Expert ČAS
Jiné
Podmínky